Skillnader mellan telefonsamtal och linjer

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Vi använder termerna linjer och samtal på mycket specifika sätt för att förklara hur du ska använda telefonen.

  • Linjer – Varje linje motsvarar ett telefonnummer eller snabbtelefonnummer som andra kan använda för att ringa dig. Antalet linjer visas till höger på telefonskärmen. Du har lika många linjer som du har telefonnummer och telefonlinjeikoner.

  • Samtal – Varje linje kan hantera flera samtal. Vanligen kan telefonen hantera fyra uppkopplade samtal per linje men administratören kan anpassa antalet efter dina behov.

    Bara ett samtal åt gången kan vara aktivt. Andra samtal parkeras automatiskt.

    Följande är ett exempel: Om du har två linjer och varje linje har stöd för fyra samtal kan du ha upp till åtta uppkopplade samtal åt gången. Endast ett av dessa samtal är aktivt. De övriga sju är parkerade.
Attachments

    Outcomes