Een vergadering starten in Microsoft Outlook voor Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Een geplande vergadering starten vanuit Outlook


Als host kunt u vergaderingen starten via uw WebEx-site, via de e-mailuitnodiging die u ontvangt wanneer u een vergadering plant, of via de integratie met Outlook zoals hieronder beschreven.

Als u uw vergadering via Microsoft Outlook wilt starten, kiest u een van de volgende methoden:
 • Open in uw Microsoft Outlook-agenda het vergaderitem en selecteer de koppeling om de vergadering te starten.
  Opmerking      

  De koppeling die in uw vergaderitem wordt weergegeven, is alleen voor de host van een vergadering.

 • Ga als volgt te werk:
  1. Selecteer vanaf de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook Vergadering plannen en selecteer Een geplande vergadering starten of Persoonlijke conferentie afhankelijk van het type vergadering dat u hebt gepland.

    

  2. Selecteer de vergadering die u wilt starten.

    

  3. Selecteer Start.

    

 • Ga als volgt te werk:
  1. Selecteer vanaf de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook Vergadering plannen en selecteer Mijn WebEx.

    

   Als u nog niet bent aangemeld, krijgt u mogelijk het verzoek u aan te melden bij de WebEx-site.

    

   De pagina Mijn WebEx-vergaderingen wordt geopend.

    

  2. Selecteer de vergadering die u wilt starten.

    

  3. Selecteer Vergadering starten.

    

  Uw vergadering wordt gestart en het venster Vergaderingbeheer wordt geopend.

Een vergadering starten via Nu vergaderen in Outlook

Directe vergaderingen worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor 'Nu vergaderen' in uw Voorkeuren.

Als u een directe of persoonlijke vergadering wilt starten, selecteert u in het Outlook WebEx-menu in Windows Nu vergaderen of selecteert u op de Mac-werkbalk het WebEx-balpictogram en selecteert u Nu vergaderen. De vergadering wordt gestart en het vergadervenster wordt geopend.

Een persoonlijke conferentie starten vanuit Outlook

1   Selecteer in Microsoft Outlook de optie WebEx.
2   Selecteer in het menu Geplande vergadering de optie Persoonlijke conferentie starten.    

 


Attachments

  Outcomes