Kendte problemer og begrænsninger for WebEx-produktivitetsværktøjer (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Kendte problemer og begrænsninger for WebEx-produktivitetsværktøjer (WBS30)

Kendte problemer og begrænsninger for Windows Produktivitetsværktøjer

 

De spørgsmål, der er beskrevet her, påvirker alle WebEx-tjenesteydelser, medmindre andet er specifikt noteret.

Firefox 43 eller senere

WebEx-produktivitetsværktøjer tilføjelsesprogram til Firefox, understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

Microsoft Outlook 2016

Selvom Windows versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter Microsoft Outlook 2016 fra og med version WBS30.3 og WBS29.13.70, pga. ændringer til Microsoft Outlook 2016, understøtter produktivitetsværktøjer kun en e-mailinvitationsskabelon for alle møder, inklusive CMR Hybrid-møder, WebEx-only, personlig konference og Audio-only møder. Den understøttede e-mailskabelon er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtsadgangskoden. Som det er tilfældet på Mac, kan værterne se deres værtsnøgle eller værtsadgangskode ved at logge ind på deres WebEx-websted, når de slutter sig til deres møde.

Windows-versionen af Produktivitetsværktøjer til Microsoft Outlook 2013 eller tidligere vil stadig understøtte to skabeloner til e-mailinvitationer (én for mødedeltagere og én for værter, hvoraf sidstnævnte inkluderer værtsnøglen og værtsadgangskoderne). Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer har altid kun understøttet én e-mailskabelon for samtlige versioner af Microsoft Outlook.

Vigtigt:

Kunder, der bruger Produktivitetsværktøjer med Outlook 2016, bør installere den nyeste version af Produktivitetsværktøjer; ellers vil ændringerne i Outlook 2016 medføre, at ældre versioner af Produktivitetsværktøjer sender e-mailskabelonen for invitationer for værter til mødedeltagere.

Hvis en vært, som bruger Microsoft Outlook 2016 versionen, redigerer møder, som blev oprettet med andre understøttede Windows versioner af Microsoft Outlook i WebEx-produktivitetsværktøjer version WBS29.13.10 eller senere, vil en ny e-mailskabelon blive oprettet med nyt indhold baseret på den enkelte forenede e-mailskabelon for både vært og mødedeltagere, fordi Microsoft Outlook 2016 er begrænset til kun en e-mailskabelon.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013, viser mødee-mailinvitationen WebEx-oplysningerne for både det oprindelige møde og det redigerede møde.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013 for at ændre mødeemnet, dato eller tidspunkt, ser brugeren en meddelelse, der angiver, at Microsoft-integrering med Outlook ikke kan finde WebEx-mødeoplysningerne, fordi mødet redigeres, og valg af enten OK eller Annuller vil opdatere mødet med forkerte oplysninger.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016 og derefter senere, redigerer denne bruger eller en bruger der planlægger møder på vegne af den første bruger dette møde, ved hjælp af Microsoft Outlook 2007, ser brugeren en meddelelse der angiver, at han eller hun ikke har de passende tilladelser til at redigere mødet og ikke vil kunne gemme ændringen.

If a host creates a WebEx series meeting in Outlook 2016 for Mac and changes one occurrence to an exception, then cancels the WebEx for the exception, the appointment cannot be closed if the host later edits the series from Outlook 2016 for Windows where the calendar time zone is different from the Outlook for Mac's time zone, even if the email body is updated.

If a host in Outlook 2016 for Mac allows scheduling on behalf of a series meeting from Outlook for Windows, then the host changes one occurrence to an exception (e.g., edits the password, time, topic, etc.), this exception will be updated although Outlook for Windows only updates series meeting.

Windows 10

Hvis en Windows-bruger har installeret en version af WebEx-produktivitetsværktøjer, som er tidligere end version WBS30.1, og derefter opgraderer til Windows 10 operativsystem, vises startmenukommandoen for WebEx-produktivitetsværktøjer fortsat i mappen "WebEx" i startmenuen i stedet for i mappen "WebEx-produktivitetsværktøjer". For at vise kommandoen korrekt i mappen "WebEx-produktivitetsværktøjer" skal brugeren afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer og derefter installere version WBS30.1 eller senere.

EMC SourceOne

EMC SourceOne understøttes ikke af WebEx-produktivitetsværktøjer. Brugere af EMC SourceOne kan opleve problemer med præstationen.

Standardmødeskabeloner

Hvis valgmuligheden Første mødedeltager bliver præsentationsvært er aktiveret i Webstedsadministration, vil denne valgmulighed blive aktiveret som standard i mødeplanlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Den vil også være aktiveret i standardmødeskabelonen, som du bruger i WebEx-produktivitetsværktøjer til planlægning af WebEx-møder med Microsoft Outlook. Brugertilpassede mødeskabeloner, der er blevet oprettet af brugerne, vil ikke blive påvirket. Hvis en vært planlægger møder ved hjælp af brugertilpassede skabeloner og ønsker, at den første deltager der deltager i mødet automatisk bliver præsentationsvært, skal værten aktivere indstillingen manuelt i de brugertilpassede skabeloner.

Skabeloner til e-mailinvitation

   

1 – Attendee version only (Without host information)

  

2 - Host & Attendee email versions are sent out

   
                            
 

PT Version

  
 

Site Version WBS29 to 30.4

  
 

Site Version WBS 30.5+

  
 

Site VersionWBS 31

  
 

WBS 29 to WBS 30.1-4

  
 

2

  
 

2

  
 

1

  
 

WBS 30.5 to WBS 30 latest

  
 

2

  
 

1/2

  

Indstilling webstedsadministration

  
 

1

  
 

WBS 31.1 to WBS 31 latest

  
 

1 Template

  
 

Outlook for Mac with all PT versions

  
 

1 Template

  
 

Outlook 2016 for Windows with all PT versions

  
 

1 Template

  
 

CMR Hybrid with all PT versions*

  
 

1 Template

  
  

* Hvis CMR Hybrid er aktiveret på webstedet, er kun én skabelon til e-mailinvitation tilgængelig til CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, personlige konference- og Audio-only-møder, og det er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtens adgangskode.

  

Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer bruger stadig kun én enkelt e-mailskabelon, så hvis en vært redigerer ældre møder med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, der er oprettet fra version WBS29.13 eller en nyere Windows-version af WebEx-produktivitetsværktøjer, bliver der genereret én ny e-mailskabelon med nyt indhold baseret på den enkelte samlede skabelon til både vært og mødedeltagere, fordi Mac-versionen er begrænset til én enkelt e-mailskabelon.

