Bekende problemen en beperkingen voor WebEx-productiviteitstools (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Bekende problemen en beperkingen voor Productiviteitstools (WBS31)

Bekende problemen en beperkingen voor Windows-productiviteitstools

 

De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services, tenzij anders vermeld.

Firefox 43 of hoger

De invoegtoepassing van WebEx-productiviteitstools voor Firefox wordt niet ondersteund in Firefox-versie 43 of hoger. We raden u aan in plaats daarvan Internet Explorer te gebruiken.

Microsoft Outlook 2016

Hoewel de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools vanaf versie WBS30.3 en WBS29.13.70 Microsoft Outlook 2016 ondersteunt, biedt Productiviteitstools vanwege wijzigingen in Microsoft Outlook 2016 slechts ondersteuning voor één sjabloon voor e-mailuitnodigingen voor alle vergaderingen, inclusief hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen geluid. Het e-mailsjabloon dat wordt ondersteund is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host. Vergelijkbaar met de Mac-ervaring kunnen hosts hun sleutel en toegangscode zien door zich aan te melden bij hun WebEx-site wanneer ze deelnemen aan de vergadering.

De Windows-versie van Productiviteitstools voor Microsoft Outlook 2013 of eerder ondersteunt nog steeds twee sjablonen voor e-mailuitnodigingen (een voor deelnemers en een voor hosts, die de sleutel en toegangscode van de host bevat). De Mac-versie van Productiviteitstools heeft altijd maar één e-mailsjabloon ondersteund voor alle ondersteunde versies van Microsoft Outlook.

Belangrijk

Klanten die Productiviteitstools met Outlook 2016 gebruiken, moeten de nieuwste versie van Productiviteitstools installeren, anders zorgen de veranderingen in Outlook 2016 ervoor dat de oudere versie van Productiviteitstools het sjabloon voor de e-mailuitnodiging voor de host ook naar de deelnemers stuurt.

Als een host in Microsoft Outlook 2016 vergaderingen bewerkt die zijn gemaakt in andere ondersteunde Windows-versies van Microsoft Outlook in versie WBS29.13.10 of hoger van WebEx-productiviteitstools, wordt, vanwege de beperking van Microsoft Outlook 2016 tot één e-mailsjabloon, een nieuw e-mailsjabloon gemaakt met nieuwe inhoud op basis van het enkele gemeenschappelijke e-mailsjabloon voor zowel host als deelnemers.

Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, die vergadering later bewerkt in Microsoft Outlook 2013, wordt in het uitnodigingsbericht voor die vergadering de WebEx-informatie voor zowel de oorspronkelijke als de bewerkte vergadering weergegeven.

Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, later het onderwerp, de datum of de tijd van de vergadering wijzigt in Microsoft Outlook 2013, krijgt de gebruiker het bericht dat de informatie over de WebEx-vergadering niet kan worden gevonden in de Microsoft-integratie in Outlook omdat de vergadering wordt bewerkt. Bij selectie van zowel OK als Annuleren wordt de vergadering bijgewerkt met de onjuiste informatie.

Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, de vergadering later bewerkt in Microsoft Outlook 2007, krijgt de gebruiker het bericht dat hij of zij niet over de juiste rechten beschikt om de vergadering te bewerken en dat de wijziging niet kan worden opgeslagen.

Als een host een vergadering van de WebEx-reeks maakt in Outlook 2016 voor Mac en één exemplaar in een uitzondering verandert, en vervolgens de WebEx voor de uitzondering annuleert, kan de afspraak niet worden gesloten als de host de reeks later bewerkt vanuit Outlook 2016 voor Windows wanneer de tijdzone van de agenda afwijkt van de tijdzone in Outlook voor Mac, zelfs als de tekst van het e-mailbericht wordt bijgewerkt.

Als een host in Outlook 2016 voor Mac planning toestaat voor een reeksvergadering uit Outlook voor Windows en de host vervolgens één exemplaar in een uitzondering verandert (bijvoorbeeld door het wachtwoord, de tijd, het onderwerp enzovoort te bewerken), wordt deze uitzondering bijgewerkt, hoewel Outlook voor Windows alleen de reeksvergadering bijwerkt.

Windows 10

Als een Windows-gebruiker een oudere versie van WebEx-productiviteitstools dan versie WBS30.1 heeft geïnstalleerd en op het besturingssysteem vervolgens een upgrade uitvoert naar Windows 10, wordt in het menu Start de opdracht voor WebEx-productiviteitstools nog steeds weergegeven in de map ';WebEx'; in plaats van in de map WebEx-productiviteitstools. De opdracht wordt juist weergegeven in de map ';WebEx-productiviteitstools'; als de gebruiker WebEx-productiviteitstools verwijdert en vervolgens versie WBS30.1 of hoger installeert.

EMC SourceOne

EMC SourceOne wordt niet ondersteund door WebEx-productiviteitstools. Gebruikers van EMC SourceOne kunnen prestatieproblemen ervaren.

Standaard vergaderingssjablonen

Als de optie Eerste bezoeker die deelneemt, wordt presentator in Sitebeheer is ingeschakeld, wordt deze optie standaard ingeschakeld in de vergaderingplanner op uw WebEx-site. De optie wordt ook ingeschakeld in de standaard vergaderingssjabloon die u in WebEx-productiviteitstools gebruikt om WebEx-vergaderingen te plannen via Microsoft Outlook. De optie heeft geen invloed op aangepaste vergaderingssjablonen die door gebruikers zijn gemaakt. Als een host vergaderingen plant via aangepaste sjablonen en wil dat de eerste die aan de vergaderingen deelneemt automatisch de presentator wordt, moet de host de instelling handmatig inschakelen in de aangepaste sjablonen.

E-mailuitnodigingssjablonen

   

1 - Alleen deelnemersversie (zonder hostgegevens)

  

2 - Er worden e-mailversies naar de host en de deelnemer verzonden

   
                            
 

PT-versie

  
 

Siteversie WBS29 tot 30.4

  
 

Siteversie WBS 30.5+

  
 

Siteversie WBS 31

  
 

WBS 29 tot WBS 30.1-4

  
 

2

  
 

2

  
 

1

  
 

WBS 30.5 tot WBS 30 (meest recent)

  
 

2

  
 

1/2

  

Instelling voor sitebeheer

  
 

1

  
 

WBS 31.1 tot WBS 31 (meest recent)

  
 

1 sjabloon

  
 

Outlook voor Mac bij alle PT-versies

  
 

1 sjabloon

  
 

Outlook 2016 voor Windows bij alle PT-versies

  
 

1 sjabloon

  
 

Hybride CMR bij alle PT-versies*

  
 

1 sjabloon

  
  

* Als hybride CMR is ingeschakeld op de site, is er maar één sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en alleen-audovergaderingen. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host.

  

De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools werkt nog met een enkele e-mailsjabloon. Als de host in de Mac-versie van Productiviteitstools oudere vergaderingen bewerkt die zijn gemaakt in WBS29.13 of een latere Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, wordt vanwege de beperking tot één e-mailsjabloon van de Mac-versie een nieuw e-mailsjabloon gemaakt met nieuwe inhoud op basis van de enkele gemeenschappelijke e-mailsjabloon voor zowel host als deelnemers.

  

Ook is het zo dat als een host een WebEx-vergadering doorstuurt via de opdracht Doorsturen in Microsoft Outlook, het doorstuurgedrag van de host niet kan worden geïdentificeerd in Windows-productiviteitstools en een e-mail voor de deelnemersweergave in de e-mailuitnodiging wordt verzonden in plaats van de eigen e-mailuitnodiging van de host.

