Gör det enklare att se telefonskärmen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan på telefonskärmen för att göra den lättare att läsa.


     
Steg 1    Tryck på Program.        
Steg 2    Välj Inställningar > Ljusstyrka.    
Steg 3    Tryck åt vänster på navigeringsklustret för att minska, eller till höger för att öka ljusstyrkan.    
Steg 4    Tryck på Spara.    

Ändra teckenstorleken

Du kan ändra typsnittets storlek på din telefon för att göra skärmen lättare att läsa. Om du däremot ökar typsnittets storlek kan vissa meddelanden kortas av.  

        

Teckenstorleken påverkar följande etiketter:   

    
 •      

  samtalsskärm (uppringarens namn och etiketter för funktionsknappar)     

       
 •      

  uppringarens namn i Samtalshistorik     

       
 •      

  linjeetiketter på telefonskärmen     

       
    

     
Steg 1    Tryck på Program.        
Steg 2    Välj Inställningar > Teckenstorlek.    
Steg 3    Markera en teckenstorlek och tryck på Ange.    
Steg 4    Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till fönstret Inställningar.    

Justera kontrasten

Du kan ändra kontrasten på din telefonskärm (Cisco IP-telefon 7800-serien eller Cisco IP-telefon 8811) för att göra skärmen lättare att läsa.


      
Steg 1    Tryck på Program.        
Steg 2    Välj Inställningar > Kontrast.    
Steg 3    Tryck på Navigeringsklustret till vänster för att minska, eller höger för att öka kontrasten.    
Steg 4    Tryck på Navigeringsklustret nedåt för att minska, eller uppåt för att öka kontrasten.    
Steg 5    Ställ in kontrasten genom att trycka på Spara    

 

Attachments

  Outcomes