Κλήσεις στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016Last modified by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Εκκίνηση κλήσης από Jabber σε Jabber

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε ένα άλλο Cisco Jabber client χρησιμοποιώντας κλήσεις από Jabber σε Jabber. Υπάρχουν ορισμένες διαφορές κατά τη χρήση κλήσεων από Jabber σε Jabber:
  • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από Jabber σε Jabber με μία μόνο επαφή κάθε φορά.

  • Όταν βρίσκεστε σε κλήση από Jabber σε Jabber, εάν καλέσετε μια άλλη επαφή, η τρέχουσα κλήση σας θα τερματιστεί.

  • Όταν ξεκινάτε μια κλήση από Jabber σε Jabber με μια επαφή και η επαφή σας ξεκινήσει μια κλήση από Jabber σε Jabber μαζί σας ταυτόχρονα, η κλήση σας συνδέεται και δεν έχετε καμία ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης.

Πριν ξεκινήσετε

Αυτό το χαρακτηριστικό ενεργοποιείται από τον διαχειριστή σας.


Βήμα 1Επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης για την επαφή σας. Για παράδειγμα, στη λίστα επαφών ή στο παράθυρο συνομιλίας.
Βήμα 2Επιλέξτε Κλήση Jabber από το μενού.

Αλλαγή συσκευών ήχου


Βήμα 1 Συνδέστε το ακουστικό/μικρόφωνο ή την άλλη συσκευή ήχου στην κατάλληλη θύρα USB.
Βήμα 2Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Ήχος/Βίντεο.
Βήμα 3Επιλέξτε τη συσκευή ήχου σας από τις αναπτυσσόμενες λίστες αφού αναγνωριστεί ο εξοπλισμός.
Βήμα 4Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.
Βήμα 5Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης ad hoc

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνδιάσκεψη ad hoc με τις επαφές σας – απλά συγχωνεύστε τις κλήσεις σας για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.


Βήμα 1Ξεκινήστε μια κλήση με την πρώτη επαφή σας.
Βήμα 2Ξεκινήστε μια δεύτερη κλήση με μια άλλη επαφή – η δεύτερη επαφή θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.
Βήμα 3Επιλέξτε Περισσότερα > Συγχώνευση και οι δύο επαφές συγχωνεύονται σε μια κλήση συνδιάσκεψης.

Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις από το Cisco Jabber.


Βήμα 1Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Κλήσεις.
Βήμα 2Επιλέξτε Προώθηση κλήσεων.
Βήμα 3Στην ενότητα Προώθηση κλήσεων σε, επιλέξτε μια επιλογή από τη διαθέσιμη λίστα ή προσθέστε ένα νέο αριθμό.
  1. Προσθέστε ένα νέο αριθμό στη διαθέσιμη λίστα επιλέγοντας το κουμπί + (συν).
  2. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών χώρας και περιοχής.

Μεταβίβαση ενεργής κλήσης


Βήμα 1Επιλέξτε το εικονίδιο μενού Περισσότερα και επιλέξτε Μεταβίβαση κλήσης.
Βήμα 2Κάντε αναζήτηση για το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζετε την κλήση.
Βήμα 3Επιλέξτε το εικονίδιο Μεταβίβαση και η κλήση μεταβιβάζεται.


Attachments

    Outcomes