Συνεργασία με τις επαφές μου στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016Last modified by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

 


Όταν συνομιλείτε με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου για να κάνετε τα εξής:

  • Να χρησιμοποιήσετε από κοινού την οθόνη σας

  • Να ξεκινήσετε μια συνάντηση στην αίθουσα συναντήσεων συνεργασίας

  • Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λίστα συμμετεχόντων

  • Να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση
Copyright © 2015, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Attachments

    Outcomes