Informatie over uw telefoon vinden

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Uw beheerder kan u om informatie over uw telefoon vragen. Met deze informatie kan de specifieke telefoon worden geïdentificeerd voor het oplossen van problemen.   

    


      
Stap 1    Druk op Toepassingen .   
Stap 2    Selecteer Telefoongegevens.    
Stap 3    Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.    

 


Attachments

    Outcomes