Ρύθμιση των αξεσουάρ τηλεφώνου στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Sinead Cunningham on Nov 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
Μπορείτε να αλλάξετε το μικρόφωνο και τα ηχεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή στην περίπτωση που διαθέτετε τουλάχιστον ένα αξεσουάρ τηλεφώνου για τον έλεγχο των κλήσεων.

Βήμα 1              Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Ήχος/Βίντεο.
Βήμα 2              Επιλέξτε τις επιλογές ήχου και βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιεί η εφαρμογή για την αποστολή και τη λήψη ήχου. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τον ήχο, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.
Βήμα 3              Κλείστε το παράθυρο για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.    
Copyright © 2015, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Attachments

    Outcomes