Starta ett möte i IBM Lotus Notes (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Starta ett schemalagt WebEx-möte

Som värd kan du starta dina möten från din WebEx-webbplats, från e-postinbjudan som du får när du schemalägger ett möte eller via IBM Lotus Notes.

För att starta ditt möte från Lotus Notes väljer du en av följande metoder:
 • Öppna mötesposten i din Lotus Notes-kalender, och välj Starta eller kopiera och klistra in länken för att starta mötet i din webbläsare.
 • Gör följande:
  1. Inloggning på WebEx-webbplatsen.

    

  2. På sidan WebEx Meetings väljer du Mina möten.

    

  3. Välj mötet som du vill starta.

    

  4. Välj Starta.

    

 

Ditt möte startas och fönstret för möteshanteraren öppnas.

Starta ett direktmöte

För att starta ett direktmöte väljer du Träffas nu från WebEx-menyn i IBM Lotus Notes.

 

Attachments

  Outcomes