  

Als een host in bepaalde ingewikkelde omstandigheden een afzonderlijke vergadering annuleert die een uitzondering is op een reeks vergaderingen en vervolgens de reeks vergaderingen bewerkt, bevat de annuleringsmelding die naar de deelnemers wordt verzonden bijgewerkte informatie van de reeks vergaderingen. Deze melding zou echter geen WebEx-vergaderinginformatie mogen bevatten omdat de vergadering is geannuleerd.

  

Als een host een hybride CMR-reeksvergadering maakt en één exemplaar in een uitzondering verandert en vervolgens de reeksvergadering naar vergaderingen voor alleen WebEx bijwerkt, verandert de e-mailtekst van de uitzonderingsvergadering van HTML in platte tekst wanneer deze uitzonderingsvergadering wordt bijgewerkt naar een vergadering voor alleen WebEx.

  

WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor de parameter %Meeting Date% in de e-mailtekst van de uitnodiging. De datum en tijd van de vergadering moeten door het agendasysteem worden verwerkt.

  

Aangepaste e-mailsjablonen

Als een sitebeheerder de e-mailsjablonen voor zowel host als deelnemer aanpast zodat deze dezelfde inhoud hebben, wordt de deelnemersversie van de e-mailsjabloon naar zowel host als deelnemers gestuurd.

%MeetingDate% is geen ondersteunde parameter bij het plannen van vergaderingen in de persoonlijke ruimte vanuit Productiviteitstools.

E-mailuitnodigingen die registratie vereisen

Als de host een vergadering bijwerkt waarvoor registratie vereist is, ontvangen alle deelnemers een bijgewerkte uitnodiging met een koppeling voor registratie voor de vergadering. Dit geldt ook voor de deelnemers die zich al hebben geregistreerd.

Vergaderingen zonder genodigden

WebEx-vergaderingen zonder genodigden worden niet ondersteund in WebEx-productiviteitstools voor Windows.

Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen

Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering van een reeks terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is toegevoegd. Daarnaast worden wijzigingen in één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) niet ondersteund. Zie ';Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)'; hieronder voor extra informatie over beperkingen van terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen.

Als een host het onderwerp bewerkt of de vergadertijd van één exemplaar van een reeks terugkerende vergaderingen wijzigt door dit rechtstreeks in de agenda van Microsoft Outlook te doen, toont WebEx-productiviteitstools niet het juiste unieke vergaderingnummer voor die uitzondering op de reeks vergaderingen, maar kunnen de host en de deelnemers nog steeds aan de vergadering deelnemen door het vergaderingnummer voor de reeks vergaderingen in te voeren.

Problemen met WebEx-videoconferenties

Als WebEx-videoconferenties zijn ingeschakeld voor een gebruiker en deze gebruiker een TelePresence-ruimte toevoegt als ruimtebron aan een reeks vergaderingen met een of meer uitzonderingen, wordt de vergadertijd van de uitzonderingsvergaderingen gelijk aan de vergadertijd van andere vergaderingen in de reeks.

Stille installatie of massa-implementatie van Productiviteitstools

Als de beheerder een stille installatie of massa-implementatie van Productiviteitstools uitvoert voor gebruikers van uw site, kunnen deze gebruikers geen van de instellingen op het deelvnster Tools van het dialoogvenster WebEx-instellingen bewerken. Verder kunnen bepaalde instellingen op de pagina Productiviteitstools van de tool Sitebeheer bij een stille installatie worden genegeerd.

Klanten die een massa-implementatie van WebEx-productiviteitstools hebben uitgevoerd en willen upgraden naar een nieuwe versie, kunnen het beste eerst een stille verwijdering uitvoeren voordat ze een massa-implementatie van de nieuwe versie uitvoeren.

Bij bepaalde stille upgrades wordt de versie van Productiviteitstools onjuist weergegeven op het bedieningspaneel. Dit probleem heeft geen invloed op de functies van Productiviteitstools en zal in een toekomstige release worden opgelost.

Zie de Handleiding voor IT-beheerders voor massa-implementatie van WebEx-productiviteitstools voor meer informatie over stille installatie of massa-implementatie van Productiviteitstools.

Massaverwijdering

   

Voor de massa-implementatie van nieuwe Productiviteitstools moeten vorige geïnstalleerde versies in massa worden verwijderd. Gebruikers die meerdere versies van Productiviteitstools hebben geïnstalleerd, dienen het gedeelte ';Meerdere versies verwijderen'; in hoofdstuk 2 van de IT-beheerdershandleiding voor massa-implementatie van WebEx-productiviteitstools te raadplegen.

  

Fouten met installatierechten

   

Als een gebruiker Productiviteitstools versie WBS30.9 en hoger of WBS31.4 en hoger als nieuwe versie installeert en vervolgens probeert Productiviteitstools WBS31.7 of hoger te installeren zonder eerst de vorige versie te verwijderen, treedt fout 1303, onvoldoende rechten, op. Dit is op te lossen door de vorige versie eerst te verwijderen of door de huidige versie opnieuw te installeren.

  

Indien een gebruiker Productiviteitstools handmatig installeert met behulp van een MSI-pakket, moet de gebruiker over Windows-beheerdersrechten beschikken om de installatie te voltooien.

  

Indien een IT-gebruiker met behulp van een MSI-pakket Productiviteitstools installeert door middel van een massa-implementatie, moet de IT-gebruiker over Windows-beheerdersrechten beschikken om de installatie te voltooien.

  

Windows-beheerdersrechten zijn verplicht voor het automatisch upgraden van Productiviteitstools, ongeacht of de upgrade handmatig of door middel van massa-implementatie wordt uitgevoerd.

  

Vergrendelen

   

Productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor het vergrendelen van een specifieke versie zodra automatisch upgraden is ingeschakeld.

  

Sommige klanten kunnen een specifieke versie van Productiviteitstools behouden door de optie voor automatisch upgraden uit te schakelen. Cisco kan echter alle gebruikers van Cisco-productiviteitstools vragen een upgrade naar een minimale versie uit te voeren als er aan beveiligingsregels moet worden voldaan. Dit is een optie die door Cisco-beheerders kan worden ingeschakeld.

  

Knop Adres in het deelvenster WebEx-productiviteitstools

In het deelvenster WebEx-productiviteitstools wordt de knop Adres, waarmee u e-mailadressen in uw Microsoft Outlook-adresboek kunt selecteren, niet ondersteund voor de 64-bits versie van Microsoft Outlook.

Ondersteuning voor Lync 2013

 • De ondersteuning voor Lync 2013 is beperkt, omdat de status van een gebruiker niet kan worden gewijzigd in Productiviteitstools en het programma geen ondersteuning meer biedt voor opname van een menu-item van WebEx in het snelmenu van Lync.

   

 • Het plannen van WebEx-videoconferenties via WebEx-productiviteitstools voor Microsoft Outlook wordt niet ondersteund voor Lync. Directe vergaderingen die u start met behulp van de opdracht Nu vergaderen, worden nog steeds ondersteund.

   

 • De 64-bits versie van Lync wordt niet ondersteund.

   

Stille upgrade

Bij bepaalde stille upgrades wordt de versie van Productiviteitstools onjuist weergegeven op het bedieningspaneel. Dit probleem heeft geen invloed op de functies van Productiviteitstools en zal in een toekomstige release worden opgelost.

Koppelingen die door Centers van WebEx en WebEx-opnameservices worden gegenereerd

Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt. In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen.

