Kräv registrering för ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Kräv registrering för ett schemalagt utbildningsmöte

 

Du kan göra registrering till ett utbildningsmöte obligatorisk för deltagare innan de kan delta. Genom att begära registrering kan du:

  
 •  

  Visa en lista över deltagarna och kontrollera att de har registrerat sig för utbildningsmötet.

    

 •  

  Be om deltagarnas namn, e-postadresser och, alternativt, fler personuppgifter innan de kan delta i utbildningsmötet, och godkänn eller avvisa individuella registreringsförfrågningar.

    

  

Om du bjuder in en deltagare till ett utbildningsmöte som kräver registrering, får deltagaren en e-postinbjudan som innehåller:

  
 •  

  Information om utbildningsmötet, inklusive registreringslösenordet om du anger ett sådant.

    

 •  

  En länk som deltagaren kan klicka på för att registrera sig till utbildningsmötet.

    

  
Viktigt:  
 •  

  Om du automatiskt godkänner registreringsansökningar till ett utbildningsmöte som kräver lösenord och en deltagare har registrerat sig efter att utbildningsmötet har startat, kan deltagaren delta direkt utan att ange lösenordet. För att förhindra obehörig åtkomst till ett utbildningsmöte ska rutan Godkänn automatiskt alla registreringsansökningar vara urkryssad så att alla mötesregistreringar måste godkännas eller avvisas manuellt.

    

 •  

  Om du inte automatiskt godkänner registreringsansökningar till ett utbildningsmöte som kräver lösenord och en deltagare registrerar sig efter att utbildningsmötet har startat, kan deltagaren inte delta innan han/hon har fått registreringsbekräftelsen via e-post och kan ange lösenordet.

    

 •  

  Om du inte kontrollerar registreringsansökningar i ditt e-postprogram under utbildningsmötet och godkänner deltagarens ansökan, kan deltagaren inte delta.

    

 •  

  Om du kräver registrering för ett utbildningsmöte som har nått sitt maximala antal registrerade användare, kan du tillåta deltagarna att registrera sig i en väntelista.

    

  
  
           
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Registrering.
2    Vid Deltagarregistrering markera Kräv deltagarregistrering.
3    (Valfritt) För att anpassa registreringsformuläret för att hämta ytterligare information om alla deltagare, välj Anpassa formulär. För detaljer, se Anpassa ett registreringsformulär.
4    Gör något av följande:
 •  

  För att godkänna eller avvisa alla registreringsansökningar, avmarkera Godkänn automatiskt alla registreringsansökningar. 

    
 •  

  För att godkänna registreringsansökningar automatiskt utan att godkänna eller avvisa dem individuellt, markera Godkänn automatiskt alla registreringsansökningar.

    
5    (Valfritt) Ange ett lösenord som registrerade användare måste ange för att registrera sig för sessionen.   

Om du bjuder in deltagare att registrera sig får alla inbjudna en e-postinbjudan som innehåller registreringslösenordet.

  
6    Ange ett datum eller en tid efter vilken du inte längre kommer att godkänna registreringsansökningar.
7    Ange ett maximalt antal registreringsansökningar. Lämna rutan tom för obegränsade registreringar.
8    Om du anger ett maximalt antal registreringar måste du också ange om du ska tillåta deltagare att registrera sig för en väntelista.
9    Ange om en deltagare kan avbryta registreringen.
10    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Att anpassa ett registreringsformulär

 

Om du kräver att deltagare registrerar sig för ett direktsänt eller inspelat utbildningsmöte kan du anpassa registreringsformuläret som deltagarna måste fylla i sin information på.

  

För alla alternativ som du lägger till i formuläret kan du ange om deltagare måste tillhandahålla information för att registrera sig för det direktsända eller inspelade utbildningsmötet.

  
      
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du Registrering > Anpassa formulär.  

Under Standardalternativ visas följande alternativ:

  
 •  

  För- och efternamn (visas alltid på Registreringssidan)

    

 •  

  E-postadress (visas alltid på Registreringssidan)

    

 •  

  Telefonnummer

    

 •  

  Faxnummer

    

 •  

  Company

    

 •  

  Befattning

    

 •  

  Adressinformation

    

  
2    (Valfritt) Under Standardalternativ, gör följande:
 1. För alla alternativ som du vill visa på registreringsformuläret markerar du kryssrutan under.
 2. För alla alternativ som du vill kräva att deltagarna fyller i markerar du kryssrutan under.
3    (Valfritt) Lägg till anpassade alternativ på formuläret genom att välja något av följande:
 •  

  Textruta 

    
 •  

  Kryssrutor 

    
 •  

  Radioknappar 

    
 •  

  Nedrullningsbar lista 

    
4    För att spara det anpassade registreringsformuläret så att du kan använda det för framtida schemalagda sessioner, välj Spara som.
 1. Skriv ett namn på ditt formulär i rutan Formulärbeskrivning.
 2. Välj Spara.
   

Du kan spara upp till fem anpassade formulär på denna sida.

  
5    Välj OK för att spara dina ändringar och stänga sidan Anpassa registreringsformulär.
 

Attachments

  Outcomes