Starta, ändra eller avbryt ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Dec 6, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 8Show Document
 • View in full screen mode
 

Direktmöten med Träffas nu

 

Du kan starta, redigera eller avbryta ditt utbildningsmöte antingen från e-postbekräftelsen eller från din utbildningsmötessida.

  

Om din Training Center-webbplats inkluderar alternativet direktutbildningsmöte, kan du när som helst starta ett utbildningsmöte utan att först behöva schemalägga det. Ett utbildningsmöte som är direkt eller improviserat kan också inkludera en ljudkonferens.

  

När du har startat ett direktutbildningsmöte kan du bjuda in ytterligare deltagare. Alla inbjudan deltagare får en e-postinbjudan som inkluderar information om utbildningsmötet och en länk som deltagarna kan välja för att delta i utbildningsmötet.

  

Observera


 

För att ta emot en återuppringning måste deltagare ha en direkt telefonlinje. Om en receptionist besvarar samtalet eller deltagarnas telefonsystem använder en inspelad hälsning för inkommande samtal kan deltagare inte ta emot en återuppringning. Men en deltagare som saknar en direkt telefonlinje kan delta i en ljudkonferens genom att ringa ett inringningsnummer, som alltid är tillgängligt i Sessionsfönstret via Infofliken och i dialogrutan Sessionsinformation.

  
  
 
             
 

Uppgift

  
 

Åtgärd

  
 

Redigera dina standardinställningar för direktmöten.

  
 
 1.  

  Logga in på din WebEx-webbplats.

    

 2.  

  Gå till Mitt WebEx > Inställningar.

    

 3.  

  Redigera standardinställningarna för dina direktmöten under ”;Träffas nu”-inställningar.

    

  
 

Starta ett direktmöte från din WebEx-webbplats.

  
 
 1.  

  Logga in på din Training Center-webbplats.

    

 2.  

  På vänstra navigeringsraden väljer du Var värd för en session > Direktsession.

    

 3.  

  Ange utbildningsmötets ämne.

    

 4.  

  Ange ett lösenord. Ett giltigt lösenord ska innehålla minst sex tecken.

    

 5.  

  (Valfritt) Om du vill att utbildningsmötet ska inkluderas i listan över sessioner i utbildningsmöteskalendern väljer du Listat i offentlig kalender. För detaljer, se Ange om ett utbildningsmöte ska vara listat eller ej listat.

    

 6.  

  (Valfritt) För att inkludera en integrerad ljudkonferens markerar du kryssrutan Ljudkonferens.

    

 7.  

  Välj Starta session.

    

 8.  

  Om du väljer en ljudkonferens, välj konferenstypen på sidan Inställningar för ljudkonferens som visas.

    

 9.  

  Välj OK.

    

 10.  

  Om ditt Training Center kräver att du tillhandahåller spårningsinformation för utbildningsmötet som du är värd för, gör du något av följande under respektive alternativ på sidan Spårningskoder som dyker upp. Välj bland:

    

  •  

   Ange en kod eller annan text i rutan.

     

  •  

   Välj en kod från en fördefinierad lista, om din webbplatsadministratör kräver detta.

     

  •  

   Om det finns en fördefinierad lista med koder väljer du kodetiketten och sedan koden. Välj OK.

     

    
 11.  

  Följ anvisningarna i dialogrutan för att starta ljudkonferensen.

    

 12.  

  (Valfritt) Efter att du startat sessionen bjuder du in deltagare till utbildningsmötet genom att skicka en e-postinbjudan med anvisningar om hur man deltar i utbildningsmötet.

    

  
 

Starta ett direktmöte via genvägar i WebEx produktivitetsverktyg.

  
 

Gör något av följande för att starta ett direktmöte:

  
 •  

  Välj Träffas nu i WebEx produktivitetsverktygspanel. Om panelen inte är öppen öppnar du den från genvägen WebEx produktivitetsverktyg på ditt skrivbord eller från Windows startmeny.

