Lägg till kursmaterial när du schemalägger ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Lägg till kursmaterial

 

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte kan du publicera filer och kursmaterial på din Training Center-webbplats. Detta alternativ låter mötesdeltagare hämta kursmaterial för granskning, förberedelse, testning och så vidare innan sessionen startar. För att publicera kursmaterial kan du antingen välja filer som redan finns i dina personliga mappar under Mina mappar eller först överföra nya filer till Mina mappar och sedan välja dem för publicering på din webbplats.

  

Efter att du har publicerat kursmaterial kan mötesdeltagare hämta materialet från sidan Sessionsinformation på din Training Center-webbplats. När du väl har godkänt mötesdeltagarnas registreringar kommer de att få en e-postbekräftelse som innehåller en länk till sidan Sessionsinformation.

  

Alla filer som du publicerar i UCF-format (Universal Communications Format) med filändelsen .ucf kommer automatiskt att öppnas i din innehållsvisare när du startar sessionen. Om mötesdeltagare har hämtat en publicerad UCF-fil innan sessionen har startat kommer den automatiskt att öppnas i innehållsvisaren när du startar sessionen. Upp till tio publicerade UCF-filer öppnas automatiskt i innehållsvisaren.

  

För att hämta UCF-filer som du har publicerat måste mötesdeltagare installera en programvara som automatiskt cachar, d.v.s. lagrar, filen på deras datorer. När en mötesdeltagare öppnar sidan Sessionsinformation, där du har publicerat en UCF-fil, visas en meddelanderuta med en säkerhetsvarning. Mötesdeltagaren måste här välja Ja för att installera cacheprogramvaran.

  

Utan programvaran kan inte mötesdeltagare hämta UCF-filen och den kommer inte att öppnas automatiskt i mötesdeltagarens innehållsvisare när du startar sessionen.

  

Publicera kursmaterial för ett schemalagt utbildningsmöte

   

Tips


    
 •       

  Du kan anpassa e-postmeddelandets registreringsbekräftelse för att instruera mötesdeltagare att hämta kursmaterial innan sessionen startar. Om du publicerar en UCF-fil kan du också instruera mötesdeltagare att välja Ja när Java-säkerhetsmeddelandet visas på sidan Sessionsinformation, vilket också tillåter dem att hämta UCF-filen. Se Anpassa ett e-postmeddelande för mer information om anpassning av e-postmeddelandets registreringsbekräftelse.

        

 •       

  Om du tillhandahåller en beskrivning av filen i din personliga mapp kommer beskrivningen att visas under filnamnet på sidan Sessionsinformation. Denna beskrivning kan hjälpa mötesdeltagare att identifiera kursmaterialet. Du kan tillhandahålla en beskrivning när du antingen sparar filen i dina personliga mappar eller när som helst genom att redigera filens beskrivning.

        

 •       

  Om du har angett ett lösenord till ditt utbildningsmöte måste mötesdeltagarna tillhandahålla lösenordet på sidan Sessionsinformation för att hämta kursmaterialet.

        

    
   
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du Kursmaterial > Lägg till kursmaterial.
2    Gör följande:
 •       

  För att överföra filer med kursmaterial till Mina mappar, ange filnamnet eller välj Bläddra för att hitta filen. Välj Överför.

        
 •       

  För att publicera befintliga filer i Mina mappar, markera kryssrutan bredvid filens namn eller filerna som du vill publicera och välj sedan Lägg till.

        
3    (Valfritt) För att ta bort en fil väljer du Ta bort intill filnamnet.
4    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Lägg till ett test under schemaläggningen av ett utbildningsmöte

 

För att testa deltagare lägger du till testerna i utbildningsmötet som de deltar i.

  

Observera


 

Under utbildningsmötets schemaläggningsprocess kan du endast lägga till ett test som du redan har skapat och sparat i testbiblioteket.

  
  
Viktigt:  

Under schemaläggningen, om du har valt alternativet att automatiskt ta bort utbildningsmötet från din Training Center-webbplats efter dess slut, visas en meddelanderuta. Om du inte inaktiverar detta alternativ kommer du att förlora alla tester som är förknippade med denna session.

  
  
      
1    Välj Tester > Lägg till test.
2    Välj ett test som du vill basera ditt nya test på och välj sedan Nästa.
3    Skriv ett namn på ditt nya test, välj alternativ för testleverans och välj sedan Spara.  

För detaljer, se Ange alternativ för testleverans för ett schemalagt utbildningsmöte.

  
4    Upprepa dessa anvisningar för att lägga till fler tester i ditt utbildningsmöte.
5    Välj Schemalägg eller Uppdatera.
 

Attachments

  Outcomes