Energibesparingsfunktioner på telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Energibesparing

   

Din administratör kan minska mängden energi din telefonskärm förbrukar när du inte använder telefonen.

Din administratör kan ställa in energisparnivåerna på din telefon:
 •      

  Energisparläge – Bakgrundsbelysningen eller skärmen stängs av när telefonen är inaktiv under ett angivet intervall.

            

 •      

  Energisparläge plus – Din telefonskärm aktiveras och inaktiveras vid tidpunkter som baseras på ditt schema. Om dina jobbtider eller jobbdagar ändras kan du kontakta din administratör för att konfigurera om telefonen.

                 

    
Din administratör kan exempelvis konfigurera din telefon så att den skickar en varning till dig 10 minuter innan den stängs av. Du ser knappen Välj tändas och du får ett meddelande om att din telefon stängs av snart. Du får meddelanden vid de här intervallen:
 • Fyra ringsignaler 10 minuter före avstängning

   

 • Fyra ringsignaler 7 minuter före avstängning

   

 • Fyra ringsignaler 4 minuter före avstängning

   

 • 15 ringsignaler 30 sekunder före avstängning

   

Om din telefon är aktiv väntar den tills att den har inaktiverats vid en förinställd tidpunkt innan den meddelar dig om den väntande avstängningen.

Cisco IP-telefon 7811 har inte stöd för energisparläge eller energisparläge plus.

        

Energibesparingsschema

Telefonen använder följande energibesparingsschema i din tidszon:
 • Telefonen slås på kl. 7.30.

   

 • Om telefonen inte används stängs den av kl. 18.00.

   

 • Telefonskärmen inaktiveras efter en timmes inaktivitet.

   

 • Telefonskärmen aktiveras när du får ett inkommande samtal.

   

     

Slå på telefonen

   

När din telefon stängs av för att spara energi blir telefonskärmen tom och knappen Välj lyser.   

    
Tryck på Välj för att slå på telefonen igen.
 

Attachments

  Outcomes