Starta ett möte i Microsoft Outlook för Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Starta ett schemalagt möte från Outlook


Som värd kan du starta dina möten från WebEx-webbplatsen, från e-postinbjudan som du får när du schemalägger ett möte eller från integreringen till Outlook så som beskrivs nedan.

För att starta ditt möte från Microsoft Outlook ska du välja en av följande metoder:
 • I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötesposten och väljer länken för att starta mötet.
  Observera      

  Länken som visas i din mötespost är endast för mötesvärdar.

 • Gör följande:
  1. Från WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte och sedan Starta ett schemalagt möte eller Personligt konferensmöte beroende på din schemalagda mötestyp.

    

  2. Välj mötet som du vill starta.

    

  3. Välj Starta.

    

 • Gör följande:
  1. Från WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte och sedan Mitt WebEx.

    

   Du kan bli ombedd att logga in på din WebEx-webbplats om du inte redan är inloggad.

    

   Mötessidan i Mitt WebEx visas.

    

  2. Välj mötet som du vill starta.

    

  3. Välj Starta möte.

    

  Ditt möte startas och fönstret för möteshanteraren öppnas.

Starta ett möte via Träffas nu i Outlook

Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten kan du stänga av alternativet Använd det personliga rummet för alla mina direktmöten i avsnittet ”Träffas nu”-inställningar i dina inställningar.

För att starta ett direktmöte eller ett personligt möte väljer du Träffas nu från Outlook WebEx-menyn i Windows eller WebEx-bollikonen från Mac-verktygsfältet och sedan Träffas nu. Mötet startar och mötesfönstret öppnas.

Starta ett personligt konferensmöte från Outlook

1   I Microsoft Outlook väljer du WebEx.
2   Välj Starta personligt konferensmöte i menyn Schemalagda möten.    

 


Attachments

  Outcomes