Bekende problemen en beperkingen voor video (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die van invloed zijn op geïntegreerde WebEx-video. Zie Functies op meerdere platforms en bekende problemen voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.

HD-video

HD-video wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het delen van toepassingen, uw bureaublad en streamingmedia. Als deze functies worden beëindigd, wordt HD-video automatisch weer ingeschakeld.

Bij het streamen van media in Event Center stopt video van de presentator

In Event Center moet de videocamera van de presentator worden gestopt om video van een bestand af te spelen en dit bestand met alle deelnemers te delen. De presentator kan maar één videostream tegelijk verzenden. De videocamera van de presentator kan weer worden ingeschakeld zodra hij of zij het streamen van het bestand of de media heeft beëindigd.

Deze beperking is toegevoegd om abonnees te beschermen tegen bandbreedteproblemen die het gevolg kunnen zijn van een piek in het videoverkeer als meerdere niet-miniatuurvideostreams aan grote groepen deelnemers worden verzonden. Naar verwachting zal deze beperking in de toekomst worden opgeheven.

Veelvoorkomende problemen met Samenwerkingsvergaderruimten (CMR)

De volgende problemen met CMR Cloud- en hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) komen regelmatig voor:

Video verzenden van WebEx-toepassingen naar videoconferentiesystemen of -toepassingen

Een CMR Cloud- of hybride CMR-vergadering start altijd met de beste videoresolutie van TelePresence (of andere videoconferentiesystemen of -toepassingen) en WebEx. Als HD-video beschikbaar is, is deze beschikbaar voor alle deelnemers. Als een WebEx-deelnemer een beperkte bandbreedte heeft, wordt de resolutie tussen TelePresence en WebEx verlaagd voor die deelnemer. Dit betekent dat de videoresolutie voor alle andere deelnemers minder goed wordt. De minimale bitsnelheid die een WebEx-toepassing vanuit de WebEx-cloud moet verwerken zodat video en toepassing delen of scherm delen (voorheen ';bureaublad delen';) kunnen worden ontvangen, is 1,2 Mbps. Als de snelheid lager ligt, kan dat erin resulteren dat de WebEx-toepassing alleen de gedeelde toepassing of het gedeelde scherm weergeeft.

Vanaf WBS29.11 geldt dat als de WebEx-toepassing de bitsnelheid van 1,2 Mbps niet kan behouden wegens een te lage netwerkbandbreedte of lokale computerproblemen (zoals CPU- of RAM-gebruik), de gebruikers in plaats van TelePresence-video een waarschuwing ontvangen over de te lage bandbreedte. In WBS29.11 en hoger wordt voor gebruikers van de WebEx-toepassing de verbinding met de WebEx-cloud automatisch periodiek getest om te controleren of eventuele netwerk- of lokale problemen zijn opgelost. Als gebruikers video verzenden en ontvangen met een bitsnelheid van ten minste 1,2 Mbps, kunnen ze het verzenden en ontvangen van video hervatten.

Meer informatie over de aanbevolen bandbreedte-instellingen voor CMR Cloud-vergaderingen vindt u bij Vereisten in de Implementatiehandleiding bij de Enterprise-versie van Cisco WebEx Meeting Center met Samenwerkingsvergaderruimten (CMR) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco WebEx Meeting Center.

Informatie over aanbevolen bandbreedte-instellingen voor hybride CMR-vergaderingen vindt u bij Vereisten in het hoofdstuk Cisco WebEx-functies en belangrijke opmerkingen en Tips voor het oplossen van lage-bandbreedteproblemen op de WebEx Meeting Center-client in Windows of op de Mac in het hoofdstuk Problemen oplossen in de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Raadpleeg het whitepaper Cisco WebEx-netwerkbandbreedte voor aanvullende informatie.

Video-ervaring tijdens vergadering

WebEx-gebruikers kunnen in de WebEx-toepassing alleen het video-eindpunt van de actieve spreker of de meest recente actieve spreker zien. Gebruikers van video-eindpunten die niet praten, worden niet weergegeven in de WebEx-toepassing.

Gebruikers van video-eindpunten kunnen alleen de actieve spreker of de meest recente actieve spreker in WebEx op hun scherm zien. WebEx-gebruikers die niet praten, worden niet weergegeven op hun scherm.

Als er achtergrondgeluid is in een TelePresence-ruimte, kan dit ertoe leiden dat de video voor die TelePresence-ruimte wordt weergegeven als de actieve spreker in de WebEx-vergadering. Indien nodig kan de host de opdracht Video vergrendelen gebruiken om de videoweergave in de video van een andere deelnemer te vergrendelen.

In een CMR Cloud- of hybride CMR-vergadering zijn de deelnemersvideo's van deelnemers die via 4G LTE vanaf Apple iPads of iPhones deelnemen niet zichtbaar in TelePresence-systemen. De audio is nog wel beschikbaar. Dit probleem doet zich voor doordat video van 180p vereist is om video naar TelePresence-systemen te verzenden. Het verzenden van video van 180p via mobiele netwerken wordt echter niet ondersteund vanwege de vereisten van de Apple iTunes Store voor toepassingen.

Videoweergave op volledig scherm

Wanneer de presentator overschakelt naar video op volledig scherm tijdens het delen van het scherm, een toepassing of een document, wordt het delen onderbroken aan de kant van de deelnemer (blijft het laatst gedeelde scherm stilstaan). Wanneer de presentator de videoweergave op volledig scherm afsluit, wordt het delen automatisch hervat.

Deelnemers blijven in de videoweergave op volledig scherm wanneer de presentator stopt met delen en de weergave op volledig scherm wordt automatisch afgesloten wanneer de presentator het delen opnieuw start.

Als de WebEx-toepassing op een Mac of pc met twee schermen wordt weergegeven, kunnen gebruikers de volledig-schermweergave gebruiken op één scherm en het gedeelde scherm of de gedeelde toepassing in volledig scherm weergeven op het andere scherm. Ze kunnen dit doen door het videovenster naar het andere scherm te slepen en het pictogram ';Alle deelnemers weergeven in volledig-schermweergave'; te selecteren.

De presentator kan de video onbedoeld voor alle deelnemers uitschakelen.

Als een WebEx-gebruiker die de presentator in de vergadering is, de optie Video in het dialoogvenster Vergaderopties uitschakelt, wordt de video uitgeschakeld voor alle deelnemers aan de vergadering, ongeacht of ze deelnemen vanuit een WebEx-vergadertoepassing of een videoconferentiesysteem. De host of de huidige presentator van de vergadering moet de optie Video in het dialoogvenster Vergaderopties inschakelen om de video voor alle deelnemers te herstellen.
Attachments

    Outcomes