Gesprekken op uw telefoon beantwoorden

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode
 

Een gesprek beantwoorden

Wanneer uw telefoon overgaat, drukt u op de knipperende lijntoets om het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek in de wacht beantwoorden

  

Wanneer u een actief gesprek hebt, weet u dat er een gesprek in de wacht staat wanneer u een enkele piep hoort en de lijntoets knippert.

      

De Cisco IP-telefoon 7811 ondersteunt geen wachtende gesprekken.

    

     
Stap 1    Druk op de lijntoets.
Stap 2    (Optioneel) Als er meer dan één gesprek in de wacht staat, selecteert u een binnenkomend gesprek.

Gesprekken automatisch beantwoorden

   

Als uw telefoon is ingesteld op automatische beantwoording van gesprekken, doet u niets wanneer uw telefoon overgaat. Na één keer overgaan wordt u automatisch via de luidspreker verbonden met het gesprek.

    

Als u het gesprek echter liever met uw headset beantwoordt, moet u deze eerst instellen.

De Cisco IP-telefoon 7811 ondersteunt geen headset.

        

Als u gesprekken automatisch op uw luidspreker beantwoordt en dat verandert in de headset, wordt uw volgende binnenkomende gesprek automatisch op de headset beantwoord. Als u gesprekken automatisch op uw headset beantwoordt en dat verandert in de luidspreker, gaat uw volgende binnenkomende gesprek automatisch op de luidspreker over. Met automatische beantwoording wordt het gesprek beantwoord, maar de locatie die u gebruikte voor het vorige gesprek, verandert niet.


      
Stap 1    Sluit uw headset aan op uw telefoon.
Stap 2    Controleer of de toets Headset oplicht.    
Stap 3    Als uw telefoon het binnenkomende gesprek automatisch beantwoordt, praat u via uw headset met de beller.          

Als u uw headset niet meer wilt gebruiken, drukt u op de toets Headset om de headset uit te schakelen en gebruikt u in plaats daarvan de handset of de luidspreker.

     

 

Attachments

    Outcomes