Forskjeller mellom telefonanrop og -linjer

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 28, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Vi bruker uttrykkene linjer og anrop på veldig bestemte måter for å forklare hvordan du bruker telefonen.

  • Linjer – Hver linje tilsvarer et katalognummer, eller et intercom-nummer, som andre kan bruke for å ringe til deg. For å se hvor mange linjer du har, kan du se i på høyre side av telefonskjermen. Du har like mange linjer som katalognumre og telefonlinjeikoner.

  • Anrop – Hver linje støtter flere anrop. Telefonen støtter som standard fire tilkoblede samtaler per linje, men systemansvarlig kan justere dette antallet i samsvar med behov.

    Bare én samtale kan være aktiv om gangen. Andre samtaler vil bli satt på vent.

    Her er et eksempel: Hvis du har to linjer og hver linje støtter fire samtaler, vil du kunne ha opptil åtte tilkoblede samtaler samtidig. Kun én av disse samtalene er aktiv, og de andre syv er satt på vent.
Attachments

    Outcomes