Ontbrekende vergaderkoppelingen

   

De koppeling naar een vergadering wordt niet weergegeven bij het openen van een ICS-uitnodiging in een Windows-teksteditor als de vergadering is gepland met WebEx-productiviteitstools voor Mac. Dit is een bekend probleem dat door Microsoft wordt erkend.

  

Wijziging van de URL van de WebEx-site

Als een gebruiker zich bij WebEx-productiviteitstools aanmeldt met een nieuwe URL van de WebEx-site nadat de naam van de WebEx-site is gewijzigd, kan hij of zij de vergaderingen die met de vorige URL van de WebEx-site zijn gepland, niet bewerken.

Poortinstelling voor video-inbellen voor hybride CMR-vergaderingen

Als de sitebeheerder het standaardnummer voor video-inbellen van 10 naar 5 verlaagt, kunnen alle geplande hybride CMR-vergaderingen nog steeds worden bijgewerkt, zelfs als dit nummer nog steeds 10 is.

De optie Personen toestaan deel te nemen met WebEx is altijd uitgeschakeld voor hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence)

Vóór WBS31.6 is de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx standaard uitgeschakeld voor elke WebEx-vergadering. Een ingestelde waarde blijft niet behouden. Als u de optie wilt inschakelen, moet u dit elke keer doen als u een nieuwe vergadering plant. Vanaf 31.6 wordt deze optie automatisch ingeschakeld wanneer de gebruiker een hybride CMR-vergadering probeert te plannen.

Firefox 43 of hoger

De invoegtoepassing van WebEx-productiviteitstools voor Firefox wordt niet ondersteund in Firefox-versie 43 of hoger. We raden u aan in plaats daarvan Internet Explorer te gebruiken.

Ondersteuning voor meerdere platforms

Productiviteitstools is alleen beschikbaar voor de platforms Microsoft Windows en Mac. Momenteel is deze functie niet beschikbaar voor de platforms Linux, Unix en Solaris.

Integratie met Microsoft Outlook

 • WebEx-pictogrammen kunnen niet goed worden weergegeven in Outlook 2011 voor Windows, uitgevoerd in de Citrix XenDesktop 7.6-omgeving, gepubliceerd op Server 2008 R2.

   

 • WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor meer dan één geïnstalleerde versie van Microsoft Outlook op dezelfde computer.

   

 • Deelnemerregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Outlook.

   

 • Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Outlook waarvoor de optie Dempen bij binnenkomst is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid afgespeeld op het moment dat deelnemers deelnemen aan de sessie.

   

 • Als de instellingen voor de tijdzone in de Outlook-software verschillen van die op de WebEx-site, wordt een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook, niet goed weergegeven op de WebEx-site. De tijdzone voor de planning van de vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Outlook-agenda's van de deelnemers.

   

 • Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:

  • Het is niet mogelijk om ';Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers'; te specificeren.

    

  • Het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.

    

  • Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties op te geven.

    

  • Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.

    

  • Het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken dat u wilt verzenden wanneer er zich andere gebeurtenissen voordoen.

    

  • Het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.

    

  • De optie waarmee een deelnemer voor de host kan deelnemen aan de vergadering, is niet beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.

    

 • Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Outlook heeft de volgende beperkingen:

  • Het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch afspelen van UCF, enzovoort.

    

  • Het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.

    

  • Het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.

    

  • De optie waarmee een deelnemer voor de host kan deelnemen aan de vergadering, is niet beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.

    

 • Als u een vergadering plant met Microsoft Outlook en vervolgens de vergaderinggegevens op de WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Outlook.

   

 • Als u meerdere vergaderingen in Outlook selecteert en u ze tegelijkertijd verwijdert of verplaatst, worden deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.

   

 • Wanneer u een nieuwe vergadering met Outlook plant door een bestaande vergadering te kopiëren, wordt er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde WebEx-vergaderingkoppeling weergegeven voor zowel de oorspronkelijke als de gekopieerde vergadering.

   

 • De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Outlook.

   

 • Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund voor Microsoft Outlook 2010 64-bits.

   

 • U kunt geen vergadering bewerken die bezig is.

   

 • De instellingen op het tabblad Geplande vergaderingen in het dialoogvenster WebEx-instellingen worden niet gehonoreerd. In plaats daarvan worden de standaardinstellingen van de vergaderingssjabloon op de WebEx-site gebruikt. Gebruikers kunnen nog steeds gebruikmaken van de instellingen die tijdens het plannen van de vergadering in Outlook worden ingesteld.

   

 • Soms wordt informatie over een geplande vergadering niet opgenomen in de tekst van het e-mailbericht. Dit kan zijn veroorzaakt door instellingen van Microsoft Word waarmee wordt voorkomen dat webpagina's worden weergegeven in Microsoft Outlook voor Windows. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de blokkering van webpagina's in Microsoft Word ongedaan te maken:

  1. Open in Microsoft Word het menu Bestand.

    

  2. Selecteer Opties en vervolgens Vertrouwenscentrum.

    

  3. Selecteer de knop Instelling vertrouwenscentrum.

    

  4. Selecteer Instellingen voor bestandsblokkering.

    

  5. Schakel in de kolom Openen het selectievakje bij Webpagina's uit.

    

Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen

 • Als een gebruiker in Microsoft Outlook voor Windows een WebEx-vergadering annuleert die deel uitmaakt van een reeks vergaderingen met een of meer uitzonderingen en de gebruiker Microsoft Exchange Server-versie 2013 of hoger gebruikt, worden de WebEx-gegevens niet volledig uit het annuleringsbericht verwijderd.

   

 • Als u in Microsoft Outlook 2013 voor Windows (15.0.4823.1000) een reeks vergaderingen bijwerkt, wordt het e-mailbericht van uitzonderingsvergaderingen overschreven.

   

 • Vergadertijden worden niet goed weergegeven in e-mailuitnodigingen voor een reeks vergaderingen. Dit komt omdat de parameter %MeetingDate% niet wordt ondersteund. We raden u aan deze parameter niet toe te voegen om de vergaderdatum weer te geven wanneer u e-mailsjablonen aanpast.

   

Integratie met Lotus Notes

 • Als een gebruiker die Lotus Notes als standaard-e-mailtoepassing gebruikt, het deelvenster WebEx-productiviteitstools opent, een e-mailadres van een genodigde invoert en vervolgens Nu vergaderen selecteert, is de e-mailuitnodiging die naar de genodigde wordt verzonden leeg en bevat deze geen informatie over de WebEx-vergadering.

   

 • Toevoeging van HTML-inhoud aan de agenda-uitnodiging van WebEx leidt tot een fout in Lotus Notes versie 8.5.

   

 • De WebEx-integratie met Lotus Notes ondersteunt alleen beperkte functies in RTF-indeling, zoals hyperlinks en afbeeldingen.

   

 • Het is niet mogelijk om TSP-telefonie op te geven wanneer u een WebEx-vergadering plant via Integratie met Lotus Notes.

   

 • Voor WebEx-integratie met Lotus Notes moet er een script worden ingevoegd voor de Domino-database voor elke gebruiker. Als gevolg hiervan kan een gebruiker van Notes die over de rechten ';Bewerken'; beschikt, Integratie met Lotus Notes niet installeren door een beschikbare MSI via de ondersteuningspagina uit te voeren. Wanneer een gebruiker van Lotus Notes over de rechten ';Bewerken'; beschikt, moet een Domino-beheerder het WebEx Lotus Notes-beheerprogramma gebruiken om een WebEx-script aan de Notes-database toe te voegen.