    

 •  

  Högerklicka på ikonen WebEx produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet och välj Träffas nu.

    

 •  

  Välj Träffas nu i WebEx verktygsfält i Microsoft Outlook.

    

  

Starta ett schemalagt utbildningsmöte

 

Utbildningsmöten startar inte automatiskt vid de schemalagda tiderna. Som utbildningsvärd måste du först starta ett utbildningsmöte och därefter kan deltagarna delta i sessionen. Du kan starta ett utbildningsmöte som du har schemalagt vid dess starttid och när som helst före eller efter den tiden.

  
Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Starta ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse 
 1.  

  Öppna e-postbekräftelsen och välj sedan länken.

    

 2.  

  Logga in på din Training Center-webbplats och välj sedan Logga in.

    

 3.  

  Välj Starta nu.

    

  
Starta ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten 
 1.  

  Logga in på din Training Center-webbplats.

    

 2.  

  På navigeringsraden väljer du Mitt WebEx > Mina möten.

    

 3.  

  Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill starta.

    

 4.  

  Välj Starta.

    

  

Ändra ett schemalagt utbildningsmöte

 

När du har schemalagt ett utbildningsmöte kan du ändra dess starttid, ämne, lösenord, agenda o.s.v. när som helst innan du startar det.

  

Om du uppdaterar information om ett utbildningsmöte, t.ex. lägger till eller tar bort deltagare, kan du välja att skicka en ny e-postinbjudan till deltagarna. Meddelandet informerar dem om att du har ändrat informationen om utbildningsmötet. Deltagare som du tar bort från deltagarlistan får ett e-postmeddelande som informerar dem om att utbildningsmötet har ställts in.

  
    
1    Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Ändra ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse 
 1.  

  Öppna e-postbekräftelsen och klicka sedan på länken.

    

 2.  

  Logga in på din Training Center-webbplats och välj sedan Logga in.

    

 3.  

  Välj Redigera.

    

  
Ändra ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten 
 1.  

  Logga in på din Training Center-webbplats.

    

 2.  

  På navigeringsraden väljer du Mitt WebEx > Mina möten.

    

 3.  

  Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill ändra.

    

 4.  

  I listan över utbildningsmöten väljer du ämnet för ditt utbildningsmöte och sedan Redigera.

    

  
2    Ändra utbildningsmötet. För ytterligare information om alternativen som du kan ändra, se Starta ett schemalagt utbildningsmöte.
3    Välj Uppdatera.

Avbryt ett schemalagt utbildningsmöte

 

Du kan ställa in alla dina schemalagda utbildningsmöten. När du väl har ställt in ett utbildningsmöte kan du välja att skicka ett e-postmeddelande om att det är inställt till alla deltagare som var inbjudna till utbildningsmötet. När du ställer in ett utbildningsmöte tas det bort det från din lista över utbildningsmöten.

  

Du kan avboka ett utbildningsmöte från:

  
 •  

  E-postbekräftelsen som du fick efter att du schemalade utbildningsmötet.

    

 •  

  Din lista över utbildningsmöten i Mitt WebEx.

    

  

Om iCalendar-funktionen är tillgänglig på din webbplats och du har lagt till detta utbildningsmöte till din kalender, välj Ta bort från min kalender för att ta bort mötet. Det finns också en länk i e-postbekräftelsen.

  
   
1    Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Avboka ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse 
 1.  

  Öppna e-postbekräftelsen och välj länken.

    

 2.  

  Logga in på din Training Center-webbplats och välj Logga in.

    

  
Avboka ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten 
 1.  

  Logga in på din Training Center-webbplats.

    

 2.  

  På navigeringsraden väljer du Mitt WebEx > Mina möten.

    

 3.  

  Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill avboka.

    

 4.  

  I listan över utbildningsmöten markerar du kryssrutan för det utbildningsmöte som du vill ta bort.

    

  
2    Välj Ta bort.
 

Attachments

  Outcomes