Använd ett Bluetooth-headset med din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Bluetooth-headset

Du kan använda ett Bluetooth-headset för dina samtal om din telefon har stöd för Bluetooth.

Ha följande i åtanke när du använder Bluetooth-headset till telefonen:   

 •     

  Om du har både ett Bluetooth-headset och ett standardheadset kopplade till telefonen fungerar endast en typ av headset åt gången. När ett headset aktiveras inaktiveras det andra automatiskt.    

      

 •     

  Om du använder ett USB-headset inaktiveras både Bluetooth-headsetet och det analoga headsetet. Om du kopplar ur USB-headsetet måste du aktivera Bluetooth- eller standardheadsetet.    

      

 •     

  För att optimera headsetets täckning bör Bluetooth-headsetet användas inom 3 meter (10 fot) från telefonen.    

      

 •     

  Telefonen stöder Bluetooth-handsfreeprofilen. Om ditt Bluetooth-headset har stöd för de här funktionerna kan du använda headsetet för:    

       

  •      

   besvara ett samtal     

         

  •      

   avsluta ett samtal     

         

  •      

   ändra headsetets volym för ett samtal     

         

  •      

   Ringa upp ett nummer igen

         

  •      

   Visa nummerpresentation

         

  •      

   Avvisa ett samtal

         

  •      

   Vidarekoppla ett samtal

         

  •      

   Parkera ett samtal genom att svara på ett inkommande samtal

         

  •      

   Avsluta ett samtal genom att svara på ett inkommande samtal

         

      

Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av Bluetooth-headsetet.   

Aktivera eller inaktivera Bluetooth

   

När Bluetooth är aktivt visas ikonen för Bluetooth i telefonskärmens övre rad.

    

    
Steg 1    Tryck på Program.        
Steg 2    Välj Bluetooth.    
Steg 3    Tryck på eller Av.    

Lägga till ett Bluetooth-headset


      
Steg 1    Sätt ditt Bluetooth-headset i synligt läge.   
Steg 2    Tryck på Program.        
Steg 3    Välj Bluetooth > Lägg till Bluetooth-enhet. Din telefon söker efter igenkänningsbara tillbehör.
Steg 4    Välj ditt headset och tryck på Anslut. Din telefon försöker automatiskt att ansluta till headsetet.
Steg 5    (Valfritt) Om du uppmanas ska du slå in PIN-koden till ditt headset.

Koppla ifrån ett Bluetooth-headset

Du bör koppla från ditt Bluetooth-headset innan du använder det med en annan enhet.

     
Steg 1    Tryck på Program.   
Steg 2    Välj Bluetooth.
Steg 3    Välj ett Bluetooth-headset.   
Steg 4    Tryck på Koppla från.   

Ta bort ett Bluetooth-headset

Ta bort ditt Bluetooth-headset om du inte kommer att använda det med din telefon igen.

    
Steg 1    Tryck på Program.   
Steg 2    Välj Bluetooth.
Steg 3    Markera ett Bluetooth-headset och tryck på Ta bort.   

 

Attachments

  Outcomes