  

Hvis en vært videresender et WebEx-møde gennem kommandoen Videresend i Microsoft Outlook, vil Windows Produktivitetsværktøjer endvidere ikke være i stand til at identificere værtens videresendelsesadfærd og vil sende en e-mailinvitation med mødedeltagerens visning i stedet for værtens egen e-mailinvitation.

  

Hvis en vært, under visse komplekse omstændigheder, aflyser et individuelt møde, der er en undtagelse til en mødeserie, og derefter redigerer en mødeserie, vil annulleringsmeddelelsen til mødet, som sendes til mødedeltagere, som ikke formodes at indeholde WebEx-mødeoplysninger, fordi mødet blev aflyst, faktisk indeholde opdaterede oplysninger til den opdaterede mødeserie.

  

If a host creates a CMR Hybrid series meeting and changes one occurrence to an exception, then updates the series meeting to WebEx only meetings, the exception meeting email body will change from HTML to plain text when this exception meeting is updated to WebEx only meeting.

  

WebEx Productivity Tools do not support the %Meeting Date% parameter in the invitation email body. The meeting date and time should be handled by the calendar system.

  

E-mailinvitationer, der kræver registrering

Hvis en mødevært opdaterer et møde, der kræver registrering, får alle deltagere en opdateret invitation, som indeholder et registreringslink til mødet, herunder de mødedeltagere, der allerede har tilmeldt sig.

Møder uden besøgende

WebEx-møder uden besøgende understøttes ikke i WebEx-produktivitetsværktøjer til Windows.

Support til tilbagevendende møde

Brugere kan ikke tilføje et WebEx-møde til en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie, hvis den tilbagevendende mødeserie ikke har et WebEx-møde føjet til den. Desuden understøttes ændringer til en enkelt hændelse af en tilbagevendende CMR Hybrid-mødeserie (WebEx-aktiveret TelePresence) ikke. Se "Integrationsproblemer til CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)" nedenfor for yderligere oplysninger om begrænsninger for tilbagevendende møder til CMR Hybrid-møder.

Hvis en vært ændrer emnet eller mødetidspunktet for en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie ved at foretage ændringerne direkte i Microsoft Outlook-kalenderen, vil WebEx-produktivitetsværktøjer ikke vise det korrekte, unikke mødenummer for den pågældende undtagelse til mødeserien, men værten og mødedeltagere kan stadig deltage i mødet ved at indtaste mødenummeret til mødeserien.

Lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer

Hvis administratoren udfører en lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer til brugerne på dit websted, vil disse brugere ikke være i stand til at redigere nogen af indstillingerne i panelet Værktøjer i WebEx-dialogboksen. Derudover vil udførelsen af en lydløs installation medføre, at nogle indstillinger på siden Produktivitetsværktøjer til værktøjet Webstedsadministration blive ignoreret.

For de kunder, der har udført en masseinstallation af WebEx-produktivitetsværktøjer og forsøger at opgradere til en ny version, anbefaler vi, at der udføres en lydløs afinstallation først, før der foretages en masseinstallation af den nye version.

I forbindelse med visse lydløse opgraderinger vil versionen af Produktivitetsværktøjer på kontrolpanelet blive vist forkert. Dette problem påvirker ikke nogen funktioner i Produktivitetsværktøjer og bør løses i en fremtidig version.

For yderligere oplysninger om lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer henvises der til IT-administratorvejledning til masseimplementering af WebEx-produktivitetsværktøjer.

Masse-afinstallation

   

Masse-udrulningen af nye Produktivitetsværktøjer kræver en masse-afinstallation af den tidligere installerede version. For brugere som har adskillige versioner af Produktivitetsværktøjer installeret se afsnittet "Afinstallér flere versioner" i kapitel 2 af IT Administratorguide for masse-udrulning af WebEx Produktivitetsværktøjer.

  

Installation privilege errors

   

If a user installs fresh Productivity Tools version WBS30.9 and higher or WBS31.4 and higher, then attempts to install Productivity Tools WBS31.7 or higher without first uninstalling the previous version, an Error 1303, Insufficient Privileges occurs. The workaround is to uninstall the previous version first, or reinstall again.

  

Hvis en bruger manuelt installerer Produktivitetsværktøjer vha. en MSI-pakke, skal brugeren have Windows-administrationsprivilegier for at færdiggøre installationen.

  

Hvis en It-bruger masse-udruller Produktivitetsværktøjer vha. MSI-pakker, skal It-brugeren have Windows-administrationsprivilegier for at færdiggøre installationen.

  

Windows-administrationsprivilegier er obligatoriske for automatisk at opgradere Produktivitetsværktøjer, uanset om opgraderingen er manuel eller bruger masse-udrulning.

  

Lockdown

   

Produktivitetsværktøjer understøtter ikke lockdown til en specifik version, når automatisk opgradering er aktiveret.

  

Nogle kunder bliver måske på en specifik version af Produktivitetsværktøjer ved at deaktivere den automatiske opgraderingsmulighed. Dog kan Cisco bede alle brugere af Produktivitetsværktøjer om at opgradere til en minimumsversion, hvis sikkerhedsoverholdelse er nødvendig. Dette er en mulighed, som kan aktiveres af Cisco-administratorer.

  

Knappen Adresse på panelet til WebEx-produktivitetsværktøjer

På panelet WebEx-produktivitetsværktøjer understøttes adresseknappen, der giver dig mulighed for at vælge e-mailadresser fra din Microsoft Outlook-adressebog, ikke for 64-bit versionen af Microsoft Outlook.

Support til Lync 2013

 • Support til Lync 2013 er begrænset, fordi det ikke lader Produktivitetsværktøjer ændre en brugers status og understøtter ikke længere indlejring af WebEx-menupunkter i Lync-genvejsmenuen.

   

 • Planlægning af WebEx-videokonferencemøder, der bruger WebEx-produktivitetsværktøjer til Microsoft Outlook, understøttes ikke til Lync. Øjeblikkelige møder, som du starter med kommandoen Mød nu, understøttes stadig.

   

 • 64-bit versionen af Lync understøttes ikke.

   

Lydløs opgradering

I forbindelse med visse lydløse opgraderinger vil versionen af Produktivitetsværktøjer på kontrolpanelet blive vist forkert. Dette problem påvirker ikke nogen funktioner i Produktivitetsværktøjer og bør løses i en fremtidig version.

Links genereret af WebEx-centre og WebEx-optagelsestjenesteydelser

Som en del af vores fortsatte opdateringer for at forbedre sikkerheden foretager Cisco ændringer for at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der anvendes til at generere URL-adresser, som anvendes i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center og WebEx optagelsestjenesteydelser. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links.

Missing meeting links

   

The meeting link does not appear when opening an ICS invitation in a Windows text editor if the meeting was scheduled using WebEx Productivity Tools for Mac. This is a known issue acknowledged by Microsoft.

