Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen in Lotus Notes (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen

  

Met de WebEx-integratie met Lotus Notes kunt u iemand anders toewijzen als een gedelegeerde die voor u vergaderingen kan plannen, bewerken, annuleren en starten.

Als u bijvoorbeeld regelmatig WebEx-vergaderingen moet hosten, kunt u uw assistent toestemming geven namens u vergaderingen te beheren.

      

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en een computer waarop WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd.

 •     

  Geef de gedelegeerde op de WebEx-site toestemming om namens u te plannen.

      

 •     

  In Lotus Notes kunt u een gedelegeerde toewijzen met de functie voor agendadelegatie.

      

         

Opmerking


   

U kunt de toestemming waarmee uw gedelegeerde vergaderingen voor u kan beheren te allen tijde verwijderen.

   
   

Een gedelegeerde toewijzen op de WebEx-site

Voordat u begint
 •      

  Zorg dat uw sitebeheerder de delegatiefunctie heeft ingeschakeld.

       

 •      

  Zorg dat uw gedelegeerde beschikt over een WebEx-hostaccount op uw WebEx-site.

       

 •      

  Zorg dat op uw WebEx-site de e-mailadressen voor u en voor het account van de gedelegeerde overeenkomen met die in Lotus Notes.

       

      
1    Selecteer Mijn WebEx op uw WebEx-site.
2    Selecteer Voorkeuren.
3    Selecteer Planningsopties.
4    Voer in het vak Planningsrechten het e-mailadres in van een of meer hosts die u wilt toestaan om namens u vergaderingen te plannen.
5    Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

Planningsrechten instellen in Lotus Notes

U moet opgeven wie er toegang heeft tot uw Lotus Notes-agenda en wat het toegangsniveau van de gedelegeerde is voordat de gedelegeerde namens u vergaderingen kan plannen.

       
1    Selecteer Extra > Voorkeuren in de agendaweergave van Lotus Notes.
2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Toegang en delegatie en vervolgens het tabblad Toegang tot uw e-mail en agenda.
3    Selecteer Persoon of groep toevoegen.
4    Selecteer de optie Een gebruiker/groep invoeren of kiezen en klik vervolgens op de schuifbalk in het tekstvak onder gedeelte 1 om het dialoogvenster Naam selecteren weer te geven.
5    Selecteer de persoon die u namens u vergaderingen wilt laten plannen en selecteer vervolgens OK.
6    Geef het gewenste toegangsniveau voor de gedelegeerde op en selecteer vervolgens OK.

Een vergadering plannen en beheren namens een andere host

Als de host u de benodigde toestemming heeft gegeven, kunt u een WebEx-vergadering namens die host plannen.

Als u de vergadering voor een andere host plant, wordt dit in het dialoogvenster WebEx-instellingen met een bericht aangegeven.

      
1    In het menu Agenda selecteert u Actie > Meer > Agenda van persoon openen.  Het dialoogvenster Agenda wordt weergegeven.
2    Selecteer Anders en vervolgens de naam van de host.
Tip      

De volgende keer dat u een vergadering voor deze host plant en uw toestemming nog geldig is, kunt u de naam van de host direct selecteren in het menu Agenda.

  De agenda van de host wordt als tabblad weergegeven in uw agenda.
3    Selecteer een datum en tijd in de agenda van de host. Het dialoogvenster Agenda-item wordt weergegeven.
4    Selecteer WebEx-vergadering toevoegen linksboven in het dialoogvenster Agenda-item. Plan de vergadering. Het dialoogvenster WebEx-instellingen wordt weergegeven.Als u de vergadering voor een andere host plant, wordt dit in het dialoogvenster WebEx-instellingen met een bericht aangegeven.

5    Plan de vergadering.

U kunt bestaande vergaderingen namens de host bewerken of annuleren. Zie Een vergadering plannen met de WebEx-integratie met Lotus Notes voor meer informatie.

 

Attachments

  Outcomes