Basisgesprekken via uw telefoon voeren

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Een gesprek plaatsen

Gebruik uw Cisco IP-telefoon als elke andere telefoon om een gesprek te plaatsen.

Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak.    

Gesprekken plaatsen met de luidspreker

Gebruik de luidspreker om handsfree te bellen. Onthoud dat uw collega's uw gesprek mogelijk ook kunnen horen.


   
Stap 1    Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.    
Stap 2    Druk op Luidspreker .        

Gesprekken plaatsen met een headset

Gebruik uw headset voor handsfree bellen zonder collega's te storen en voor meer privacy.


    
Stap 1    Sluit een headset aan.    
Stap 2    Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.    
Stap 3    Druk op Headset .        

Een gesprek voeren met een telefoon- of video-adres (8800-reeks)

            

Soms hebt u niet alleen iemands telefoonnummer, maar hebt u ook een telefoon- of video-adres dat u kunt gebruiken om naartoe te bellen.

Dit adres ziet er mogelijk uit als een e-mailadres, zoals gebruikersnaam1@example.com of het bevat mogelijk getallen, zoals gebruikersnaam2@209.165.200.224.

Als zowel u als de persoon die u belt, beschikt over videotelefoon, kunt u elkaar zien.


     
Stap 1    Druk op Nieuw gespr..
Stap 2    Druk op ABC. Vervolgens kunt u tekst invoeren met het toetsenblok.    
Stap 3    Druk op een cijfer op het toetsenblok om de beschikbare opties te bekijken en druk vervolgens opnieuw op het nummer om door de keuzen te bladeren.

Druk bijvoorbeeld drie keer op 1 om het symbool @ in te voeren.

Stap 4    Druk op Bellen.

Gesprekken plaatsen met een snelkeuzetoets

Afhankelijk van uw telefoonmodel ziet u mogelijk niet alle snelkeuzenummers die u configureert in Mijn Cisco Spark.

Voor telefoons van de serie Cisco IP-telefoon 8800 ziet u slechts zoveel snelkeuzenummers als het aantal snelkeuzetoetsen dat uw telefoon bevat. U kunt bijvoorbeeld 15 snelkeuzenummers toevoegen in Mijn Cisco Spark, maar uw telefoon heeft vijf snelkeuzetoetsen. U kunt alleen de eerste vijf snelkeuzenummers in de lijst met snelkeuzenummers zien in Mijn Cisco Spark.

Voor telefoons van de Cisco IP-telefoon 7800-reeks kunt u alle snelkeuzenummers zien die u toevoegt in Mijn Cisco Spark. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag van het navigatiecluster om door uw snelkeuzenummers te bladeren en selecteer een snelkeuzenummer.

Voordat u begint           

Stel snelkeuzecodes in Mijn Cisco Spark in.   

Druk op een snelkeuzetoets.

Een nummer opnieuw kiezen

   

U kunt het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.   

    

   
Stap 1    (Optioneel) Selecteer een lijn.
Stap 2    Druk op Herhaal.   

Een internationaal nummer kiezen

   

U kunt internationale gesprekken plaatsen als u voorr het telefoonnummer een plusteken (+) kiest.   

        

   
Stap 1    Houd de asterisk (*) ten minste 1 seconde ingedrukt.          

Het plusteken (+) wordt weergegeven als het eerste cijfer in het telefoonnummer. De toon wijzigt om aan te geven dat de * is veranderd in een +. U hoort de toon als u de hoorn van de haak neemt.     

     
Stap 2    Kies het nummer.          

Tien seconden nadat u op de laatste toets hebt gedrukt, wordt het nummer gekozen.    

    

Delen van inhoud

  

Met de Cisco Spark-app kunt u documenten delen terwijl u een gesprek voert. Als u een gesprek voert met een andere Cisco Spark-gebruiker, wordt uw bestaande één-op-één-ruimte naar voren gebracht of wordt er een ruimte voor u gemaakt. Tijdens het gesprek kunt u via de app gemakkelijk bestanden delen in de ruimte. 

   

Wanneer u gebruikmaakt van delen van inhoud, moet u rekening houden met enkele belangrijke details:

   
 •     

  Als u een conferentiegesprek begint, het gesprek doorverbindt of het gesprek beëindigt, worden alle activiteiten met betrekking tot delen van bestanden of schermen gestopt.

      

 •     

  Als de één-op-één-ruimte niet in de app wordt weergegeven, heeft de andere deelnemer aan het gesprek de Cisco Spark-app niet.

      

   

Ga voor meer informatie over de Cisco Spark-app naar hier.

Beveiligde gesprekken

Uw beheerder kan maatregelen treffen om uw gesprekken te beveiligen tegen manipulatie door mensen van buiten uw bedrijf. Als het vergrendelingspictogram tijdens een gesprek op uw telefoon wordt weergegeven, is uw telefoongesprek beveiligd.

 

Attachments

  Outcomes