Kendte problemer og begrænsninger for Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Afspilning af optagelser på mobile enheder

Du kan ikke afspille en netværksbaseret optagelse på en mobil enhed.

Langsom Deltag-tider efter en stor opgradering

Efter en stor WebEx-opgradering, der indeholder flere nye funktioner end en almindelig servicepakkeudgivelse, kan du støde på en lang indlæsningstid, da flere filer skal downloades og installeres. Indlæsningstider afhænger af dit netværks båndbredde og mængden af trafik på tidspunktet for download. Generelt kan indlæsningstider variere fra 20 sekunder til 3 minutter eller mere.

Oplevelse under mødet

 • Når sproget er indstillet til koreansk, kan mødeemnet undertiden vise forkerte tegn.

 • Knappen Videoindstillinger vises ikke for panelet Deltagere på en Mac, når en deltager ser delt indhold i fuldskærmstilstand.

 • Support til tastaturnavigation og skærmlæser:
  • Videominiatureikonelementer i panelet Deltager understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Visse elementer i fildeling og panelet Meningsmåling understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Elementer i fuldskærmsvisning af video understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Elementer på videobrugergrænsefladen understøtter ikke skærmlæsere.

  • Videominiatureikonelementer understøtter ikke skærmlæsere.

  • Deltagerlisten i panelet Deltager understøtter ikke skærmlæsere.

  • Nogle elementer til fildeling og i panelet Meningsmåling understøtter ikke skærmlæsere.

 • Værktøjet Panorering er ikke tilgængeligt, når der vises en fil, som deles ved hjælp af fildeling.

 • Den nye grænseflade er ikke tilgængelig for Linux-brugere.

 • På Mac: Når præsentationsværten kommenterer under applikations- eller skærmdeling (tidligere kaldet desktop-deling) og tager noter eller opretter en meningsmåling, kan oplysninger om Noter og Meningsmåling ikke gemmes.

 • På Mac: Når der bruges kommentering under deling, bliver den sidst brugte kommenteringsvalgmulighed ikke husket, hvis brugeren skifter sig fra fanevisning til fuldskærmsvisning.

 • På nogle Windows-maskiner samt på Linux-maskiner: Hvis mødedeltagerens pauseskærm aktiveres, og præsentationsværten derefter starter fildeling, afsluttes pauseskærmen automatisk.

 • Nogle brugertilpassede Lynstartsskabeloner, oprettet ved hjælp af ældre versioner af Meeting Center, fungerer muligvis ikke efter opgradering til denne version.

 • I nogle få tilfælde kan overførsel af en meget stor Microsoft PowerPoint-fil til deling på mødet medføre, at mødet bliver afbrudt for præsentationsværten.

Initialer i avatarer

Forbogstavet i en brugers fornavn og forbogstavet i brugerens efternavn bruges i avatarer, når der ikke findes et tilgængeligt billede. Brugere med flere navne sammensat af mere end et ord vil ikke blive vis korrekt som tre bogstaver, for eksempel, "Mary Van Buren" og "Robert Smith Jr." vil henholdsvist blive vist som "MB" og "RJ".

Delte dokumenter viser kvalitet

WebEx bruger en printerdrevs grænseflade for at importere dokumenter, der ikke er understøttet lokalt. Præsentationskvaliteten af dokumenter, der deles i Print Driver-tilstanden, såsom Microsoft Word, Excel og Adobe PDF-dokumenter, kan ikke være bedre end en hard-copy-udskrift af det samme dokument, udskrevet af en fysisk printer. Dette problem er særligt udtalt, når disse dokumenter indeholder billeder af tekst.

Mødedeltagerinvitationer

Hvis en vært fjerner en mødedeltager fra en begivenhed, vil linket til begivenheden i invitationen ikke længere være gyldigt for de personer, der er fjernet som mødedeltagere. Hvis du planlægger at invitere personer via en e-mailgruppeliste, anbefaler vi, at du bruger en tredjeparts e-mailtjenesteydelse og derefter opretter link til begivenhedens adresse for mødedeltagere.

