Geluidsuitzending

Document created by Cisco Localization Team on Dec 7, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
 

Audiouitzending instellen

 

Wanneer u grote gebeurtenissen plant, kunt u naast het kiezen van uw audio-opties ook deelnemers toestaan om een eenzijdige audiouitzending te horen door de luidspreker van hun computer.

  
      
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar Instellingen audioconferentie.
2    Selecteer het conferentietype in de vervolgkeuzelijst.
3    Vink het selectievakje Audio leveren aan deelnemers met Audiouitzending aan.

Audiouitzending gebruiken

 

Het dialoogvenster Audiouitzending (zie Afbeelding 1) verschijnt automatisch wanneer u aan de gebeurtenis deelneemt en audiouitzending is ingeschakeld voor uw gebeurtenis.

  
Afbeelding 1. Dialoogvenster Audiouitzending

  

Wanneer u audiouitzending gebruikt, hoort u de audiouitzending van de gebeurtenis door de luidspreker van uw computer. Als u wilt spreken, vraagt u of u kunt deelnemen aan de teleconferentie. Anders kunt u alleen communiceren via non-verbale hulpmiddelen, zoals feedback, chat en vraag en antwoord.

  
Ga als volgt te werk:               
OptieBeschrijving
Klik op de knop ...…om de audiouitzending te onderbreken.
Verschuif de volumeregelaar ...…om het volume van de audiouitzending te wijzigen.
Klik op de knop of ......om de audiouitzending te dempen of het dempen ongedaan te maken.
Klik op de knop ......om de audiouitzending te stoppen en het dialoogvenster Audiouitzending te sluiten.

Veelgestelde vragen over audiouitzending

                      
 

Vraag

  
 

Beantwoorden

  
 

Wat is de capaciteit voor Audiouitzending?

  
 

3000 deelnemers

  
 

Welke service wordt door Audiouitzending ondersteund?

  
 

Alleen Event Center

  
 

Biedt Audiouitzending ondersteuning voor de gemengde modus of een hybride audioconferentie?

  
 

Ja. Het type verbinding wordt bepaald door de rol in de vergadering. Hotst, presentatoren, en panelleden kunnen alleen aan de vergadering deelnemen via PSTN. Deelnemers nemen aanvankelijk deel aan de vergadering via Audiouitzending (totdat ze volledige spreekrechten krijgen toegewezen).

  
 

Biedt Audiouitzending ondersteuning voor audiobridges van derde partijen?

  
 

Ja

  
 

Hoe gebruik ik UDP-transport voor Geluidsuitzendingssessies?

  
 

UDP wordt alleen ondersteund voor niet-SSL-websites. De IP-poorten 7500 en 7501 van de firewall van het bedrijf moeten worden geopend voor de uitgaande communicatie via UDP. Wanneer de poorten zijn geopend, wordt UDP automatisch geselecteerd.

  
 

Kan ik Audiouitzending gebruiken voor inbelverbindingen?

  
 

Audiouitzending kan worden gebruikt voor inbelverbindingen, maar deze toepassing wordt niet aanbevolen. Het delen van PowerPoint via UCF moet probleemloos verlopen, mits u geen video inschakelt en er maar één actieve microfoon in gebruik is. Het delen van toepassingen en bureaubladen wordt niet ondersteund in combinatie met Audiouitzending.

  
 

Attachments

    Outcomes