Vidarebefordra dina telefonsamtal till ett annat nummer

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
  

Om du inte kommer att befinna dig vid ditt skrivbord, men inte vill missa ett viktigt samtal, kan du vidarebefordra dina samtal till ett annat telefonnummer.

         


     
Steg 1    Välj ett av följande alternativ:
  • I Mitt Cisco Spark, under Samtalsinställningar, aktiverar du Vidarebefordra samtal och anger numret till vilket du vill dirigera dina samtal.
  • På din skrivbordstelefon trycker du på Vidarebefordra alla och anger numret till vilket du vill dirigera dina samtal.
Steg 2    Kontrollera om ikonen Vidarebefordra alla syns i linjeetiketten på telefonen. Denna bekräftar att dina samtal vidarebefordras.

 


Attachments

    Outcomes