Een Bluetooth-headset gebruiken met uw telefoon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Bluetooth-headsets

U kunt een Bluetooth-headset voor uw gesprekken gebruiken als uw telefoon Bluetooth ondersteunt.

Denk aan het volgende als u Bluetooth-headsets met uw telefoon gebruikt:   

 •     

  Als u zowel een Bluetooth-headset als een standaardheadset aan de telefoon hebt gekoppeld, kan slechts één soort headset tegelijkertijd werken. Als u de ene headset inschakelt, wordt de andere automatisch uitgeschakeld.    

      

 •     

  Als u een USB-headset gebruikt, worden zowel de Bluetooth- als de analoge headset uitgeschakeld. Als u de USB-headset ontkoppelt, moet u de Bluetooth- of de standaardheadset inschakelen.    

      

 •     

  Voor optimale headsetdekking gebruikt u uw Bluetooth-headset binnen 3 meter van de telefoon.    

      

 •     

  Uw telefoon ondersteunt het Bluetooth Handsfree-profiel. Als uw Bluetooth-headset deze functies ondersteunt, kunt u uw headset gebruiken voor het volgende:    

       

  •      

   Een gesprek beantwoorden     

         

  •      

   Een gesprek beëindigen     

         

  •      

   Het volume van de headset voor een gesprek aanpassen     

         

  •      

   Een nummer opnieuw kiezen

         

  •      

   Nummerweergave weergeven

         

  •      

   Een gesprek weigeren

         

  •      

   Een gesprek omleiden

         

  •      

   Een gesprek in de wachtstand plaatsen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

         

  •      

   Een gesprek beëindigen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

         

      

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de Bluetooth-headset.   

Bluetooth in- of uitschakelen

   

Als Bluetooth actief is, verschijnt het pictogram Bluetooth boven aan het telefoonscherm.

    

    
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Bluetooth.    
Stap 3    Druk op Aan of Uit.    

Een Bluetooth-headset toevoegen


      
Stap 1    Maak uw Bluetooth-headset zichtbaar.   
Stap 2    Druk op Toepassingen .        
Stap 3    Selecteer Bluetooth > Bluetooth-apparaat toevoegen. De telefoon zoekt naar vindbare accessoires.
Stap 4    Selecteer de headset en druk op Verbinden. Uw telefoon probeert automatisch verbinding te maken met de headset.
Stap 5    (Optioneel) Voer de pincode voor uw headset in als u hierom wordt gevraagd.

De verbinding met een Bluetooth-headset verbreken

U moet de Bluetooth-headset loskoppelen voordat u deze gebruikt met een ander apparaat.

     
Stap 1    Druk op Toepassingen .   
Stap 2    Selecteer Bluetooth.
Stap 3    Selecteer een Bluetooth-headset.   
Stap 4    Druk op Verbreken.   

Een Bluetooth-headset verwijderen

Verwijder uw Bluetooth-headset als u deze niet meer gaat gebruiken met uw telefoon.

    
Stap 1    Druk op Toepassingen .   
Stap 2    Selecteer Bluetooth.
Stap 3    Selecteer een Bluetooth-headset en druk op Verwijderen.   

 

Attachments

  Outcomes