Besvara samtal på telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode
 

Besvara ett samtal

När din telefon ringer ska du trycka på den blinkande linjeknappen för att svara på samtalet.

Besvara ett väntande samtal

  

När du är i ett aktivt samtal vet du att ett samtal väntar när du hör ett pipljud och ser att linjeknappen blinkar.

      

Cisco IP-telefon 7811 har inte stöd för väntande samtal.

    

     
Steg 1    Tryck på linjeknappen.
Steg 2    (Valfritt)Om du har fler än ett väntade samtal väljer du ett inkommande samtal.

Besvara samtal automatiskt

   

Om din telefon är konfigurerad att besvara samtal automatiskt behöver du inte göra något när telefonen ringer. Efter en ringsignal ansluts du automatiskt till samtalet med hjälp av högtalartelefonen.

    

Om du föredrar att använda ditt headset för att svara på samtalet ska du konfigurera ditt headset först.

Cisco IP-telefon 7811 stöder inte headsets.

        

Om du svarar på samtal automatiskt via högtalartelefonen och sedan växlar till headset kommer nästa inkommande samtal också att besvaras via headsetet. Om du svarar på samtal automatiskt via headsetet och sedan växlar till högtalartelefon kommer nästa inkommande samtal också att besvaras via högtalartelefon. Automatiskt svar ser till att samtalet besvaras, men det ändrar inte metoden som du använde vid det senaste samtalet.


      
Steg 1    Anslut ditt headset till telefonen.
Steg 2    Kontrollera att knappen Headset börjar lysa.    
Steg 3    När din telefon automatiskt svarar på det inkommande samtalet kan du prata med uppringaren med ditt headset.          

Om du inte längre vill använda ditt headset stänger du av det genom att trycka på knappen Headset och använder luren eller högtalartelefonen istället.

     

 

Attachments

    Outcomes