WebEx-productiviteitstools voor Mac installeren en instellen (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Nov 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-productiviteitstools installeren

Als uw sitebeheerder de opties voor WebEx-productiviteitstools voor uw WebEx-servicesite heeft ingeschakeld, worden alle WebEx-productiviteitstools automatisch op uw site geïnstalleerd. Zodra er nieuwere versies beschikbaar zijn, worden WebEx-productiviteitstools bovendien automatisch bijgewerkt.

Indien nodig kunt u WebEx-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren.


Opmerking


    

Als u een eerdere versie van Productiviteitstools hebt, moet u die versie verwijderen voordat u de nieuwe versie installeert.

     

U moet mogelijk ook toepassingen zoals Microsoft Outlook en alle browsers sluiten voordat u de nieuwe versie van Productiviteitstools installeert. Deze toepassingen moeten opnieuw worden opgestart en u moet zich mogelijk aanmelden voordat u de nieuwe interface kunt zien.

        
    
Voordat u begint

Controleer voordat u WebEx-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

 • U moet beschikken over beheerdersrechten voor uw computer.

   

 • Raadpleeg de release-opmerkingen voor de verschillende WebEx-platformen voor de ondersteunde besturingssystemen, browsers en de minimale systeemvereisten.

   

 • JavaScript en cookies ingeschakeld in de browser

   

        
1    Meld u aan op uw WebEx-site.   
2    Selecteer het tabblad Meeting Center.
3    Klik in de navigatiebalk aan de linkerkant onder Ondersteuning op Downloaden.
4    In het Meeting Center: zorg ervoor dat op de downloadpagina onder Productiviteitstools Mac is geselecteerd en selecteer vervolgens Downloaden.      

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.    

    
5    Sla het installatiebestand cwptools.dmg op uw computer op.
6    Open het bestand cwptools.dmg en open vervolgens het bestand tools.pkg van WebEx-productiviteit dat wordt weergegeven.
7    Voer, wanneer u daarom wordt gevraagd, uw e-mailadres, wachtwoord en WebEx-site-URL in.

Voorkeuren voor Mac instellen

U kunt de voorkeuren voor uw WebEx-integratie met Outlook instellen nadat Productiviteitstools zijn geïnstalleerd.

    
1    Ga naar het menu Productiviteitstools in Outlook en selecteer Voorkeuren. Het venster Voorkeuren wordt geopend.
2    U kunt ervoor kiezen de volgende opties in te schakelen:
 • (Optioneel) Productiviteitstools starten als systeem start: hiermee worden de WebEx-productiviteitstools automatisch gestart wanneer u de computer opstart.
 • (Optioneel) Een WebEx-vergadering plannen vanuit Microsoft Outlook: hiermee kunt u de WebEx-integratie met Microsoft Outlook gebruiken om WebEx-vergaderingen te plannen en starten.
3    Selecteer Bewerken om de instellingen voor ';Nu vergaderen'; te configureren.

Zie Uw WebEx-voorkeuren bewerken voor meer informatie.

Tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen';

                                

Gebruik deze optie…       

Om...       

Informatie over de vergadering

Vergaderingssjabloon

selecteer de sjabloon die u voor de vergadering wilt gebruiken.

Vergaderingstype

selecteer het type WebEx-vergadering dat u wilt gebruiken voor directe vergaderingen. Deze optie geeft alleen een overzicht van de vergaderingstypen die beschikbaar zijn voor uw site en uw gebruikersaccount.

Mijn persoonlijke ruimte gebruiken voor directe vergaderingen

selecteer dit om standaard uw Persoonlijke ruimte te gebruiken voor directe vergaderingen.

Onderwerp van de vergadering

voer het onderwerp of een naam voor de vergadering in.       

Het wachtwoord voor een vergadering

deelnemers vragen het door u ingestelde wachtwoord in te voeren om aan uw vergadering deel te nemen. Uw site kan vereisen dat alle wachtwoorden voldoen aan veiligheidscriteria, zoals een minimale lengte en een minimaal aantal letters, cijfers of speciale tekens.

Weergeven in openbare agenda

deze vergaderingen weergeven in de vergaderingsagenda op de WebEx-servicesite.       

Alleen beschikbaar voor vergaderingen, salesvergaderingen en trainingssessies.       

Mijn goedkeuring vragen als iemand deelneemt

geef aan dat het dialoogvenster Verzoek tot deelname op uw scherm moet worden weergegeven wanneer iemand aan uw vergadering wil deelnemen.

Alleen beschikbaar voor ondersteuningssessies.       

Audioverbinding

Audioverbindingstype

Selecteer het type teleconferentie dat u wilt gaan gebruiken:      

       

Geen: geeft aan dat de vergadering geen teleconferentie omvat, of dat de vergadering een teleconferentie bevat waarvoor u deelnemers gegevens zult geven met behulp van een andere methode dan uw vergaderingservice.

WebEx-audio: hiermee geeft u aan of de vergadering een WebEx-audioconferentie bevat, zodat u zowel uw telefoon als uw computer als audioapparaat kunt gebruiken voor deelname aan de vergadering. Als u deze optie selecteert, moet u een van de volgende opties voor WebEx-audio selecteren:
 • Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers: geef aan of u een lijst met nummers wilt aanbieden, zoals gratis nummers of lokale nummers, die de deelnemers in andere landen kunnen bellen om deel te nemen aan de audioconferentie.

   

 • Gratis nummer weergeven: geef aan of uw site een gratis nummer biedt en of u dit wilt weergeven zodat deelnemers het kunnen bellen om verbinding te maken met audio.

   

 • Toon voor aanmelden en afsluiten: selecteer de toon die wordt afgespeeld als een deelnemer aan de audioverbinding deelneemt of deze verlaat.

   

Andere teleconferentie: Geeft aan dat de vergadering bestaat uit een teleconferentie die door een andere service wordt geleverd. De instructies die u in het tekstvak typt, worden automatisch weergegeven op het scherm van de deelnemers zodra ze aan de vergadering deelnemen.       

Alleen VoIP gebruiken: selecteer of u wilt dat alle deelnemers alleen VoIP gebruiken.

Opmerking                       

Nadat u de vergadering hebt gestart, kunnen deelnemers ervoor kiezen om hun computer via VoIP als hun audioapparaat te gebruiken of om hun telefoon als audioapparaat te gebruiken.        

Tip             

Een deelnemer moet een rechtstreekse telefoonverbinding hebben om een gesprek van de teleconferentieservice te kunnen ontvangen. Een deelnemer zonder rechtstreekse telefoonverbinding kan toch deelnemen aan een teleconferentie door een inbelnummer te bellen. Dit is altijd beschikbaar in het venster Vergadering.

       
            

WebEx-productiviteitstools verwijderen

    
1    Selecteer Toepassingen > WebEx > Productiviteitstools > Verwijderen.

U wordt mogelijk gevraagd uw wachtwoord op te geven.

2    Selecteer OK om door te gaan.
3    Selecteer Ja om te bevestigen.
 

Attachments

  Outcomes