  

Ændring af URL-adresse for WebEx-websted

Hvis en bruger logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer med en ny WebEx-websted URL-adresse, efter at WebEx-webstedet blev omdøbt, kan han eller hun ikke redigere de møder, som blev planlagt med det tidligere WebEx-websteds URL-adresse.

Video call-in port setting for CMR Hybrid meeting

If the site administrator reduces the default video call-in number from 10 to 5, all scheduled CMR Hybrid meetings can still be updated successfully, even this number is still 10.

Valgmuligheden Tillad personer at deltage via WebEx er altid markeret for CMR Hybrid-møder (WebEx-aktiveret TelePresence)

Før WBS31.6 er valgmuligheden Tillad personer at deltage ved hjælp af WebEx ikke markeret, som standard for hvert WebEx-møde – den er ikke fast. Hvis du ønsker at tænde den, skal du tænde den hver gang, du planlægger et nyt møde. Starting with 31.6, this option is enabled automatically when the user tries to schedule CMR Hybrid meeting.

Firefox 43 eller senere

WebEx-produktivitetsværktøjer tilføjelsesprogram til Firefox, understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

Support til krydsplatforme

Produktivitetsværktøjer kan fås til både Microsoft Windows og Mac, men ikke til Linux, Unix og Solaris.

Integration til Microsoft Outlook

 • WebEx icons cannot be rendered correctly in Outlook 2011 for Windows running in the Citrix XenDesktop 7.6 environment published on Server 2008 R2.

   

 • WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke, at der installeres mere end en version af Microsoft Outlook på den samme computer.

   

 • Mødedeltagertilmelding kan ikke aktiveres for tilbagevendende WebEx-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Hvis en skabelon, der bruges under Outlook-integration, har valgmuligheden Slå lyd fra ved ankomst aktiveret, vil du stadig høre en lyd, når mødedeltagere deltager i sessionen.

   

 • Hvis Outlook-softwaren har forskellige tidszoneindstillinger i forhold til WebEx-webstedet, vises et WebEx-møde, der er planlagt ved hjælp af Outlook-integration, ikke korrekt på WebEx-webstedet. I værtens og mødedeltagerens Outlook-kalendere vises tidszonen for mødeplanen stadig korrekt.

   

 • Et Training Center møde, der planlægges ved hjælp af Outlook-integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at angive "Kun anført for godkendte brugere.".

    

  • Det er ikke muligt at reservere praktisk laboratorium-computere.

    

  • Det er ikke muligt at angive en slutdato for tilmelding eller et maksimalt antal tilmeldinger.

    

  • Det er ikke muligt at invitere mødedeltagere som præsentationsværter i undervisningssessionen.

    

  • Det er ikke muligt at tildele mødedeltagerprivilegier.

    

  • Det er ikke muligt at redigere typen af e-mailmeddelelser, du ønsker at sende, når forskellige begivenheder finder sted.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje prøver og kursusmateriale.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før værten er ikke tilgængelig for gentagne Training Center-sessioner.

    

 • Et Event Center møde, der planlægges ved hjælp af Outlook-integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at tildele et program.

    

  • Det er ikke muligt at tildele flere tidszoner til en begivenhed.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje valgmuligheder for begivenhed, såsom overførsel af et billede af en vært eller en præsentationsvært, overførsel af begivenhedsmateriale, valgmuligheder for UCF auto afspilning, osv.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje præsentationsværter og paneldeltagere.

    

  • Det er ikke muligt at redigere valgmuligheder for e-mailskabeloner for en begivenhed.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før værten er ikke tilgængelig for gentagne Event Center sessioner.

    

 • Hvis du planlægger et møde med Microsoft Outlook og derefter ændrer mødeoplysningerne på WebEx-tjenesteydelsens websted, vil ændringerne ikke blive vist i Outlook.

   

 • Hvis du vælger flere møder i Outlook og samtidig sletter eller flytter dem, vil ændringerne ikke blive vist på din WebEx-tjenesteydelses websted.

   

 • Hvis du planlægger et nyt møde i Outlook ved at kopiere et eksisterende møde, oprettes der ikke et nyt møde på WebEx-tjenesteydelsens websted. I stedet vises det samme WebEx-mødelink på både det oprindelige og det kopierede møde.

   

 • Mødedeltageradgangskoden (kun lytning) vises ikke for Audio-only-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Import af din virksomheds adressebog til dine WebEx-kontakter understøttes ikke med Microsoft Outlook 2010 64-bit.

   

 • Du kan ikke redigere et møde, som er i gang.

   

 • Indstillingerne i fanen Planlagte møder for dialogboksen WebEx-indstillinger imødekommes ikke. Standardindstillingerne fra WebEx-webstedsmødeskabelonen anvendes i stedet. Brugere vil stadig kunne anvende de indstillinger, som er indstillet under planlægning af mødet i Outlook.

   

 • Sometimes scheduled meeting information is not included in the body of the email. This may be due to Microsoft Word settings that prevent web pages from being displayed in Microsoft Outlook for Windows. A suggested workaround is to unblock web pages in Microsoft Word:

  1. In Microsoft Word, open the File menu.

    

  2. Select Options, then select the Trust Center.

    

  3. Select the Trust Center Setting button.

    

  4. Select File Block Settings.

    

  5. In the Open column, uncheck Web Pages.

    

Support til tilbagevendende møde

 • Hvis en bruger annullerer et WebEx-møde i Microsoft Outlook til Windows, som er en serie af møder med en eller flere undtagelser, og brugeren bruger Microsoft Exchange serverversion 2013 eller senere, fjernes WebEx-oplysninger ikke helt fra annulleringse-mailmeddelelsen.

   

 • In Microsoft Outlook 2013 for Windows (15.0.4823.1000), updating a meeting series overwrites the email message of exception meetings.

   

 • Meeting times are not displayed correctly in email invitations for a meeting series. This is because the parameter %MeetingDate% is not supported. We recommend that you do not add this parameter to display the meeting date when customizing email templates.

   

Lotus Notes integration

 • Hvis en bruger, som har Lotus Notes som hans eller hendes standard e-mailapplikation, åbner panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, indtaster en e-mailadresse på en besøgende og derefter vælger Mød nu, vil mødeinvitationen, der sendes til denne besøgende, være tom og vil ikke inkludere nogle WebEx-mødeoplysninger.

   

 • Tilføjelse af HTML-indhold i WebEx-kalenderinvitationen medfører en fejl i Lotus Notes version 8.5.

   

 • WebEx-integration med Lotus Notes understøtter kun begrænset rtf-formatfunktioner, såsom hyperlinks og billeder.

   

 • Det er ikke muligt at angive TSP telefoni under planlægning af et WebEx-møde ved hjælp af Lotus Notes Integration.

