Een trainingssessie plannen of hosten voor een andere host

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Een andere host toestaan uw trainingssessie te plannen

   

Deze procedure geldt alleen voor gebruikers met een account.

    

U kunt instellen dat andere hosts in uw organisatie trainingssessies voor u mogen plannen. Als een andere host een trainingssessie plant namens u, bent u de enige host die de sessie kan starten.

   
     
1    Meld u aan bij uw Training Center-website als u dat nog niet hebt gedaan.
2    Klik in de navigatiebalk op Mijn WebEx > Mijn profiel.
3    Onder Sessieopties voert u een of beide van de volgende handelingen uit:
 •       

  In het vak Planningtoestemming typt u de e-mailadressen van de gebruikers aan wie u planningtoestemming wilt verlenen. Zorg ervoor dat u meerdere adressen met een komma of een puntkomma van elkaar scheidt.

        
 •       

  Klik op Selecteren in hostlijst om gebruikers te selecteren in een lijst met alle gebruikers met accounts op uw Training Center-website.

        
4    Selecteer Bijwerken.       
Opmerking             

Een gebruiker aan wie u toestemming verleent tot het plannen van trainingssessies, moet een account op uw Training Center-website hebben.

      
     

Een trainingssessie plannen voor een andere host

   

Als een andere host u heeft gemachtigd tot het plannen van trainingssessies namens hem/haar, kunt u op de pagina Trainingssessie plannen een trainingssessie plannen voor de andere host.

    

Als u een trainingssessie plant voor een andere host, kan alleen de andere host de trainingssessie starten. U en de andere host kunnen beiden de trainingssessie wijzigen op de pagina Sessie bewerken.

   
      
1    Meld u aan bij uw Training Center-website en selecteer Een sessie hosten om een lijst met koppelingen weer te geven.
2    Klik op Training plannen.
3    Selecteer de naam van de host voor wie u de sessie plant onder Sessie- en toegangsinformatie in de vervolgkeuzelijst naast Plannen voor.
4    Voltooi uw invoer op de pagina Trainingssessie plannen.
5    Als u de gewenste opties hebt ingevuld op de pagina Trainingssessie plannen of de pagina Geplande trainingssessie bewerken, klikt u op Plannen respectievelijk Bijwerken.
 

Attachments

  Outcomes