Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet, Cisco IP-telefon 8800-serien

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild

Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering vid inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Raden med lampor på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje-, funktions- och sessionsknappar på Cisco IP-telefonen

 • Linje- och funktionsknapparna sitter till vänster om LCD-skärmen. Sessionsknapparna sitter till höger om LCD-skärmen.
 • För språk som läses från höger till vänster, exempelvis arabiska, sitter sessionsknapparna till vänster och linje- samt funktionsknapparna till höger.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Använd sessionsknapparna för att utföra uppgifter såsom att besvara ett samtal eller återuppta ett parkerat samtal.

Statusen på din telefon anges av färger:
 • Grönt, fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen

 • Grönt, blinkande – Samtal satt under förfrågan

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefon, stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

 • Rött, blinkande – Fjärrlinje parkerad

3

Bakgrundbelyst LCD-färgskärm på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 8811 har en LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast.

Låter dig justera telefonskärmens ljusstyrka.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter precis ovanför knappsatsen.
 • Tillbaka-knapp till vänster om navigeringshjulet
 • Lägg på-knapp till höger om navigeringshjulet

Använd navigeringsringen för att flytta uppåt, nedåt, till vänster och till höger på telefonens LCD-skärm. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

Använd Tillbaka-knappen för att återgå till föregående skärm eller meny.

Använd Lägg på-knappen för att avsluta ett samtal eller en session.

6

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om knappsatsen.
 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

7

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om knappsatsen.
 • Parkera-knappen är den enda knappen på översta raden i den här gruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

8

Volym-knapp

 • Den här knappen sitter längst ner till vänster på telefonen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck på knappens högra sida för att höja volymen, och dess vänstra sida för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

Headset-, Högtalartelefon- och Tyst-knappar

 • De här knapparna sitter i telefonens nedre högra hörn.
 • Tyst-knappen är den enskilda knappen i nedre raden i den här gruppen. Headset-knappen sitter till vänster och Högtalartelefon-knappen till höger ovanför Tyst-knappen.
Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:
 • Aktivera och inaktivera Headset-, Tyst- och Högtalartelefon-knapparna för att ange telefonens status.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera eller inaktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

 • Använd Tyst-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Tillgänglighetsprogram från tredje part för personer med synskada

Du kan använda tillgänglighetsprogram från tredje part på din telefon:
 • Tenacity accessaphone (AAP) är en hjälpteknik som kan användas med telefonen. AAP använder TAPI och ett CTI-insticksprogram (computer technology integration) och låter dig därmed övervaka och styra Cisco-slutpunkten med fullständig knappsatsåtkomst och text-till-tal-funktion.

  APP spelar upp ljudaviseringar om inkommande samtal och vem som ringer, ger full åtkomst till samtalshistorik, telefonens status och mycket mer. Mer information finns på http://www.tenacitycorp.com

Kontakta din administratör om du vill ha mer information om tillgänglighetsprogram från tredje part.

Justerbart basställ

Du kan justera basstället för att få bästa vy över telefonskärmen och enkel åtkomst till knappar.
Attachments

  Outcomes