Hantera kategorier

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Lägg till, redigera eller ta bort en kategori

Alternativt kan du vägleda deltagarna till särskilda eller relaterade direktsända och inspelade utbildningsmöten genom att gruppera dem i en kategori. Kategorier kan vara listade (offentliga) eller olistade (privata). Du kan tilldela en kategori till varje möte eller inspelning.

Denna uppgift beskriver hur du lägger till en kategori från Vara värd för ett möte > Hantera kategorier. Du kan även lägga till en kategori när du schemalägger ett utbildningsmöte.

Innan du börjar Kategorier finns tillgängliga i WBS31 och senare. Webbplatsadministratörer måste markera kryssrutan Aktivera kategorihantering för att använda kategorier.
   
1    Logga in på din Training Center-webbplats och välj Var värd för ett möte > Hantera kategori.
2    Gör något av följande:            
AlternativBeskrivning
Så lägger du till en kategori 
 1.  

  Klicka på Ny kategori.

    

 2.  

  Ange ett namn och, om du vill, en beskrivning.

    

 3.  

  Under Kategoristatus väljer du om du vill att kategorin ska vara offentlig (Listad) eller privat (Ej listad).

    

 4.  

  Klicka på Skapa.

    

  Kategorier listas i alfabetisk ordning.

    

  
Redigera en kategori 
 1.  

  Klicka på kategorin.

    

  Du kan redigera de kategorier du äger.

    

 2.  

  Klicka på Redigera kategori.

    

 3.  

  Redigera namn, beskrivning eller status.

    

 4.  

  Klicka på Uppdatera.

    

  
Ta bort en kategori 
 1.  

  Markera de kategorier du vill ta bort.

    

  Du kan ta bort de kategorier du äger.

    

 2.  

  Klicka på Ta bort kategori.

    

  Kategorin tas bort från varje utbildningsmöte till vilket den tillämpades.

    

  

Lägg till eller ta bort ett utbildningsmöte eller en inspelning från en kategori

Följande innehåller instruktioner om hur du lägger till en kategori efter att ett utbildningsmöte har schemalagts. Du kan även lägga till en kategori när du schemalägger ett utbildningsmöte.
Innan du börjar Kategorier finns tillgängliga i WBS31 och senare. Webbplatsadministratörer måste markera kryssrutan Aktivera kategorihantering för att använda kategorier.
    
1    Logga in på din Training Center-webbplats och välj Var värd för ett möte > Hantera kategori.
2    Klicka på kategorins namn.
3    Gör något av följande:            
AlternativBeskrivning
Lägga till ett möte eller en inspelning till en kategori 
 1.  

  Klicka på Lägg till direktsänt möte eller Lägg till inspelat möte.

    

 2.  

  Välj det möte som du vill lägga till och klicka på Lägg till.

    

 3.  

  Klicka på Fortsätt.

    

  Möten läggs till i omvänd kronologisk ordning.

    

  
Ta bort ett möte eller en inspelning från en kategori 
 1.  

  Klicka på knappen Mer (…) intill mötet eller inspelningen.

    

 2.  

  Klicka på Ta bort.

    

  
Tilldela ett möte eller en inspelning till en annan kategori 
 1.  

  Klicka på knappen Mer (…) intill mötet eller inspelningen.

    

 2.  

  Klicka på Omtilldela.

    

 3.  

  Välj den kategori till vilken du vill tilldela mötet eller inspelningen och klicka på Tilldela.

    

  

Förse användarna med en URL till en kategori med utbildningsmöten

Om kategorin är olistad (privat) kan du dela en URL som listar alla direktsända och inspelade utbildningsmöten i kategorin.
Innan du börjar Kategorier finns tillgängliga i WBS31 och senare.
     
1    Logga in på din Training Center-webbplats och välj Var värd för ett möte > Hantera kategori.
2    Klicka på kategorins namn.
3    Kopiera kategorins URL.
4    Skicka länken via e-post direkt till användarna, eller publicera länken på en webbplats.
 

Attachments

  Outcomes