Energiebesparingsfuncties op uw telefoon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Energiebesparingen

   

Uw beheerder kan de stroom die het telefoonscherm gebruikt, beperken als u uw telefoon niet gebruikt.

Uw beheerder kan de volgende energiebesparingsniveaus instellen op uw telefoon:
 •      

  Energiebesparing: de achtergrondverlichting of het scherm wordt uitgeschakeld wanneer de telefoon een ingestelde tijdsperiode inactief is.

            

 •      

  Power Save Plus: uw telefoonscherm wordt in- en uitgeschakeld op de tijden van uw werkschema. Wanneer uw werkuren of -dagen wijzigen, kunt u contact opnemen met uw beheerder om uw telefoon opnieuw te configureren.

                 

    
Uw beheerder kan uw telefoon bijvoorbeeld instellen om u tien minuten voordat deze wordt uitgeschakeld te waarschuwen. De toets Kiezen gaat branden en u ontvangt een bericht dat uw telefoon binnenkort wordt uitgeschakeld. U ontvangt met de volgende intervallen meldingen:
 • 10 minuten voor het uitschakelen vier keer bellen

   

 • 7 minuten voor het uitschakelen vier keer bellen

   

 • 4 minuten voor het uitschakelen vier keer bellen

   

 • 30 seconden voor het uitschakelen vijftien keer bellen

   

Als uw telefoon actief is, wordt er gewacht totdat de telefoon een ingestelde tijdsperiode inactief is geweest voordat u de melding krijgt dat de telefoon binnenkort wordt uitgeschakeld.

De Cisco IP-telefoon 7811 ondersteunt Energiebesparing en Power Save Plus niet.

        

Energiebesparingsschema

Uw telefoon gebruikt het volgende energiebesparingsschema in uw tijdzone:
 • De telefoon wordt ingeschakeld om 7:30 's morgens.

   

 • Als de telefoon inactief is, wordt de telefoon uitgeschakeld om 18:00 uur.

   

 • Het telefoonscherm wordt uitgeschakeld na 1 uur van inactiviteit.

   

 • Het telefoonscherm wordt ingeschakeld wanneer u een binnenkomend gesprek hebt.

   

     

Uw telefoon aanzetten

   

Als uw telefoon wordt uitgeschakeld om energie te besparen, is het telefoonscherm leeg en de toets Kiezen verlicht.   

    
Druk op Kiezen om de telefoon opnieuw in te schakelen.
 

Attachments

  Outcomes