   

 • WebEx Lotus Notes Integration kræver, at et script indsættes på Domino-databasen for hver bruger. Som et resultat kan en Notes-bruger med "Redigeringsprogram"-privilegier ikke installere Lotus Notes Integration ved blot at køre en MSI tilgængelig fra supportsiden. For Lotus Notes-brugere med "Editor" (Redigeringsprogram) privilegier skal en Domino-administrator indsætte et WebEx-script i Notes-databasen ved hjælp af WebEx Lotus Notes Integration-administratorværktøj.

   

 • Ved hjælp af Lotus Notes Integration MSI-filen er det kun en Lotus Notes-bruger med "Administrator"- og "Designer"-privilegier, der kan installere WebEx Lotus Notes Integration.

   

 • Hvis en enkelt hændelse af et tilbagevendende WebEx-møde enten slettes eller omlægges, opdateres mødeoplysningerne ikke på WebEx-tjenesteydelsens websted. Dog vises det slettede eller omlagte møde stadig korrekt i værtens og mødedeltagerens Lotus Notes-kalendere.

   

 • Når et WebEx-møde er planlagt i en Lotus Notes-kalender til gentagen afholdelse i skiftende uger (hver anden uge, hver tredje uge osv.), vises det tilbagevendende møde på WebEx-tjenesteydelsens websted som planlagt til afholdelse ugentligt i stedet for hver anden eller tredje uge. Dog vises det slettede eller omlagte møde stadig korrekt i værtens og mødedeltagerens Lotus Notes-kalendere.

   

 • Mødedeltagertilmelding kan ikke aktiveres for gentagne WebEx-møder planlagt ved hjælp af Lotus Notes Integration.

   

 • Hvis en skabelon, der bruges under Lotus Notes Integration, har valgmuligheden "Slå lyd fra ved ankomst" aktiveret, vil du stadig høre en lyd, når mødedeltagere tilgår sessionen.

   

 • Hvis Lotus Notes-klienten er indstillet til en anden tidszone end WebEx-webstedet, vil et WebEx-møde, der er planlagt med Lotus Notes-integration, ikke blive vist korrekt på WebEx-tjenesteydelsens websted. I værtens og mødedeltagerens Lotus Notes kalendere vises tidszonen for mødeplanen stadig korrekt.

   

 • Da Lotus Notes-integration ikke anvender en e-mailskabelon, er det ikke muligt at konfigurere indholdet af værtens eller mødedeltagerens e-mailinvitationer til WebEx-møder, som er planlagt med Lotus Notes-integration.

   

 • Et Training Center-møde, der planlægges ved hjælp af Lotus Notes Integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at angive "Kun anført for godkendte brugere"

    

  • Det er ikke muligt at reservere praktisk laboratorium-computere.

    

  • Det er ikke muligt at angive en slutdato for tilmelding eller et maksimalt antal tilmeldinger.

    

  • Det er ikke muligt at invitere mødedeltagere som præsentationsværter i undervisningssessionen.

    

  • Det er ikke muligt at tildele mødedeltagerprivilegier.

    

  • Det er ikke muligt at redigere typen af e-mailmeddelelser, du ønsker at sende, når forskellige begivenheder finder sted.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje prøver og kursusmateriale.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før starttidspunktet er ikke tilgængelig for gentagne Training Center-sessioner.

    

 • Et Event Center møde, der planlægges ved hjælp af Lotus Notes Integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at tildele et program.

    

  • Det er ikke muligt at tildele flere tidszoner til en begivenhed.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje valgmuligheder for begivenhed, såsom overførsel af et billede af en vært eller en præsentationsvært, overførsel af begivenhedsmateriale, valgmuligheder for UCF auto afspilning, osv.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje præsentationsværter og paneldeltagere.

    

  • Det er ikke muligt at redigere valgmuligheder for e-mailskabeloner for en begivenhed.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før starttidspunktet er ikke tilgængelig for gentagne Event Center-sessioner.

    

 • Hvis du planlægger et møde med Lotus Notes og derefter ændrer mødeoplysningerne på din WebEx-tjenesteydelses websted, vil ændringerne ikke blive vist i Lotus Notes.

   

 • Hvis du vælger flere møder i Lotus Notes og derefter sletter eller flytter dem, vil ændringerne ikke blive vist på din WebEx-tjenesteydelses websted

   

 • Hvis du planlægger et nyt møde i Lotus Notes ved at kopiere et eksisterende møde, oprettes der ikke et nyt møde på WebEx-webstedet. I stedet vises det samme WebEx-mødelink på den originale og kopieres med mødet.

   

 • Mødedeltageradgangskoden (kun lytning) vises ikke for Audio-only-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Hvis værten redigerer et allerede planlagt Lotus Notes-integrationsmøde og tilføjer en mødedeltager, slås mødedeltagerens oplysninger ikke op på WebEx-tjenesteydelsens websted. Som et resultat vises dette møde ikke på listen Mit WebEx Mine Møder, som viser møder, du er inviteret til, for sådanne mødedeltagere.

   

Problemer med Personligt lokale

Hvis en vært planlægger et møde i Microsoft Outlook ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer til Windows og indtaster emnet, og derefter vælger Tilføj personligt lokale, mens markøren stadig er i emnefeltet, vil URL-adressen for det personlige lokale overskrive emnet. Men hvis værten flytter markøren væk fra emnefeltet, før Tilføj personligt lokale vælges, overskrives emnet ikke af det personlige lokales URL-adresse.

Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)

Følgende problemer gælder for WebEx integration med TelePresence i CMR Hybrid-løsningen:

For CMR Hybrid-møder, understøttes e-mailskabeloner kun på engelsk på både Windows og Mac.

 • Planlægning af CMR Hybrid-møder

   

  Hvis din administrator har aktiveret TelePresence-integrationen på dit WebEx-websted, kan du planlægge CMR Hybrid-møder (WebEx-aktiveret TelePresence) med Microsoft Outlook til Windows. Denne valgmulighed er kun tilgængelig på websteder, hvor TelePresence-integration er aktiveret. Når denne valgmulighed er aktiveret, skal du muligvis opgradere dine produktivitetsværktøjer, afslutte Outlook og derefter starte Outlook igen for at se den nye grænseflade. Fra og med WBS29 er valgmuligheden Tillad personer at deltage ved hjælp af WebEx i dialogboksen Mødevalgmuligheder for et CMR Hybrid-møde ikke længere "fast", det vil sige, at den ikke forbliver markeret, hvis den blev markeret for et tidligere møde. Hvis du vil tillade brugerne at deltage ved hjælp af WebEx, skal du markere dette felt igen for hvert CMR Hybrid-møde.