Værtsrolle overtaget ved at lukke Alternativ vært ind

I nogle tilfælde kan værtsrollen overtages af en alternativ vært, når man deltager i et møde, selv hvis værten allerede har deltaget i mødet. Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at den alternative vært tildeler værtsrollen tilbage til mødeværten.

Links genereret af WebEx-centre og WebEx-optagelsestjenesteydelser

Som en del af vores fortsatte opdateringer for at forbedre sikkerheden foretager Cisco ændringer for at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der anvendes til at generere URL-adresser, som anvendes i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center og WebEx optagelsestjenesteydelser. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links.

Deltagelse i et WebEx-møde på Chrome og Firefox

Som følge af politikændringer i Google og Mozilla skal brugere manuelt aktivere WebEx-plugin, når de bruger Chrome eller Firefox.

Èn begivenhed ad gangen

Mac-brugere kan deltage i én begivenhed på samme tid.

Windows 8.1, og 10

 • I forbindelse med fildeling skal du have Adobe Acrobat Reader for at dele PDF-filer.

 • Når du deler Microsoft PowerPoint-filer i Print Driver-tilstand, vises noget af indholdet muligvis ikke. Vi anbefaler, at du i stedet bruger vores standardtilstand Universal Communications Format (UCF) eller bruger applikationsdelingsskærmen.

 • Hvis der oprettes forbindelse til en ekstern computer med Windows 10, vil den lokale skærm ikke kunne mørklægges.

 • Meeting Center mødedeltagere kan gemme Universal Communications Format filer (UCF) på deres computere, også selvom værten har annulleret deres privilegium til at gemme.

 • Windows apps vises ikke i Access Anywhere eller Remote Access dialogboksen Tilføj applikation.

 • Når en Mac-deltager i et Meeting Center-møde deler og kommenterer et whiteboard, er farven på kommentarer forkert, når den firkantede eller ovale form er valgt.

Support til flere skærme i Windows 10

Delt indhold måske beskåret eller display delvist når deling fra en sekundær skærm, der har en højere opløsning end din primære skærm. For at afhjælpe dette, anbefaler vi, at du indstiller største skærmen til at være din hovedskærm i skærmindstillingerne Windows.

Support til Microsoft Office 2013 og senere

 • Hvis du har Microsoft Office 2013 installeret, understøttes følgende funktioner ikke ved deling af PowerPoint 2013-filer:
  • Animationer og overgange
  • Indlejrede video- eller lydfiler
  • UCF Toolkit
 • Hvis du har tilpasset din oplysningsfane, understøttes nogle brugerdefinerede elementer muligvis ikke. Vi anbefaler, at du bekræfter dette for at sikre, at den fortsat vises korrekt i et WebEx-møde.
 • I nogle få tilfælde kan der opstå følgende problemer:
  • Tekst og fyldfarver kan afvige en anelse fra de faktiske farver i et dias.
  • Visse grafiske elementer mangler muligvis i et dias.
  • Skrifttyper kan forekomme slørede på et dias eller kan være forskellige fra de oprindelige.
  • Størrelsen på former kan være forskellig fra den oprindelige.
 • Hvis et objekt i en PowerPoint-præsentation ikke vises korrekt i redigeringstilstand, bliver det automatisk fjernet i visningen Diasshow. Objektet kan dog fortsat blive vist, når filen deles på et WebEx-møde.
 • Du kan ikke dele adgangskodebeskyttede PowerPoint 2013-filer ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller desktop-delingsfunktionerne.
 • Du kan ikke dele Excel 2013-filer på Windows 8 ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet funktionerne applikationsdeling eller skærmdeling (tidligere kaldet "desktop-deling").
 • Du kan ikke dele Word 2013 (64-bit) dokumenter på Windows 8 (64-bit) ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller skærmdelingsfunktionerne.

