Επαφές στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016Last modified by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Διαμόρφωση προσθήκης βιβλίου διευθύνσεων Mac

Διαμορφώστε την επιλογή προσθήκης διευθύνσεων Mac, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να καλούν επαφές χρησιμοποιώντας το Cisco Jabber απευθείας από το βιβλίο διευθύνσεων Mac.


Βήμα 1Επιλέξτε Jabber > Εγκατάσταση προσθήκης βιβλίου διευθύνσεων Mac.
Βήμα 2Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Γενικά > Ενεργοποίηση ενσωμάτωσης βιβλίου διευθύνσεων Mac, επανεκκινήστε την εφαρμογή για να θέσετε σε ισχύ.

Προσθήκη ομάδων καταλόγου

Μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα καταλόγου στη λίστα επαφών σας.


Βήμα 1Επιλέξτε Jabber > Επαφές > Νέα ομάδα καταλόγου
Βήμα 2Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας καταλόγου.
Βήμα 3Επιλέξτε ΟΚ.


Attachments

    Outcomes