   

  Værter, der har adgang til CMR Hybrid, men som ikke har WebEx-indstillingen i deres Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), vil ikke kunne planlægge TelePresence-only-møder via WebEx-produktivitetsværktøjer.

   

 • Tilføjelse af ressourcer

   

  Når du planlægger et WebEx-møde med Outlook, hvis du enten tilføjer TelePresence-lokaler eller du tilføjer ekstra deltagere til videoopkald, vil WebEx-aktiveret TelePresence-møde automatisk blive planlagt. Hvis du ikke inkluderer disse ressourcer, vil mødet være et WebEx-only møde. Statusindikatorer (grønne flueben) viser, at du har booket et TelePresence-møde, hvis ressourcerne er tilføjet.

   

 • E-mail-invitationsskabeloner til CMR Hybrid-møder

   

  CMR Hybrid-møder understøtter stadig kun én e-mailinvitationsskabelon, som er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtsadgangskoder. For at få vist værtsnøglen og værtsadgangskoden skal CMR Hybrid-mødeværter logge ind på WebEx-webstedet for at se siden mødeoplysninger, eller de skal logge ind på deres WebEx-websted via WebEx-produktivitetsværktøjer for at få vist oplysningerne i dialogboksen Avancerede WebEx-indstillinger. Se afsnittet E-mailinvitationsskabeloner tidligere i dette afsnit for yderligere oplysninger om support til e-mailskabeloner i Produktivitetsværktøjer.

   

  Windows-versionen af Produktivitetsværktøjer til CMR Hybrid-møder understøtter ikke afsendelse af e-mailinvitationer i HTML-format. E-mailinvitationerne fås kun i almindeligt tekstformat.

   

  E-mailskabeloner til Produktivitetsværktøjer til CMR Hybrid-møder indeholder ikke variablen "%ConfCallParticipant%" for at tillade, at en audio-only-opkalder deltager i lyddelen af mødet ved at vælge denne valgmulighed fra en mobilenhed. I stedet kan brugere af mobilenheder (forudsat de har forbindelse til data og stemme samtidigt) vælge Deltag i WebEx-mødelink eller URL-adresse i deres invitation og deltage i CMR Hybrid-møde ved hjælp af Cisco WebEx Meetings-mobilapplikation for lyd samt tovejs video og data og forbrug af indholdsdeling. Eller de kan besvare eller ringe manuelt op til opkaldsnummeret og møde id-nummeret eller adgangskoden i invitationen fra deres mobilenhed.

   

 • Tidszone og sommertid

   

  WebEx-webstedets tidszone skal være den samme som tidszonen i Cisco TelePresence Management Suite, ellers vil mødetidspunkterne ikke blive synkroniseret. Når du laver sommertid-ændringer mellem dit WebEx-websted og Cisco TelePresence Management Suite, er det muligt, at dit møde kan være én time uden for tidsplanen. Hvis dette sker, er det nødvendigt at omlægge mødet. Hvis dette problem opstår med en mødeserie, hvor nogle tilfælde forekommer, før sommertiden starter, og nogle forekommer efter, anbefales det, at du opretter to mødeserier: en mødeserie, der slutter, inden sommertiden begynder, og en anden mødeserie, der starter, efter sommertiden begynder.

   

 • Undtagelser til en tilbagevendende mødeserie

  • Selvom undtagelser til tilbagevendende mødeserier for CMR Hybrid-møder nu understøttes i WebEx-produktivitetsværktøjer. Er forældreløse møder endnu ikke understøttet. For eksempel kan du ikke tilføje et WebEx-møde og TelePresence-lokaler til en enkelt hændelse af en Outlook-only mødeserie. Hvis du ønsker, at disse funktioner skal være tilgængelige for en enkelt hændelse, skal du tilføje et WebEx- og TelePresence-møde til hele serien.

    

  • Redigeringer i en mødeserie med undtagelser, der blev foretaget før version WBS30, følger, hvor det er muligt, Microsoft Outlook-regler, når det gælder behandlingen af undtagelsesprioriteterne.

    

  • Hvis en vært redigerer emnet eller ændrer mødetidspunkt for en enkelt hændelse af en gentaget CMR Hybrid-mødeserie ved at redigere det direkte i Microsoft Outlook-kalenderen, og derefter fjerner WebEx fra hele serien, vises WebEx-mødeoplysninger stadig i mødeundtagelsen.

    

  • Hvis en vært planlægger en tilbagevendende CMR Hybrid-mødeserie, og datoen for den første hændelse er passeret, uden at mødet blev afholdt, kan værten ikke opdatere datoen for den enkelte hændelse. Værten kan dog ændre datoen for hele mødeserien.

    

  • Hvis du fjerner WebEx-mødet fra en enkelt hændelse i en CMR Hybrid-mødeserie, ændres mødet til et TelePresence-only-møde. Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) viser dog stadig WebEx-oplysninger for det undtagelsesmøde.

    

  • Hvis du gør alle de individuelle mødeforekomster inden for en mødeserie til undtagelser, og du derefter forsøger at tilføje et TelePresence-møde til hele serien, formoder Cisco TelePresence Management Suite for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE), at serien er forbi og sender ikke passende advarselsmeddelelser til mødeplanlægningsprogrammet eller -værten. Brugere kan omgå dette problem ved at slette den aktuelle serie og oprette en ny serie, der har TelePresence tilføjet, og derefter redigere undtagelserne til denne serie individuelt, som undtagelser, eller slette alle undtagelserne og oprette individuelle møder.

    

  • Undtagelser for TelePresence-only-møder, der er baseret i Cisco TMS, mobilapplikationer eller Microsoft Exchange, understøttes i version WBS30 og Cisco TMS version 15. Planlægning af WebEx-undtagelser eller WebEx- og TelePresence-undtagelser ved hjælp af Cisco TMS forventes at blive understøttet i en fremtidig version.

    

   Cisco TMS vil behandle disse undtagelser, men sender kun en enkelt gentaget mødeserie til WebEx. Organisatorens WebEx-mødeliste vil være forkert, men "værten" (Multipoint Control Unit eller TelePresence Server) kan stadig starte mødet som vært.

    

  • Tilføjelse, ændring eller fjernelse af TelePresence-lokaler for en serie, der har undtagelser, understøttes ikke. For at løse dette problem kan du slette serien og derefter oprette en ny serie.

    

  • Hvis du fjerner alle TelePresence-attributter og -porte eller alle WebEx-attributter fra en serie, der har undtagelser, fjernes alle disse attributter og TelePresence-lokaler også både fra serien og undtagelserne for at undgå at oprette forældreløse møder. For at løse dette problem kan du slette serien og derefter oprette en ny serie.

    

  • WebEx understøtter ikke det fulde tilbagevendingsmønster, som Cisco TMS understøtter.