Delte dokumenter viser kvalitet

WebEx bruger en printerdrevs grænseflade for at importere dokumenter, der ikke er understøttet lokalt. Præsentationskvaliteten af dokumenter, der deles i Print Driver-tilstanden, såsom Microsoft Word, Excel og Adobe PDF-dokumenter, kan ikke være bedre end en hard-copy-udskrift af det samme dokument, udskrevet af en fysisk printer. Dette problem er særligt udtalt, når disse dokumenter indeholder billeder af tekst.

Support til mobile enheder

Event Center understøtter ikke flere enheder i øjeblikket.

Deling af streaming-medier

Mødedeltagernes videoopløsning er optimeret til 480p. Videofiler med højere opløsning nedskaleres, så de passer til (640 x 480) opløsning. Følgende mediefilformater understøttes i øjeblikket: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT og MP4.
 • MP4- og MOV-videofiler, kan ikke deles under et WebEx-møde, hvis de ikke kan afspilles af den installerede QuickTime-afspiller.
 • Anbefalede systemkrav til videofildeling på præsentationsværtens side:
  • Core2-Duo E6750 ved 2,66 GHz til VGA-fil er påkrævet
  • AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB foretrækkes
  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz foretrækkes

HTML e-mailindhold

Indholdet af standard HTML e-mailen og dens tilsvarende iCalendar (ics.)-skabelon er ikke den samme [295149]

Beskrivelse i iCalendar-vedhæftning

På grund af en begrænsning i Outlook-kalenderen vil begivenhedsbeskrivelsen ikke vises i iCalendar-vedhæftningen, hvis beskrivelsen overstiger en vis længde. Beskrivelsen vises ikke, hvis feltlængden overstiger disse grænseværdier:

 • I Microsoft Outlook 2000 er feltlængden begrænset til 8 KB.

 • I Microsoft Outlook 2003 er feltlængden begrænset til 4KB.

 • I Microsoft Outlook 2007 er der ikke nogen grænseværdi for feltlængden. [271477]

Knappen Afspil i Flash-filer

Når en præsentationsvært deler en Flash-fil (.swf), vil tryk på knappen Afspil sætte filen på "pause" i stedet for at afspille den. Præsentationsværten skal trykke på knappen Afspil to gange for at afspille filen. [289318]

Sletning af møder i listen Mine møder

Når valgmuligheden Slet fra Mine møder når gennemført er markeret, vil begivenheden stadig vises i listen Mine møder i Mit WebEx, hvis værten gennemfører begivenheden inden begivenhedens sluttidspunkt. Begivenheden vil blive slettet fra listen Mine møder, når det planlagte sluttidspunkt er udløbet. Hvis for eksempel en begivenhed er planlagt fra kl. 10.00-11.00, og værten afslutter begivenheden kl. 10.45, vil begivenheden stadig vises under Mine møder i Event Center-kalenderen indtil kl. 11.01, dvs. efter mødets planlagte sluttidspunkt. Begivenheden vil altid vises, når du aktiverer Vis tidligere begivenheder

Panelet Deltager på Solaris

Visse ikke-engelske tegn vises ikke korrekt i Deltagerpanelet på Solaris-maskiner. [276651]

Flash-klient

Flash-klienten i Event Center har følgende kendte problemer:

 • Det samlede antal mødedeltagere vises ikke til en Flash-deltager

 • En Flash-deltager kan ikke automatisk se fuld skærm, når en præsentationsvært bruger desktop- eller applikationsdeling

 • Musen rulleknap fungerer ikke i listen Land og region for globale opkaldsnumre

 • En Flash-deltager kan ikke se laserpennen, der bruges under præsentationsdeling

 • Flash-deltagere er ikke inkluderet i mødedeltagerstatistik, når præsentationsværten deler en lyd- eller videofil

