Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Εικονίδια προσβασιμότητας


Τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας, επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Κατάσταση > Χρήση εικονιδίων προσβασιμότητας παρουσίας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας:
              
Τυπικό εικονίδιοΕικονίδιο προσβασιμότηταςΠεριγραφή

Διαθέσιμος

Λείπει

Μην ενοχλείτε

Μη διαθέσιμος

Διαμόρφωση πλοήγησης πληκτρολογίου για όλα τα στοιχεία ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση πληκτρολογίου για πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου στο Jabber client. Χρησιμοποιήστε COMMAND + αριθμό για μετακίνηση σε κάθε καρτέλα. Για παράδειγμα, για μετακίνηση στην πρώτη καρτέλα, χρησιμοποιήστε COMMAND + 1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου του βασικού παραθύρου.


Βήμα 1Επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος....
Βήμα 2Επιλέξτε Πληκτρολόγιο στο παράθυρο Προτιμήσεις συστήματος.
Βήμα 3Επιλέξτε Συντομεύσεις στο παράθυρο Πληκτρολόγιο.
Βήμα 4Στην Πλήρη πρόσβαση πληκτρολογίου: Στα παράθυρα και πλαίσια διαλόγου, πατήστε Tab για αλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου ανάμεσα σε: ενότητα, επιλέξτε Όλα τα στοιχεία ελέγχου.

 

Attachments

    Outcomes