Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-telefoon 8800-reeks

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld

Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Attendeert u op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn-, functie- en sessietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Lijn- en functietoetsen vindt u links van het LCD-scherm. Sessietoetsen vindt u rechts van het LCD-scherm.
 • Voor landinstellingen waarbij van rechts naar links wordt gelezen, zoals Arabisch, vindt u de sessietoetsen aan de linkerzijde en de lijn- en functietoetsen aan de rechterzijde.

Gebruik lijntoetsen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkeuzenummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Met sessietoetsen kunt u taken uitvoeren, zoals een gesprek beantwoorden of een gesprek in de wacht voortzetten.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:
 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

3

Verlicht, kleuren LCD-scherm op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een zwart-wit LCD-scherm met aanpasbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote toetsen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de toets Kiezen)

 • Het navigatiecluster vindt u net boven het toetsenblok.
 • De toets Terug aan de linkerkant van het navigatiecluster
 • De toets Vrijgeven aan de rechterkant van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De toets Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

Gebruik de toets Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de toets Vrijgeven (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

De toets Berichten, de toets Toepassingen en de toets Contactpersonen

 • Deze drie grote toetsen vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.
 • In deze groep toetsen is de toets Berichten de enige toets in de bovenste rij. Onder de toets Berichten vindt u de toets Toepassingen aan de linkerkant en de toets Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De toets Wacht, de toets Doorverbinden en de toets Conferentie

 • Deze drie grote toetsen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.
 • In deze groep is de toets Wacht de enige toets in de bovenste rij. Onder de toets Wacht vindt u de toets Doorverbinden aan de linkerkant en de toets Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

De toets Volume

 • Deze toets vindt u links onderaan op de telefoon.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Duw de schakelaar rechts in om het volume te verhogen en duw de schakelaar links in om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

De toetsen Headset, Luidspreker en Dempen

 • Deze toetsen vindt u rechts onderaan op de telefoon.
 • In deze groep is de toets Dempen de enige toets in de onderste rij. Boven de toets Dempen vindt u de toets Headset aan de linkerkant en de toets Luidspreker aan de rechterkant.
Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:
 • Schakel de toetsen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de toets Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de toets verlicht.

 • Gebruik de toets Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de toets verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de toets Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toegankelijkheidstoepassingen van derden voor slechtzienden

U kunt de volgende toegankelijkheidstoepassingen van derden op uw telefoon gebruiken:
 • Tenacity Accessaphone (AAP) is een ondersteunende technologie voor uw telefoon. Met behulp van TAPI en de CTI-invoegtoepassing (Computer Technology Integration) kunt u met AAP uw Cisco-eindpunt bewaken en controleren met volledige toetsenbordtoegang en de tekst-naar-spraakfunctie.

  AAP verschaft een hoorbare melding van de id van de binnenkomende beller, volledige toegang tot gespreksgeschiedenisinformatie, status van de telefoon, enzovoort. Zie http://www.tenacitycorp.com voor meer informatie

Neem contact op met de beheerder voor meer informatie over toepassingen van derden.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen voor een optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.
Attachments

  Outcomes