 • Paneldeltagernes navne angives kronologisk og ikke alfabetisk

 • Der vises ingen værktøjsspids for optagelsesindikatoren

 • I fuldskærmsvisning vises det globale opkaldsnummer ikke

 • Siden Feedback vises ikke, hvis en popup-blokering er aktiveret

 • I deltagerrapporten vil en Flash-deltagers reelle IP-adresse ikke vises, i stedet vil der vises “127.0.0.1”

Skift af meningsmålingens koordinatorrolle

Under meningsmåling, hvis du skifter meningsmålingens koordinatorrolle, vil vinduet Gem meningsmålingsresultat blive vist.

Tilføjelse af mødedeltagere i adressebog

I begivenhedsplanlægningsprogrammet, hvis du trykker på valgmuligheden for at tilføje en mødedeltager i din adressebog, vil der vises en fejlmeddelelse, når du klikker på Tilføj mødedeltager

iCalendar-vedhæftning

Når WebEx sender første og anden begivenhedspåmindelse til mødedeltagere, vil iCalendar-vedhæftningen, som mødedeltagere bruger til automatisk at tilføje begivenheden i deres kalender, mangle.

E-mailmeddelelser med iCalendar-indhold

På grund af en .ics-begrænsning (iCalendar-vedhæftning) kan HTML e-mailmeddelelser ikke vise indhold i .ics-kalendere korrekt. Derfor vil vi hente indholdet til HTML e-mailmeddelelser fra indholdet i e-mailmeddelelser med almindelig tekst. Dette betyder, at hvis en bruger har brugertilpasset en HTML e-mailmeddelelse, kan brugertilpasningen ikke reflekteres i iCalendar-vedhæftningen.

Import af en CSV-fil ved oprettelse af en invitationsliste

Ved oprettelse af en invitationsliste er valgmuligheden for at importere en CSV-fil ikke understøttet for MAC. Derfor er knappen Importer CSV-filer ikke tilgængelig i MAC og Safari.

Tidligere begivenheder

Identifikationskriterierne for tidligere begivenheder er ikke overensstemmende mellem siden Event Center og siden Velkommen. I henhold til logikken i Event Center tilhører en begivenhed tidligere begivenheder, når det planlagte starttidspunkt er passeret. Dog gælder, at hvis det planlagte starttidspunkt er passeret, vil begivenheden stadig angives på siden Velkommen, selv hvis valgmuligheden Vis tidligere møder ikke er markeret. [244342]

Tidligere begivenheder vises i Event Center-kalenderen til visning for mødedeltagere. Når en mødedeltager åbner Event Center-kalenderen og trykker på Vis tidligere begivenheder, vises alle tidligere begivenheder med statussen Tilmeld og/eller Ikke startet. Dog bør der ikke vises en status for tidligere begivenheder i en mødedeltagers visning. [244153]

Begivenhedsskabeloner

Når en vært gemmer en begivenhed som en skabelon, gemmes listen over mødedeltagere og paneldeltagere ikke. Dog gemmes paneldeltagernes oplysninger og adgangskoder. [180534]

Pengesymbol

Pengesymbolet mangler for budgetfeltet på siden Programoplysninger. [183019]

Paneldeltagernes oplysninger som søgekriterier

Paneldeltagernes oplysninger kan ikke bruges som søgekriterier på søgesiden i Event Center. Dog kan søgningen udføres fra siden Velkommen [177716]

Lagring af brugeroplysninger vha. Firefox

Hvis en bruger anvender Firefox, vil brugeroplysningerne altid blive gemt, uanset om valgmuligheden Husk mig er valgt på denne computer. [228112]

Kalendervisning af daglige begivenheder kun med lyd

Da Event Center ikke har et koncept for gentagne begivenheder, kan Event Center-kalenderen ikke vise en daglig begivenhed kun med lyd korrekt, hvis en sådan planlægges [161351]
Attachments

  Outcomes