Hitta information om telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Det kan hända att din administratör ber om information om telefonen. Informationen identifierar den individuella telefonen för att felsökning ska kunna utföras.   

    


      
Steg 1    Tryck på Program.   
Steg 2    Välj Telefoninformation.    
Steg 3    Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till programskärmen.    

 


Attachments

    Outcomes