   

 • Alleen een Lotus Notes-gebruiker met de rechten ';Beheerder'; en ';Ontwerper'; kan de WebEx-integratie met Lotus Notes installeren via het MSI-bestand voor de integratie.

   

 • Als er één exemplaar van een terugkerende WebEx-vergadering is verwijderd of opnieuw is gepland, wordt de informatie op de WebEx-servicesite niet bijgewerkt. De terugkerende vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de deelnemers.

   

 • Wanneer een terugkerende WebEx-vergadering om een bepaald aantal weken in de Lotus Notes-agenda wordt gepland (tweewekelijks, driewekelijks enzovoort), wordt de terugkerende vergadering op de WebEx-servicesite wekelijks in plaats van om een bepaald aantal weken gepland. De terugkerende vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en de deelnemers.

   

 • Deelnemerregistratie kan niet worden ingeschakeld voor terugkerende WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Lotus Notes.

   

 • Als er een sjabloon is gebruikt voor de integratie met Lotus Notes waarvoor de optie ';Dempen bij binnenkomst'; is ingeschakeld, wordt er gewoon een geluid afgespeeld op het moment dat deelnemers deelnemen aan de sessie.

   

 • Als de instellingen voor de tijdzone in de Lotus Notes-software verschillen van die op de WebEx-servicesite, wordt een WebEx-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, niet goed weergegeven op de WebEx-servicesite. De tijdzone voor de planning van de vergadering wordt echter wel correct weergegeven in de Lotus Notes-agenda's van de host en deelnemers.

   

 • Aangezien Integratie met Lotus Notes geen gebruikmaakt van een e-mailsjabloon, is het niet mogelijk om de inhoud te configureren van de uitnodigingsberichten van de host en deelnemer voor WebEx-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Lotus Notes.

   

 • Een Training Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende beperkingen:

  • Het is niet mogelijk om ';Alleen vermeld voor bevoegde gebruikers'; te specificeren

    

  • Het is niet mogelijk om praktijklabcomputers te reserveren.

    

  • Het is niet mogelijk om een sluitingsdatum voor de registratie en een maximumaantal registraties op te geven.

    

  • Het is niet mogelijk om deelnemers als presentator voor de trainingssessie uit te nodigen.

    

  • Het is niet mogelijk om rechten aan een deelnemer toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk om het type e-mailberichten te bewerken dat u wilt verzenden wanneer er zich andere gebeurtenissen voordoen.

    

  • Het is niet mogelijk om tests en cursusmateriaal toe te voegen.

    

  • De optie waarmee een deelnemer voor de starttijd kan deelnemen aan de vergadering, is niet beschikbaar voor terugkerende Training Center-sessies.

    

 • Een Event Center-vergadering die is gepland met Integratie met Lotus Notes, heeft de volgende beperkingen:

  • Het is niet mogelijk om een programma toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk meerdere tijdzones aan een gebeurtenis toe te wijzen.

    

  • Het is niet mogelijk om gebeurtenisopties toe te voegen, bijvoorbeeld het uploaden van afbeeldingen van een host of presentator, het uploaden van gebeurtenismateriaal, opties voor het automatisch afspelen van UCF, enzovoort.

    

  • Het is niet mogelijk om presentatoren of panelleden toe te voegen.

    

  • Het is niet mogelijk om e-mailsjabloonopties voor een gebeurtenis te bewerken.

    

  • De optie waarmee een deelnemer voor de starttijd kan deelnemen aan de vergadering, is niet beschikbaar voor terugkerende Event Center-sessies.

    

 • Als u een vergadering plant met Lotus Notes en vervolgens de vergaderinggegevens op de WebEx-servicesite wijzigt, worden de wijzigingen niet weergegeven in Lotus Notes.

   

 • Als u meerdere vergaderingen in Lotus Notes selecteert en u ze vervolgens verwijdert of verplaatst, worden deze wijzigingen niet weergegeven op uw WebEx-servicesite.

   

 • Wanneer u een nieuwe vergadering met Lotus Notes plant door een bestaande vergadering te kopiëren, wordt er geen nieuwe vergadering op de WebEx-servicesite gemaakt. In plaats daarvan wordt dezelfde WebEx-vergaderingkoppeling weergegeven voor de oorspronkelijke vergadering en wordt deze met de vergadering gekopieerd.

   

 • De deelnemerstoegangscode (alleen luisteren) wordt niet weergegeven voor Alleen audio-vergaderingen die zijn gepland met Integratie met Outlook.

   

 • Als een host een vergadering bewerkt die al met Integratie met Lotus Notes is gepland en deelnemers toevoegt, wordt de informatie over de deelnemers niet weergegeven op de WebEx-servicesite. Als gevolg hiervan wordt deze vergadering voor dergelijke deelnemers niet weergegeven in de lijst Mijn vergaderingen met vergaderingen van Mijn WebEx waarvoor ze zijn uitgenodigd.

   

Problemen met persoonlijke ruimten

Als een host een vergadering in Microsoft Outlook via WebEx-productiviteitstools voor Windows plant, het onderwerp invoert en vervolgens Persoonlijke ruimte toevoegen selecteert terwijl de cursor nog steeds in het onderwerpveld staat, wordt het onderwerp overschreven door de URL van de persoonlijke ruimte. Als de host de cursor echter van het onderwerpveld haalt voordat hij of zij Persoonlijke ruimte toevoegen selecteert, wordt het onderwerp niet overschreven door de URL van de persoonlijke ruimte.

Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)

De volgende problemen zijn van toepassing op de WebEx-integratie met TelePresence in de hybride CMR-oplossing:

Voor hybride CMR-vergaderingen worden e-mailsjablonen alleen in het Engels ondersteund in zowel Windows als op de Mac.

 • Hybride CMR-vergaderingen plannen

   

  Als uw beheerder de TelePresence-integratie voor uw WebEx-site heeft ingeschakeld, kunt u in Microsoft Outlook voor Windows hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) plannen. Deze optie is alleen beschikbaar voor websites waarvoor TelePresence-integratie is ingeschakeld. Als de optie eenmaal is ingeschakeld, moet u Productiviteitstools mogelijk upgraden, Outlook afsluiten en Outlook opnieuw starten om de nieuwe interface te zien. Vanaf WBS29 blijft de optie Personen toestaan om deel te nemen met WebEx in het dialoogvenster Vergaderopties voor een hybride CMR-vergadering niet meer behouden. Dat wil zeggen dat deze optie niet meer ingeschakeld blijft als deze is ingeschakeld voor een vorige vergadering. Als u gebruikers wilt toestaan deel te nemen met WebEx, moet u dit vak opnieuw inschakelen voor elke hybride CMR-vergadering.

   

  Hosts voor wie hybride CMR is ingeschakeld maar die geen WebEx-instelling in hun Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) hebben, kunnen geen vergaderingen alleen met TelePresence plannen via WebEx-productiviteitstools.

   

 • Resources toevoegen

   

  Wanneer u een WebEx-vergadering met Outlook plant en TelePresence-ruimten of deelnemers voor video-inbellen toevoegt, wordt er automatisch een gedeelde WebEx TelePresence-vergadering gepland. Als u deze resources niet toevoegt, wordt deze vergadering alleen voor WebEx. Statusindicatoren (groen vinkje) geven aan dat u een TelePresence-vergadering hebt geboekt als u hiervoor resources hebt toegevoegd.