    

  • Tilføjelse af TelePresence-lokaler, der ikke findes i Cisco TMSXE, til adresselinjen "Til" i et Outlook-møde opretter ikke et enkeltstående TelePresence-møde eller et TelePresence-undtagelsesmøde eller en uafhængig fil i en WebEx-serie eller Outlook-only-serie.

    

  • Hvis du tilføjer eller ændrer WebEx-attributter eller TelePresence-attributter eller porte i en møderække med undtagelser, vil disse attributter ikke blive ændret i undtagelsesmøderne.

    

 • Cisco Unified Meeting Place-lyd

   

  Versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, der understøtter WebEx-integration med Cisco TelePresence, understøtter ikke Cisco Unified MeetingPlace-lyd. Hvis du har Cisco Unified MeetingPlace-produktivitetsværktøjsversionen installeret, og hvis du lejlighedsvis vil planlægge et kombineret WebEx- og TelePresence-møde ved hjælp af WebEx- eller TSP-lyd, skal du bruge Smart Scheduler i Cisco TelePresence Management Suite (TMS) for at planlægge det. En bruger kan ikke have to versioner af WebEx-produktivitetsværktøjer installeret på samme tid.

   

 • Telefoniserviceudbyders (TSP)

   

  For visse lydkonti tilknyttet telefoniserviceudbydere (TSP) gælder det, at hvis en vært med en TSP-konto planlægger to tætliggende CMR Hybrid- eller WebEx-videokonferencemøder, med det andet planlagt til at starte øjeblikkeligt efter det første slutter, og hvis TelePresence-planlægningssystemet automatisk forlænger det første møde ud over det planlagte sluttidspunkt, vil det andet møde automatisk slutte, fordi den samme værtsadgangskode til TSP-lydkontoen ikke kan bruges til begge møder samtidigt. For at undgå dette problem kan værter opsætte to forskellige TSP-lydkonti med forskellige værtsadgangskoder og bruge en konto til det første møde og den anden konto til det andet møde. En anden valgmulighed er, at administratoren deaktiverer valgmuligheden for, at TelePresence-systemet automatisk forlænger mødet.

   

 • Support til Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010 og Windows 8 og 8.1

   

  WebEx-websteder, der har CMR Hybrid-integration aktiveret, kan kræve de nyeste versioner af Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) og Cisco TelePresence Management Suite forlængelse til Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) for at understøtte Microsoft Office 365 og Microsoft Outlook 2010 eller Windows 8 og 8.1. For yderligere oplysninger henvises der til Forudsætninger i kapitlet Cisco WebEx-funktioner og vigtige noter i Konfigurationsvejledning til Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid på siden Konfigurationsvejledninger til Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

   

 • Øjeblikkelige møder og personligt lokale-møder

   

  Du kan ikke starte et øjeblikkeligt CMR Hybrid-møde, du kan kun planlægge CMR Hybrid-møder. Når CMR Hybrid-brugere starter øjeblikkelige møder, er de WebEx-only-møder og inkluderer ikke TelePresence-integration.

   

  Fra og med WBS29.11 afholdes øjeblikkelige møder, som du starter med kommandoen Mød nu (tidligere kaldet for Møde med ét klik), nu som standard i dit personlige lokale. Du kan ændre denne valgmulighed under Præferencer. CMR Hybrid-brugere har også personlige lokaler, men kun brugere, der deltager fra en WebEx-mødeapplikation eller app, kan deltage i disse personlige lokaler. For at have et møde i et personligt lokale, hvor brugere kan deltage via et videokonferencesystem eller -applikation, skal WebEx-webstedet og værtskontoen være aktiveret til det.

   

  En løsning for et øjeblikkeligt møde, der bruger både WebEx og TelePresence, er at starte et møde fra et TelePresence-system, og den navngivne vært derefter vælger Øjeblikkeligt WebEx-møde på siden mødedetaljer for at generere en URL-adresse, der giver mulighed for, at eksterne deltagere kan deltage i TelePresence-mødet fra en WebEx-applikation eller mobilapplikation.

   

 • Planlægning af WebEx-only eller TelePresence-only-møder

   

  WebEx-websteder, der kun har CMR Hybrid-integration aktiveret, kræver Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE), for at CMR Hybrid-brugere kan planlægge WebEx-only-møder eller TelePresence-only-møder med produktivitetsværktøjer.

   

 • Højst to samtidige møder pr. vært

   

  WebEx-websteder, der har CMR Hybrid-integration aktiveret, tillader ikke en vært at have mere end to CMR Hybrid-møder startet samtidig.

   

 • Personlig konference og Audio-Only-møder

   

  Selv om en CMR Hybrid-bruger kan planlægge et personligt konferencemøde for websteder, der har WebEx-lyd eller et Audio-Only-møde for websteder, der har telefoniserviceudbyder (TSP) lyd, er det et WebEx-only mødetype og inkluderer ikke CMR Hybrid-integration.

   

 • Ingen mærkning eller tilpasning af CMR Hybrid-funktioner

   

  Webstedsadministratorer kan ikke ændre branding for panelet CMR Hybrid-mødeindstillinger, kan ikke skjule oplysninger i panelet mødeindstillinger eller i dialogboksene TelePresence eller WebEx avancerede indstillinger, og kan ikke begrænse antallet af videoopkaldsdeltagere, brugeren kan indtaste.

   

WebEx med ét klik/integrationer af chat/integrationer af Microsoft Office

 • Hvis du bruger personlige deltag-links til automatisk at udfylde mødedeltageres navne og e-mailadresser på siden Deltag i møde, kan nogle e-mail-gateways afkorte linkene. Mødedeltagere kan stadig klikke på linkene, men linkene tillader dem ikke automatisk at deltage i mødet, de skal indtaste deres navn og e-mailadresse, før de deltager i mødet. Der er på nuværende tidspunkt ingen måde at arbejde udenom dette.

   

 • Hvis integrationen af chat blev installeret ved hjælp af et lydløst installeringsprogram, skal brugeren logge ud og logge på deres chat igen for at se integrationsfunktioner for WebEx-produktivitetsværktøjer.

   

XenApp Support

 

WebEx Productivity Tools do not support XenApp in versions earlier than WBS31.8.

Kendte problemer og begrænsninger for Produktivitetsværktøjer til Mac

 

De spørgsmål, der er beskrevet her, påvirker alle WebEx-tjenesteydelser, medmindre andet er specifikt noteret.

TelePresence Management Suite sign in window

   

If the TelePresence Management Suite (TMS) sign in window does not appear after upgrading to the latest version of WBS31 Productivity Tools for Mac, sign out and sign in again to the Mac OS system to clean up the cache.

