Konfigurera privata möten när du schemalägger ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurera privata möten

 

Om privilegierna för ditt användarkonto tillåter dig vara värd för ett privat möte kan du konfigurera tilldelningar för privata möten i din Training Center-schemaläggare. Här kan du i förväg tilldela deltagare till privata möten eller göra dessa inställningar senare inifrån utbildningsmötet.

  

Förtilldela mötesdeltagare i privata möten

   

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte kan du aktivera förhandstilldelning av deltagare till privata möten innan ditt utbildningsmöte.

    

Från schemaläggaren avsnitt Tilldelningsinställningar för privata möten kan du göra följande:

    
 •      

  Aktivera alternativet att tilldela deltagare till privata möten innan ditt utbildningsmöte.

       

 •      

  Välja att Training Center ska göra dina privata mötestilldelningar åt dig.

       

 •      

  Ange antalet privata möten under ditt utbildningsmöte.

       

 •      

  Ange antalet deltagare per privat möte.

       

 •      

  Välja att manuellt tilldela deltagare till privata möten medan du hanterar dina registreringar.

       

    

Observera


    
 •       

  Du måste aktivera registrering för att manuellt kunna tilldela deltagare till privata möten innan ditt utbildningsmöte.

        

 •       

  Antalet privata möten måste vara mellan 1 och 100.

        

 •       

  Antalet tillåtna deltagare i ett privat möte måste vara mellan 1 och 100. 

        

    
   
    
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte rullar du till Tilldelningsinställningar för privata möten.
2    Välj Aktivera förhandstilldelning.
3    Gör något av följande:
 •       

  Välj Tilldela deltagare automatiskt under sessionen och välj alternativet att antingen ange antalet privata möten eller antalet deltagare per privat möte.

        
 •       

  Välj Tilldela registrerade användare till privata möten manuellt. När du har slutfört schemaläggningen av ditt utbildningsmöte kan du manuellt tilldela deltagare medan du hanterar registreringar. För ytterligare information, se Tilldela registrerade deltagare till privata möten.

         

   

        
 

Attachments

  Outcomes