   

 • Sjablonen voor e-mailuitnodigingen voor hybride CMR-vergaderingen

   

  Hybride CMR-vergaderingen ondersteunen nog steeds slechts één sjabloon voor e-mailuitnodigingen. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscodes van de host. Om de sleutel en de toegangscode van de host te zien, moeten hosts van hybride CMR-vergaderingen zich aanmelden bij de WebEx-site om de pagina met vergaderinformatie te zien, of ze moeten zich via WebEx-productiviteitstools aanmelden bij hun WebEx-site om de informatie in het dialoogvenster Geavanceerde WebEx-instellingen te zien. Zie het gedeelte Sjablonen voor e-mailuitnodigingen hierboven in dit gedeelte voor aanvullende informatie over ondersteuning voor e-mailsjablonen in Productiviteitstools.

   

  De Windows-versie van Productiviteitstools voor hybride CMR-vergaderingen biedt geen ondersteuning voor het verzenden van HTML-e-mailuitnodigingen. De e-mailuitnodigingen zijn alleen beschikbaar in plattetekstindeling.

   

  De e-mailsjablonen voor hybride CMR-vergaderingen van Productiviteitstools bevatten niet de variabele ';%ConfCallParticipants%';, waarmee bellers met alleen audio alleen aan het audiogedeelte van een vergadering kunnen deelnemen door die optie op een mobiel apparaat te selecteren. In plaats daarvan kunnen mobiele gebruikers (ervan uitgaande dat ze tegelijkertijd een gegevens- en spraakverbinding hebben) de vergaderingkoppeling Deelnemen aan WebEx selecteren of op de URL in de uitnodiging klikken en deelnemen aan de hybride CMR-vergadering met behulp van de mobiele Cisco WebEx Meetings-toepassing voor het gebruik van audio, tweewegvideo en inhoud delen. Ze kunnen ook de telefoon beantwoorden of handmatig het inbelnummer kiezen en de vergadering-id of de toegangscode uit de uitnodiging invoeren op hun mobiele apparaat.

   

 • Tijdzone en zomertijd

   

  De tijdzone voor de WebEx-site moet overeenkomen met de tijdzone van de Cisco TelePresence Management Suite, anders wordt de vergadertijd niet gesynchroniseerd. Wanneer de zomertijdinstellingen (Daylight Savings Time) voor uw WebEx-site en de Cisco TelePresence Management Suite verschillen, is het mogelijk dat uw vergadering een uur afwijkt van de planning. Als dit het geval is, moet er opnieuw worden gepland. Als dit probleem optreedt bij een reeks vergaderingen waarvan bepaalde vergaderingen vóór de zomertijd (Daylight Savings Times) plaatsvinden en bepaalde vergaderingen erna, wordt aangeraden twee reeksen vergaderingen te maken: één reeks vergaderingen die eindigt voordat de zomertijd is ingegaan en een tweede reeks vergaderingen die begint nadat de zomertijd is ingegaan.

   

 • Uitzonderingen op een reeks terugkerende vergaderingen

  • Uitzonderingen op terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen worden nu ondersteund in WebEx-productiviteitstools. Verweesde vergaderingen worden nog niet ondersteund. U kunt bijvoorbeeld geen WebEx-vergadering en TelePresence-ruimten toevoegen aan een afzonderlijke vergadering in een vergaderingreeks met alleen Outlook. Als u deze functies beschikbaar wilt maken voor een afzonderlijke vergadering, moet u van de gehele reeks een WebEx- en TelePresence-vergadering maken.

    

  • Bewerkingen van een reeks vergaderingen met uitzonderingen die vóór versie WBS30 zijn gewijzigd, volgen indien mogelijk de regels van Microsoft Outlook voor de behandeling van de eigenschappen van uitzonderingen.

    

  • Als een host het onderwerp bewerkt of de vergadertijd van één vergadering van een reeks terugkerende hybride CMR-vergaderingen wijzigt door deze rechtstreeks in de agenda van Microsoft Outlook te bewerken, en vervolgens WebEx uit de gehele reeks verwijdert, wordt de WebEx-vergaderinginformatie nog steeds in de uitzonderingsvergadering weergegeven.

    

  • Als de host een reeks terugkerende hybride CMR-vergaderingen heeft gepland en de datum van de eerste vergadering is verstreken zonder dat die vergadering is gestart, kan de host de datum van die afzonderlijke vergadering niet bijwerken. De host kan echter wel de datum voor de gehele vergaderingreeks wijzigen.

    

  • Als u de WebEx-vergadering verwijdert van een afzonderlijke vergadering van een reeks hybride CMR-vergaderingen, wijzigt u deze in een vergadering met alleen TelePresence. In Cisco TMS (TelePresence Management Suite) wordt nog steeds WebEx-informatie voor die uitzonderingsvergadering getoond.

    

  • Als u alle afzonderlijke vergaderingen binnen een reeks vergaderingen wijzigt in uitzonderingen en u probeert een TelePresence-vergadering toe te voegen aan de gehele reeks, wordt er in Cisco TMSXE (TelePresence Management Suite voor Microsoft Exchange) vanuit gegaan dat de reeks in het verleden ligt. Er worden dan geen juiste waarschuwingsberichten aan de vergaderingplanner of host doorgegeven. Als tijdelijke oplossing voor dit probleem kunnen gebruikers de huidige reeks verwijderen en een nieuwe reeks maken waaraan TelePresence is toegevoegd. Vervolgens bewerken ze de uitzonderingen op die reeks afzonderlijk als uitzonderingen of verwijderen ze alle uitzonderingen en maken ze afzonderlijke vergaderingen.

    

  • Uitzonderingen voor vergaderingen met alleen TelePresence die in Cisco TMS, mobiele toepassingen of Microsoft Exchange zijn gebaseerd, worden in versie WBS30 en Cisco TMS versie 15 ondersteund. Ondersteuning van de planning van WebEx-uitzonderingen of WebEx- en TelePresence-uitzonderingen met Cisco TMS wordt verwacht in een toekomstige versie.

    

   Deze uitzonderingen worden verwerkt, maar er wordt slechts één reeks terugkerende vergaderingen naar WebEx verzonden. De lijst met WebEx-vergaderingen van de organisator zal onjuist zijn, maar de ';host'; (Multipoint Control Unit of TelePresence Server) kan de vergadering nog steeds als host starten.

    

  • Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van TelePresence-ruimten voor een reeks die uitzonderingen bevat, wordt niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing voor dit probleem kunt u de reeks verwijderen en vervolgens een nieuwe reeks maken.

    

  • Als u alle TelePresence-attributen en -poorten of alle WebEx-attributen verwijdert uit een reeks die uitzonderingen bevat, worden ook al dergelijke attributen en TelePresence-ruimten uit zowel de reeks als de uitzonderingen verwijderd. Dit gebeurt om te voorkomen dat er wezen worden gemaakt. Als tijdelijke oplossing voor dit probleem kunt u de reeks verwijderen en vervolgens een nieuwe reeks maken.

    

  • In WebEx wordt het volledige in Cisco TMS ondersteunde terugkeerpatroon niet ondersteund.

    

  • Als TelePresence-ruimten die zich niet in Cisco TMSXE bevinden, worden toegevoegd aan de adresregel ';Aan'; van een Outlook-vergadering, wordt er geen TelePresence-vergadering van één exemplaar of een TelePresence-uitzonderingsvergadering of wees in een WebEx-reeks of reeks voor alleen Outlook gemaakt.

    

  • Als u de WebEx-attributen of TelePresence-attributen of -poorten van een reeks vergaderingen met uitzonderingen toevoegt of wijzigt, worden deze attributen niet gewijzigd in de uitzonderingsvergaderingen.