  

Firefox 43 eller senere

   

WebEx-produktivitetsværktøjers tilføjelsesprogram til Firefox, understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

  

Microsoft Outlook 2016

   

Only version WBS31.5.1 or later of Productivity Tools for Mac supports Outlook 2016 64 bit version for Mac.

  

Productivity Tools for Mac only supports formal release versions. Microsoft Insider forhåndsvisningsversioner understøttes ikke.

  

If a host creates a WebEx series meeting in Outlook 2016 for Mac and changes one occurrence to an exception, then cancels the WebEx for the exception, the appointment cannot be closed if the host later edits the series from Outlook 2016 for Windows where the calendar time zone is different from the Outlook for Mac's time zone, even if the email body is updated.

  

If a host in Outlook 2016 for Mac allows scheduling on behalf of a series meeting from Outlook for Windows, then the host changes one occurrence to an exception (e.g., edits the password, time, topic, etc.), this exception will be updated although Outlook for Windows only updates series meeting.

  

Produktivitetsværktøjsversion

   

Versionen af Produktivitetsværktøjer skal være 2.40 eller nyere, så den fungerer sammen med denne version af produktet. 

  

Installation privilege errors

   

Brugere der manuelt installerer Produktivitetsværktøjer vha. en DMG-pakke skal have iOS administrationsprivilegier.

  

iOS administrationsprivilegier er obligatoriske for automatisk opgradering af Produktivitetsværktøjer.

  

Masse-udrulning af Produktivitetsværktøjer er ikke understøttet på Mac.

  

Lockdown

   

Produktivitetsværktøjer understøtter ikke lockdown til en specifik version, når automatisk opgradering er aktiveret.

  

Nogle kunder bliver måske på en specifik version af Produktivitetsværktøjer ved at deaktivere den automatiske opgraderingsmulighed. Dog kan Cisco bede alle brugere af Produktivitetsværktøjer om at opgradere til en minimum version, hvis sikkerhedsoverholdelse er nødvendig. Dette er en mulighed, som kan aktiveres af Cisco-administratorer.

  

Standardmødeskabeloner

Hvis valgmuligheden Første mødedeltager bliver præsentationsvært er aktiveret i Webstedsadministration, vil denne valgmulighed blive aktiveret som standard i mødeplanlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Den vil også være aktiveret i standardmødeskabelonen, som du bruger i WebEx-produktivitetsværktøjer til planlægning af WebEx-møder med Microsoft Outlook. Brugertilpassede mødeskabeloner, der er blevet oprettet af brugerne, vil ikke blive påvirket. Hvis en vært planlægger møder ved hjælp af brugertilpassede skabeloner og ønsker, at den første deltager der deltager i mødet automatisk bliver præsentationsvært, skal værten aktivere indstillingen manuelt i de brugertilpassede skabeloner.

Skabeloner til e-mailinvitation

 

1 – Attendee version only (Without host information)

  

2 - Host & Attendee email versions are sent out

   
                            

PT Version

Site Version WBS29 to 30.4

Site Version WBS 30.5+

Site VersionWBS 31

WBS 29 to WBS 30.1-4

2

2

1

WBS 30.5 to WBS 30 latest

2

1/2

Indstilling webstedsadministration

1

WBS 31.1 to WBS 31 latest

1 Template

Outlook for Mac with all PT versions

1 Template

Outlook 2016 for Windows with all PT versions

1 Template

CMR Hybrid with all PT versions*

1 Template

  

* Hvis CMR Hybrid er aktiveret på webstedet, er kun én skabelon til e-mailinvitation tilgængelig til CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, personlige konference- og Audio-only-møder, og det er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtens adgangskode.

I Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer er kun én e-mailinvitationsskabelon tilgængelig for CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, personlige konference-, og Audio-only-møder og mødedeltagerversion, der ikke indeholder værtsnøglen og værtsadgangskoden. Dog kan værten vælge et link i e-mailinvitationen for at se værtsoplysninger på mødeoplysningssiden efter at have logget ind på deres værtskonti. Værter kan også vælge Præferencer i WebEx-produktivitetsværktøjernes menu for at se deres lydoplysninger, hvis det kræves. Disse oplysninger er også tilgængelige på WebEx-webstedet i lydafsnittet på siden Præferencer.

I WBS29.13 har Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer igen fået muligheden for at have to separate e-mailskabeloner, men Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer bruger stadig kun én enkelt e-mailskabelon, så hvis en vært redigerer ældre møder med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, der er oprettet fra version WBS29.13 eller en nyere Windows-version af WebEx-produktivitetsværktøjer, bliver der genereret én ny e-mailskabelon med nyt indhold baseret på den enkelte samlede skabelon til både vært og mødedeltagere, fordi Mac-versionen er begrænset til én enkelt e-mailskabelon. Hvis en vært videresender et WebEx-møde gennem kommandoen Videresend i Microsoft Outlook, vil Windows Produktivitetsværktøjer endvidere ikke være i stand til at identificere værtens videresendelsesadfærd og vil sende en e-mailinvitation med mødedeltagerens visning i stedet for værtens egen e-mailinvitation.

  

WebEx Productivity Tools do not support the %Meeting Date% parameter in the invitation email body. The meeting date and time should be handled by the calendar system.

E-mailinvitationer, der kræver registrering

   

Hvis en mødevært opdaterer et møde, der kræver registrering, får alle deltagere en opdateret invitation, som indeholder et registreringslink til mødet, herunder de mødedeltagere, der allerede har tilmeldt sig.

  

Support til tilbagevendende møde

     

Brugere kan ikke tilføje et WebEx-møde til en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie, hvis den tilbagevendende mødeserie ikke har et WebEx-møde føjet til den. Desuden understøttes ændringer til en enkelt hændelse af en tilbagevendende CMR Hybrid-mødeserie (WebEx-aktiveret TelePresence) ikke. Se Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) nedenfor samt i Kendte problemer/begrænsninger for Windows for yderligere oplysninger om begrænsninger for tilbagevendende møder til CMR Hybrid-møder.

  

Missing meeting links

   

The meeting link does not appear when opening an ICS invitation in a Windows text editor if the meeting was scheduled using WebEx Productivity Tools for Mac. This is a known issue acknowledged by Microsoft.

  

Ændring af URL-adresse for WebEx-websted

Hvis en bruger logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer med en ny WebEx-websted URL-adresse, efter at WebEx-webstedet blev omdøbt, kan han eller hun ikke redigere de møder, som blev planlagt med det tidligere WebEx-websteds URL-adresse.

Ændring til CMR Hybrid-møde

   

Hvis en vært, der bruger Mac-versionen af produktivitetsværktøjer, planlægger et CMR Hybrid-møde og planlægger et TelePresence-lokale, og værten derefter trækker mødet til et nyt starttidspunkt i kalenderen eller tilføjer et nyt TelePresence-lokale, kan der opstå et problem, hvis TelePresence-lokalet allerede er reserveret til dette tidspunkt. Som resultat kan Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) serveren ikke opdatere mødet pga. konflikten. Desuden kan WebEx-mødet ikke flyttes tilbage til det oprindelige starttidspunkt.

