Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning, Cisco IP-telefon 8800-serien

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild

Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefonstatus

 • Aktivera och inaktivera Tyst- och Högtalartelefon-knapparna för att ange telefonens status.

 • Använd Tyst-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Justerbar ringsignal, rington och ringvolym

 • Gå till Program > Inställningar.

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter på plats och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

4

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefoner har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

Din telefon har stöd för följande inline-förstärkare från tredje part:

 • Clarity HA-40 Inline Amplifier till trådbunden telefon.

 • Plantronics EHA40 Inline Amplifier.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Observera även följande avseende tillgänglighetsprogram från tredje part för personer med hörselnedsättning:

 • Cisco IP-telefoner har ett gränssnitt för tillgänglighetsprogram från tredje part, såsom ipTTY, från Tenacity som har stöd för följande funktioner:

  • TTY-trafik

  • Visuella aviseringar

  • Realtidstext

  • Hörsel- och röstöverföring

 • Information om Tenacity finns på URL-adressen: http://www.accessaphone.com

 • Undertexter till telefonsamtal i realtid som skickas direkt till Cisco IP-telefonens skärmar (HCBIT) finns att tillgå från Tenacity och Hamilton CapTel. Minutkostnaden för direktsända undertexter betalas av en US FCC-fond, vilket innebär att det inte tillkommer någon extra kostnad för arbetsgivaren eller medarbetarna. Mer information finns på http://accessaphone.com/products/captioning/.

Kontakta din administratör om du vill ha mer information om tillgänglighetsprogram från tredje part.
Attachments

  Outcomes