    

 • Cisco Unified MeetingPlace-audio

   

  De versie van WebEx-productiviteitstools die de WebEx-integratie met Cisco TelePresence ondersteunt, ondersteunt Cisco Unified MeetingPlace-audio niet. Als u de versie Cisco Unified MeetingPlace-productiviteitstools hebt geïnstalleerd en u af en toe een gecombineerde WebEx- en TelePresence-vergadering wilt plannen met gebruik van WebEx- of TSP-audio, moet u de Smart Scheduler in Cisco TelePresence Management Suite (TMS) gebruiken om deze vergadering te plannen. Een gebruiker kan niet twee versies van WebEx-productiviteitstools tegelijk hebben geïnstalleerd.

   

 • Audio van telefonieserviceprovider

   

  Voor bepaalde TSP-audioaccounts (telefonieserviceproviders) geldt het volgende. Als een host met een TSP-account twee opeenvolgende hybride CMR-vergaderingen of WebEx-videoconferenties plant waarbij de tweede direct na afloop van de eerste start en als het TelePresence-plansysteem de eerste vergadering automatisch verlengt tot na het geplande einde, eindigt de tweede vergadering automatisch omdat hetzelfde TSP-audioaccount niet voor twee vergaderingen tegelijkertijd kan worden gebruikt. Om dit probleem te omzeilen, kan de host twee verschillende TSP-audioaccounts met verschillende toegangscodes voor de host instellen en het ene account voor de eerste vergadering gebruiken en het andere voor de tweede. Een andere optie is dat de beheerder de optie voor automatische verlenging van de vergadering uitschakelt voor de TelePresence-systemen.

   

 • Ondersteuning voor Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010 en Windows 8 en 8.1

   

  WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, hebben mogelijk de nieuwste versie van Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) en Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) nodig om Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010 of Windows 8 en 8.1 te ondersteunen. Meer informatie vindt u bij Vereisten in het hoofdstuk Cisco WebEx-functies en belangrijke opmerkingen in de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) op de pagina Configuratiehandleidingen voor Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

   

 • Directe vergaderingen en vergaderingen in de persoonlijke ruimte

   

  U kunt geen directe hybride CMR-vergadering starten, alleen plannen. Als hybride CMR-gebruikers directe vergaderingen starten, zijn dat vergaderingen alleen voor WebEx en bevatten deze niet de TelePresence-integratie.

   

  Vanaf WBS29.11 worden directe vergaderingen die u start met de opdracht Nu vergaderen (voorheen Eén-klik-vergadering) standaard in uw persoonlijke ruimte gehouden. U kunt deze optie wijzigen in Voorkeuren. Gebruikers van hybride CMR beschikken ook over persoonlijke ruimten, maar alleen gebruikers die deelnemen vanuit een WebEx-vergaderingtoepassing of -app kunnen deelnemen aan deze persoonlijke ruimten. Om een vergadering in een persoonlijke ruimte te houden waaraan gebruikers vanuit een videoconferentiesysteem of -toepassing kunnen deelnemen, moet deze zijn ingeschakeld voor de WebEx-site en het hostaccount.

   

  Een tijdelijke oplossing om een directe vergadering te houden die zowel van WebEx als TelePresence gebruikmaakt, is een vergadering te starten vanuit een TelePresence-systeem. Vervolgens selecteert de actieve host Directe WebEx-vergadering in het venster met vergaderdetails om een URL te genereren waarmee externe deelnemers kunnen deelnemen aan de TelePresence-vergadering vanuit een WebEx-toepassing of mobiele toepassing.

   

 • Vergaderingen alleen voor WebEx of alleen voor TelePresence plannen

   

  Voor WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, is Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) nodig als hybride CMR-gebruikers met Productiviteitstools een vergadering alleen voor WebEx of alleen voor TelePresence willen plannen.

   

 • Maximaal twee gelijktijdige vergaderingen per host

   

  WebEx-sites waarvoor hybride CMR-integratie is ingeschakeld, staan niet toe dat hosts meer dan twee hybride CMR-vergaderingen tegelijkertijd hebben gestart.

   

 • Persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio

   

  Hoewel een hybride CMR-gebruiker een persoonlijke conferentie kan plannen voor sites met WebEx-audio of een vergadering met alleen audio kan plannen voor sites met TSP-audio (telefonieserviceprovider), is het type een vergadering alleen voor WebEx en bevat het niet de hybride CMR-integratie.

   

 • Geen branding of aanpassing van hybride CMR-functies

   

  Sitebeheerders kunnen niet de branding voor het deelvenster Vergaderingopties voor hybride CMR wijzigen, ze kunnen niet de gegevens in het deelvenster Vergaderingopties of in de dialoogvensters TelePresence of Geavanceerde WebEx-instellingen verbergen en zij kunnen ook niet het aantal door de gebruiker in te voeren deelnemers voor video-inbellen beperken.

   

WebEx Eén-klik/integratie met chattoepassingen/integratie met Microsoft Office

 • Als u gepersonaliseerde deelname-koppelingen gebruikt om de namen en e-mailadressen van de deelnemers automatisch in te vullen op de pagina Deelnemen aan vergadering, is het mogelijk dat de koppelingen worden afgekapt door bepaalde e-mailgateways. De deelnemers kunnen nog wel op de koppeling klikken, maar ze kunnen niet automatisch aan de vergadering deelnemen via de koppeling. Ze moeten hun naam en e-mailadres invoeren om deel te kunnen nemen. Er is op dit moment geen oplossing bekend voor dit probleem.

   

 • Als de integratie met de chattoepassing is geïnstalleerd met een programma voor stille installatie, moet de gebruiker zich eerst afmelden en vervolgens weer aanmelden bij de chattoepassing voordat de integratiefuncties van WebEx-productiviteitstools worden weergegeven.

   

XenApp-ondersteuning

 

WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor XenApp in eerdere versies dan WBS31.8.

Bekende problemen en beperkingen voor Mac-productiviteitstools

 

De problemen die hier worden vermeld, hebben betrekking op alle WebEx-services, tenzij dit expliciet wordt vermeld.

Aanmeldingsvenster van TelePresence Management Suite

   

Als het aanmeldingsvenster van TelePresence Management Suite (TMS) niet wordt weergegeven na de upgrade naar de laatste versie van WBS31 Productiviteitstools voor Mac, meldt u zich af en weer aan bij het Mac OS-systeem om de cache leeg te maken.

  

Firefox 43 of hoger

   

De invoegtoepassing van WebEx-productiviteitstools voor Firefox wordt niet ondersteund in Firefox-versie 43 of hoger. We raden u aan in plaats daarvan Internet Explorer te gebruiken.

  

Microsoft Outlook 2016

   

Alleen versie WBS31.5.1 of later van Productiviteitstools voor Mac ondersteunt de Outlook 2016 64-bits versie voor Mac.

  

Productiviteitstools voor Mac ondersteunt alleen formele versies. Voorbeeldversies van Microsoft Insider worden niet ondersteund.

  

Als een host een vergadering van de WebEx-reeks maakt in Outlook 2016 voor Mac en één exemplaar in een uitzondering verandert, en vervolgens de WebEx voor de uitzondering annuleert, kan de afspraak niet worden gesloten als de host de reeks later bewerkt vanuit Outlook 2016 voor Windows wanneer de tijdzone van de agenda afwijkt van de tijdzone in Outlook voor Mac, zelfs als de tekst van het e-mailbericht wordt bijgewerkt.

