Toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden en blinden voor de Cisco IP-telefoon 7800-reeks

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld

Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Attendeert u op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de rechterzijde van de telefoon.
 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de linkerzijde van het scherm.
 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functietoetsen.

Gebruik lijntoetsen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkeuzenummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:
 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

3

Verlicht, zwart-wit LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen achtergrondverlichting.

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote toetsen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de toets Kiezen)

 • Het navigatiecluster vindt u in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De toets Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

6

De toets Berichten, de toets Toepassingen en de toets Contactpersonen

 • Deze drie grote toetsen vindt u aan de linkerkant van het navigatiecluster.
 • In deze groep toetsen is de toets Berichten de enige toets in de bovenste rij. Onder de toets Berichten vindt u de toets Toepassingen aan de linkerkant en de toets Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De toets Wacht, de toets Doorverbinden en de toets Conferentie

 • Deze drie grote toetsen vindt u aan de rechterkant van het navigatiecluster.
 • In deze groep toetsen is de toets Wacht de enige toets in de bovenste rij. Onder de toets Wacht vindt u de toets Doorverbinden aan de linkerkant en de toets Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

De toets Volume

 • Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:
 • De toetsen Headset, Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De toets Luidspreker vindt u bovenaan, de toets Headset in het midden en de toets Dempen onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:
 • De toetsen Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De toets Luidspreker vindt u bovenaan en de toets Dempen onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen headsetpoort en ook geen Headset-toets.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:
 • Schakel de toetsen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de toets Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de toets verlicht.

 • Gebruik de toets Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de toets verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de toets Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toegankelijkheidstoepassingen van derden voor slechtzienden

U kunt de volgende toegankelijkheidstoepassingen van derden op uw telefoon gebruiken:
 • Tenacity Accessaphone (AAP) is een ondersteunende technologie voor uw telefoon. Met behulp van TAPI en de CTI-invoegtoepassing (Computer Technology Integration) kunt u met AAP uw Cisco-eindpunt bewaken en controleren met volledige toetsenbordtoegang en de tekst-naar-spraakfunctie.

  AAP verschaft een hoorbare melding van de id van de binnenkomende beller, volledige toegang tot gespreksgeschiedenisinformatie, status van de telefoon, enzovoort. Zie http://www.tenacitycorp.com voor meer informatie

 • De met IP blue VTGO Section 508 compatibele softphone is geïntegreerd met SAPI (Speech Application Programming Interface) en biedt melding met geluid (tekst-naar-spraak) voor de belangrijkste functies en mogelijkheden van uw telefoon. VTGO is ook compatibel met ondersteunende technologie. Zie http://www.ipblue.com/ voor meer informatie.

Neem contact op met de beheerder voor meer informatie over toepassingen van derden.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen in een van twee verschillende kijkhoeken. Dit biedt optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.
Attachments

  Outcomes