  

Valgmuligheder for Webstedsadministration til Produktivitetsværktøjer

I værktøjet Webstedsadministration på siden Produktivitetsværktøjer gælder valgmulighederne under "Installationsvalgmuligheder" og "Integrationer" kun for Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer. De påvirker ikke Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer. Desuden er den eneste integration, der er tilgængelig for Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, integrationen til Microsoft Outlook.

Support til Microsoft Outlook

Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer har følgende kendte problemer og begrænsninger med hensyn til support til Microsoft Outlook:

  
 •  

  WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke, at der installeres mere end en version af Microsoft Outlook på den samme computer.

    

 •  

  Kun møder, der er planlagt fra WBS29.8 eller nyere, er understøttet. Møder, der var planlagt med tidligere versioner af WebEx-centre, understøttes ikke.

    

 •  

  Møder fra Cisco WebEx Meetings Server understøttes ikke.

    

 •  

  Der kan opstå visse kendte problemer med WebEx-produktivitetsværktøjer med Microsoft Exchange Server 2007 og Microsoft Outlook til Mac.

    

 •  

  Hvis en bruger opdaterer WebEx-mødet i Outlook-kalendervisningen i stedet for redigeringsvinduet for hændelsen, vil der opstå problemer, fordi specifik Outlook-adfærd ikke kan kontrolleres af WebEx-produktivitetsværktøjer i kalendervisningen.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013, viser mødee-mailinvitationen WebEx-oplysningerne for både det oprindelige møde og det redigerede møde.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013 for at ændre mødeemnet, dato eller tidspunkt, ser brugeren en meddelelse, der angiver, at Microsoft-integrering med Outlook ikke kan finde WebEx-mødeoplysningerne, fordi mødet redigeres, og valg af enten OK eller Annuller vil opdatere mødet med forkerte oplysninger.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016 og derefter senere, redigerer denne bruger eller en bruger der planlægger møder på vegne af den første bruger dette møde, ved hjælp af Microsoft Outlook 2007, ser brugeren en meddelelse der angiver, at han eller hun ikke har de passende tilladelser til at redigere mødet og ikke vil kunne gemme ændringen.

    

 •  

  Meeting times are not displayed correctly in email invitations for a meeting series. This is because the parameter %MeetingDate% is not supported. We recommend that you do not add this parameter to display the meeting date when customizing email templates.

    

 •  

  In Microsoft Outlook 2016, an exception meeting opens when a user right-clicks an exception and selects Open > Open Series.

    

Logon- og log af-proces

 
 •  

  Under visse omstændigheder kan Produktivitetsværktøjer til Mac omdirigere brugeren til WebEx-webstedet for at logge ind igen og ændre dennes adgangskode.

    

 •  

  Produktivitetsværktøjer til Mac understøtter brugere af virksomhedens enkeltlogon, men fordi der ikke er nogen enkeltlogon-tjenesteydelse fra virksomhedens websted, kan brugeren kun skifte konto, når den pågældende enkeltlogon-token er udløbet.

    

 •  

  Før brugere af enkeltlogon logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac første gang, skal de gå til WebEx-webstedet for at acceptere webstedets certificering manuelt med Safari.

    

Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)

For CMR Hybrid-møder, understøttes e-mailskabeloner kun på engelsk på både Windows og Mac.

De samme problemer, der eksisterer for WebEx-aktiveret TelePresence-integration (CMR Hybrid) til Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, gælder også for Mac-versionen. Se Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) under Kendte problemer/begrænsninger til Windows.

Værter, der har adgang til CMR Hybrid, men som ikke har WebEx-indstillingen i deres Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), vil ikke kunne planlægge TelePresence-only-møder via WebEx-produktivitetsværktøjer.

Selvom undtagelser til tilbagevendende mødeserier for CMR Hybrid-møder nu understøttes i WebEx-produktivitetsværktøjer. Er forældreløse møder endnu ikke understøttet. For eksempel kan du ikke tilføje et WebEx-møde og TelePresence-lokaler til en enkelt hændelse af en Outlook-only mødeserie. Hvis du ønsker, at disse funktioner skal være tilgængelige for kun en enkelt hændelse, skal hele serien konfigureres som et WebEx- og TelePresence-møde.

  

Hvis værten har planlagt et CMR Hybrid-møde i Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer og har gemt det og sendt invitationer til alle mødedeltagere og senere redigerer dette møde for at tilføje eller slette et TelePresence-lokale fra e-mailadressefeltet, vil alle originale mødedeltagere automatisk modtage en opdatering. Dette er uventet adfærd, fordi Microsoft Outlook normalt spørger, om du kun vil sende en opdatering til de ændrede mødedeltagere eller til alle deltagere.

Hvis værten fjerner en besøgende eller et TelePresence-lokale fra en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie, vil de blive fjernet fra hele mødeserien. Dette problem opstår på grund af standard Microsoft Outlook-adfærd til Mac.

Active Directory Federation Services (ADFS) Single Sign-On 2.0 support til Safari

   

På grund af et kendt problem med Apple kan brugerne af Mac-produktivitetsværktøjer ikke logge på med enkeltlogon baseret på Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 til Mac OS 10.10 til Mac OS 10.10.3 fra Safari-browseren eller WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac. Dette problem er løst med Mac OS 10.10.4 og nyere.

  

Desktop-ikoner

I den danske og tyrkiske version af WebEx-produktivitetsværktøjer vises desktop-genvejsikonet og værktøjstip til det pågældende ikon på engelsk.

Kendte interoperabilitetsproblemer mellem Windows og Mac

Følgende problemer opstår med interoperabiliteten mellem Windows og Mac-versioner af WebEx-produktivitetsværktøjer:

  
 •  

  Hvis en mødeserie har undtagelser, der blev planlagt med Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, eller hvis en mødeserie og dens undtagelser blev opdateret med Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, vil brugere af Mac Produktivitetsværktøjer ikke opdatere mødeserien.

    

 •  

  Alle møder, der planlægges eller opdateres med Windows-versionen af Produktivitetsværktøjer kan ikke annulleres med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, uanset om det er en mødeserie uden undtagelser, en mødeserie med undtagelser, en enkelt undtagelse til et møde, en enkelt hændelse af en mødeserie eller et enkelt møde.

    

Lotus Notes

Lotus Notes understøttes ikke på Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer.

XenApp Support

   

WebEx Productivity Tools do not support XenApp in versions earlier than WBS31.8.

  
 

Attachments

  Outcomes