  

Als een host in Outlook 2016 voor Mac planning toestaat voor een reeksvergadering uit Outlook voor Windows en de host vervolgens één exemplaar in een uitzondering verandert (bijvoorbeeld door het wachtwoord, de tijd, het onderwerp enzovoort te bewerken), wordt deze uitzondering bijgewerkt, hoewel Outlook voor Windows alleen de reeksvergadering bijwerkt.

  

Versie Productiviteitstools

   

De versie van Productiviteitstools moet 2.40 of hoger zijn om met deze versie van het product te kunnen werken. 

  

Fouten met installatierechten

   

Gebruikers die Productiviteitstools handmatig installeren met behulp van een DMG-pakket moeten over iOS-beheerdersrechten beschikken.

  

iOS-beheerdersrechten zijn verplicht voor het automatisch upgraden van Productiviteitstools.

  

Massa-implementatie van Productiviteitstools wordt niet ondersteund op de Mac.

  

Vergrendelen

   

Productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor het vergrendelen van een specifieke versie zodra automatisch upgraden is ingeschakeld.

  

Sommige klanten kunnen een specifieke versie van Productiviteitstools behouden door de optie voor automatisch upgraden uit te schakelen. Cisco kan echter alle gebruikers van Cisco-productiviteitstools vragen een upgrade naar een minimale versie uit te voeren als er aan beveiligingsregels moet worden voldaan. Dit is een optie die door Cisco-beheerders kan worden ingeschakeld.

  

Standaard vergaderingssjablonen

Als de optie Eerste bezoeker die deelneemt, wordt presentator in Sitebeheer is ingeschakeld, wordt deze optie standaard ingeschakeld in de vergaderingplanner op uw WebEx-site. De optie wordt ook ingeschakeld in de standaard vergaderingssjabloon die u in WebEx-productiviteitstools gebruikt om WebEx-vergaderingen te plannen via Microsoft Outlook. De optie heeft geen invloed op aangepaste vergaderingssjablonen die door gebruikers zijn gemaakt. Als een host vergaderingen plant via aangepaste sjablonen en wil dat de eerste die aan de vergaderingen deelneemt automatisch de presentator wordt, moet de host de instelling handmatig inschakelen in de aangepaste sjablonen.

E-mailuitnodigingssjablonen

 

1 - Alleen deelnemersversie (zonder hostgegevens)

  

2 - Er worden e-mailversies naar de host en de deelnemer verzonden

   
                            

PT-versie

Siteversie WBS29 tot 30.4

Siteversie WBS 30.5+

Siteversie WBS 31

WBS 29 tot WBS 30.1-4

2

2

1

WBS 30.5 tot WBS 30 (meest recent)

2

1/2

Instelling voor sitebeheer

1

WBS 31.1 tot WBS 31 (meest recent)

1 sjabloon

Outlook voor Mac bij alle PT-versies

1 sjabloon

Outlook 2016 voor Windows bij alle PT-versies

1 sjabloon

Hybride CMR bij alle PT-versies*

1 sjabloon

  

* Als hybride CMR is ingeschakeld op de site, is er maar één sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en alleen-audovergaderingen. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host.

In de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools is er maar één sjabloon voor e-mailuitnodigingen beschikbaar voor hybride CMR-vergaderingen, vergaderingen alleen voor WebEx, persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio. Dit is de deelnemersversie zonder de sleutel en toegangscode van de host. Hosts kunt zich echter aanmelden bij hun accounts en een koppeling in de e-mailuitnodiging selecteren om de hostgegevens op de pagina met gegevens over de vergadering weer te geven. Hosts kunnen indien nodig ook Voorkeuren in het menu van WebEx-productiviteitstools selecteren om hun audio-informatie te bekijken. Deze gegevens zijn ook beschikbaar in het gedeelte Audio van de pagina Voorkeuren op de WebEx-site.

In WBS29.13 heeft de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools de mogelijkheid teruggekregen om twee verschillende e-mailsjablonen te hebben. De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools werkt echter nog met een enkele e-mailsjabloon. Als de host in de Mac-versie van Productiviteitstools oudere vergaderingen bewerkt die zijn gemaakt in WBS29.13 of een latere Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, wordt vanwege de beperking tot één e-mailsjabloon van de Mac-versie een nieuwe e-mailsjabloon gemaakt met nieuwe inhoud op basis van de gemeenschappelijke e-mailsjabloon voor zowel host als deelnemers. Ook is het zo dat als een host een WebEx-vergadering doorstuurt met de opdracht Doorsturen in Microsoft Outlook, het doorstuurgedrag van de host niet kan worden geïdentificeerd in Windows-productiviteitstools en een e-mailuitnodiging met de deelnemersweergave wordt verstuurd in plaats van de eigen e-mailuitnodiging van de host.

  

WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor de parameter %Meeting Date% in de e-mailtekst van de uitnodiging. De datum en tijd van de vergadering moeten door het agendasysteem worden verwerkt.

E-mailuitnodigingen die registratie vereisen

   

Als de host een vergadering bijwerkt waarvoor registratie vereist is, ontvangen alle deelnemers een bijgewerkte uitnodiging met een koppeling voor registratie voor de vergadering. Dit geldt ook voor de deelnemers die zich al hebben geregistreerd.

  

Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen

     

Gebruikers kunnen geen WebEx-vergadering toevoegen aan een afzonderlijke vergadering van een reeks terugkerende vergaderingen als er aan die reeks geen WebEx-vergadering is toegevoegd. Daarnaast worden wijzigingen in één exemplaar van terugkerende hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence) niet ondersteund. Zie Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence) hieronder en Bekende problemen en beperkingen voor Windows voor extra informatie over beperkingen van terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen.

  

Ontbrekende vergaderkoppelingen

   

De koppeling naar een vergadering wordt niet weergegeven bij het openen van een ICS-uitnodiging in een Windows-teksteditor als de vergadering is gepland met WebEx-productiviteitstools voor Mac. Dit is een bekend probleem dat door Microsoft wordt erkend.

  

Wijziging van de URL van de WebEx-site

Als een gebruiker zich bij WebEx-productiviteitstools aanmeldt met een nieuwe URL van de WebEx-site nadat de naam van de WebEx-site is gewijzigd, kan hij of zij de vergaderingen die met de vorige URL van de WebEx-site zijn gepland, niet bewerken.

Wijziging in hybride CMR-vergaderingen

   

Als een host in de Mac-versie van Productiviteitstools een hybride CMR-vergadering en een TelePresence-ruimte plant en de host de vergadering vervolgens naar een nieuwe starttijd van de agenda sleept of een nieuwe TelePresence-ruimte toevoegt, kan er een probleem optreden als de TelePresence-ruimte al voor die tijd is geboekt. Vanwege dit conflict kan de vergadering niet worden bijgewerkt in de Cisco TMS-server (TelePresence Management Suite). Ook kan de WebEx-vergadering niet worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke starttijd.

  

Problemen met WebEx-video

   

Voor vergaderingen waarvoor WebEx-videoconferenties zijn ingeschakeld en een gebruiker een TelePresence-ruimte toevoegt als ruimtebron aan een reeks vergaderingen met een of meer uitzonderingen, wordt de vergadertijd van de uitzonderingsvergaderingen gelijk aan de vergadertijd van andere vergaderingen in de reeks.

  

Sitebeheeropties voor Productiviteitstools

In de tool Sitebeheer op de pagina Productiviteitstools zijn de opties onder ';Installatieopties'; en ';Integraties'; alleen van toepassing op de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools. Deze hebben geen invloed op de Mac-versie van Productiviteitstools. Verder is de enige integratie die beschikbaar is voor de Mac-versie van Productiviteitstools de integratie met Microsoft Outlook.

