Specificera vilka alternativ som ska vara tillgängliga för mötesdeltagare när du schemalägger ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Ange tillgängliga alternativ för mötesdeltagare under ett utbildningsmöte

 

Privilegierna som du väljer avgör vilka standardprivilegier som deltagarna får när du startar utbildningsmötet.

  

Observera


 

En presentatör kan bevilja följande privilegier till eller ta bort dem från deltagare under utbildningsmötet, om du har valt dem på sidan Sessionsalternativ:

  
 •  

  Spara

    

 •  

  Skriv ut

    

 •  

  Kommentera

    

 •  

  Deltagarlista

    

 •  

  Miniatyrer

    

 •  

  Video

    

 •  

  Nästa eller föregående sidor

    

 •  

  Chatt

    

 •  

  Filöverföring

    

 •  

  Inspelning

    

  

Om du inte väljer video, chat, filöverföring eller inspelning kommer dess associerade funktioner inte att vara tillgängliga under utbildningsmötet.

  
  
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du Sessionsalternativ > Redigera alternativ.
2    Under Deltagarprivilegier beviljar du eller tar bort privilegier för alla deltagare genom att markera eller avmarkera respektive alternativ.
3    Välj Spara för att stänga sidan Sessionsalternativ.
4    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Tillåt deltagare att dela UCF-mediefiler

   

När du schemalägger ett utbildningsmöte kan du välja om du vill tillåta deltagare att dela mediefiler i UCF-format (Universal Communications Format) under sessionen, antingen i UCF-multimediepresentationer eller som fristående UCF-mediefiler. Du kan också förhindra deltagare från att dela UCF-mediefiler under en session. Om du gör detta kan endast sessionsvärden som också är presentatören dela UCF-mediefiler.

    

Du kan vilja hindra deltagare från att dela UCF-mediefiler om du till exempel tänker tillåta deltagare att dela presentationer eller dokument men vill förhindra att en deltagare av misstag delar en stor mediefil.

   
      
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du Sessionsalternativ > Redigera alternativ.
2    För att låta deltagare dela UCF-mediefiler markerar du Tillåt deltagare att dela UCF-objekt under UCF (Universal Communications Format).
3    Alternativt kan du avmarkera rutan som hindrar deltagare från att dela.
4    Välj Spara för att stänga sidan Sessionsalternativ.
5    Välj Schemalägg eller Uppdatera.       
Observera             

Om du tillåter deltagare att dela UCF-mediefiler måste presentatören också ge dem privilegiet Dela dokument under sessionen.

      
     
 

Attachments

  Outcomes