Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder, Cisco IP-telefon 8800-serien

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild

Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Grönt, fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen

 • Grönt, blinkande – Samtal satt under förfrågan

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefon, stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.
Attachments

  Outcomes