Ondersteuning voor Microsoft Outlook

De Mac-versie van WebEx-productiviteitstools kent de volgende bekende problemen en beperkingen met betrekking tot ondersteuning voor Microsoft Outlook:

  
 •  

  WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor meer dan één geïnstalleerde versie van Microsoft Outlook op dezelfde computer.

    

 •  

  Alleen vergaderingen die vanuit WBS29.8 of hoger zijn gepland, worden ondersteund. Vergaderingen die zijn gepland met eerdere versies van WebEx-centers worden niet ondersteund.

    

 •  

  Vergaderingen vanuit Cisco WebEx Meetings Server worden niet ondersteund.

    

 •  

  Sommige bekende problemen kunnen optreden bij het gebruik van WebEx-productiviteitstools met Microsoft Exchange Server 2007 en Microsoft Outlook voor Mac.

    

 •  

  Als een gebruiker de WebEx-vergadering bijwerkt vanuit de agendaweergave van Outlook in plaats van het bewerkingsvenster van de vergadering, treden bepaalde problemen op vanwege bepaalde Outlook-gedragingen die buiten de controle van WebEx-productiviteitstools in de agendaweergave liggen.

    

 •  

  Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, die vergadering later bewerkt in Microsoft Outlook 2013, wordt in het uitnodigingsbericht voor die vergadering de WebEx-informatie voor zowel de oorspronkelijke als de bewerkte vergadering weergegeven.

    

 •  

  Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, later het onderwerp, de datum of de tijd van de vergadering wijzigt in Microsoft Outlook 2013, krijgt de gebruiker het bericht dat de informatie over de WebEx-vergadering niet kan worden gevonden in de Microsoft-integratie in Outlook omdat de vergadering wordt bewerkt. Bij selectie van zowel OK als Annuleren wordt de vergadering bijgewerkt met de onjuiste informatie.

    

 •  

  Als een gebruiker een vergadering plant in Microsoft Outlook 2016 en als deze gebruiker, of een gebruiker die namens de eerste gebruiker vergaderingen plant, de vergadering later bewerkt in Microsoft Outlook 2007, krijgt de gebruiker het bericht dat hij of zij niet over de juiste rechten beschikt om de vergadering te bewerken en dat de wijziging niet kan worden opgeslagen.

    

 •  

  Vergadertijden worden niet goed weergegeven in e-mailuitnodigingen voor een reeks vergaderingen. Dit komt omdat de parameter %MeetingDate% niet wordt ondersteund. We raden u aan deze parameter niet toe te voegen om de vergaderdatum weer te geven wanneer u e-mailsjablonen aanpast.

    

 •  

  In Microsoft Outlook 2016 wordt een uitzonderingsvergadering geopend wanneer een gebruiker met de rechtermuisknop op een uitzondering klikt en Openen > Reeks openen selecteert.

    

Aanmelden en afmelden

 
 •  

  In bepaalde omstandigheden kan de gebruiker door Productiviteitstools voor Mac naar de WebEx-site worden omgeleid om zich opnieuw aan te melden en zijn of haar wachtwoord te wijzigen.

    

 •  

  In Productiviteitstools voor Mac wordt eenmalige aanmelding bij de bedrijfswebsite ondersteund. Omdat er echter geen service voor eenmalige afmelding bij de bedrijfswebsite is, kan de gebruiker alleen van account wisselen als de token voor eenmalige aanmelding is verlopen.

    

 •  

  Voordat gebruikers met eenmalige aanmelding zich voor het eerst aanmelden bij WebEx-productiviteitstools voor de Mac, moeten ze naar de WebEx-site gaan om de sitecertificering handmatig via Safari te accepteren.

    

Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence)

Voor hybride CMR-vergaderingen worden e-mailsjablonen alleen in het Engels ondersteund in zowel Windows als op de Mac.

De problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence) voor de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools zijn ook van toepassing op de Mac-versie. Zie Problemen met de integratie van hybride CMR (WebEx TelePresence) in Bekende problemen en beperkingen voor Windows voor meer informatie over deze problemen.

Hosts voor wie hybride CMR is ingeschakeld maar die geen WebEx-instelling in hun Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) hebben, kunnen geen vergaderingen alleen met TelePresence plannen via WebEx-productiviteitstools.

Uitzonderingen op terugkerende vergaderingen voor hybride CMR-vergaderingen worden nu ondersteund in WebEx-productiviteitstools. Verweesde vergaderingen worden nog niet ondersteund. U kunt bijvoorbeeld geen WebEx-vergadering en TelePresence-ruimten toevoegen aan een afzonderlijke vergadering in een vergaderingreeks met alleen Outlook. Als u deze functies beschikbaar wilt maken voor een afzonderlijke vergadering, moet u van de gehele reeks een WebEx- en TelePresence-vergadering maken.

  

Als de host in de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools een hybride CMR-vergadering heeft gepland, deze heeft opgeslagen, uitnodigingen naar alle deelnemers heeft verzonden en die vergadering later bijwerkt om één TelePresence-ruimte toe te voegen of te verwijderen uit het veld voor het e-mailadres, ontvangen alle oorspronkelijke deelnemers automatisch een update. Dit is onverwacht gedrag, omdat in Microsoft Outlook gewoonlijk wordt gevraagd of u een update wilt verzenden naar alleen de gewijzigde deelnemers of naar alle deelnemers.

Als de host een genodigde of TelePresence-ruimte verwijdert uit een enkele vergadering van een reeks terugkerende vergaderingen, wordt deze uit de hele reeks vergaderingen verwijderd. Dit probleem treedt op door het standaardgedrag van Microsoft Outlook voor de Mac.

Ondersteuning van Active Directory Federation Services (ADFS) Eenmalige aanmelding 2.0 voor Safari

   

Door een bekend Apple-probleem kunnen gebruikers van Mac-productiviteitstools zich niet vanuit de Safari-browser of WebEx-productiviteitstools voor de Mac eenmalig aanmelden via Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 voor Mac OS 10.10 tot Mac OS 10.10.3. Dit probleem is echter opgelost in Mac OS 10.10.4 en later.

  

Bureaubladpictogrammen

In de Deense en Turkse versie van WebEx-productiviteitstools worden het snelkoppelingspictogram op het bureaublad en de knopinfo voor dat pictogram in het Engels weergegeven.

Bekende interoperabiliteitsproblemen tussen Windows en Mac

De volgende problemen treden op met de interoperabiliteit tussen de Windows- en Mac-versie van WebEx-productiviteitstools:

  
 •  

  Als een reeks vergaderingen uitzonderingen bevat die zijn gepland met de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, of als een reeks vergaderingen en de uitzonderingen erop zijn bijgewerkt met de Windows-versie van WebEx-productiviteitstools, wordt de reeks vergaderingen niet bijgewerkt voor gebruikers van Mac-productiviteitstools.

    

 •  

  Elke vergadering die is gepland of bijgewerkt in de Windows-versie van Productiviteitstools kan niet worden geannuleerd in de Mac-versie van Productiviteitstools, ongeacht of het gaat om een reeks vergaderingen zonder uitzonderingen, een reeks vergaderingen met uitzonderingen, een enkele uitzondering op een reeks, een enkele vergadering van een reeks of een afzonderlijke vergadering.

    

Lotus Notes

Lotus Notes wordt niet ondersteund in de Mac-versie van WebEx-productiviteitstools.

XenApp-ondersteuning

   

WebEx-productiviteitstools biedt geen ondersteuning voor XenApp in eerdere versies dan WBS31.8.

  
 

Attachments

  Outcomes