Weergave van uw telefoonscherm vergemakkelijken

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

De schermhelderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het telefoonscherm wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.


     
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Helderheid.    
Stap 3    Druk op het Navigatiecluster aan de linkerzijde om de helderheid te vergroten of aan de rechterzijde om de helderheid te verlagen.    
Stap 4    Druk op Opslaan.    

De tekengrootte wijzigen

U kunt het contrast van de lettertypegrootte op uw telefoon wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is. Als u het lettertype echter groter maakt, worden bepaalde berichten mogelijk afgekapt.  

        

De lettergrootte heeft invloed op de volgende labels:   

    
 •      

  Gespreksscherm (naam beller en functietoetslabels)     

       
 •      

  Naam beller in de Gesprekgeschiedenis     

       
 •      

  Lijnlabels op het telefoonscherm     

       
    

     
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Tekengrootte.    
Stap 3    Selecteer een lettergrootte en druk op Instellen.    
Stap 4    Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Instellingen.    

Het contrast aanpassen

U kunt het contrast van uw telefoonscherm (serie Cisco IP-telefoon 7800 of Cisco IP-telefoon 8811) wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.


      
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Contrast.    
Stap 3    Druk op het Navigatiecluster aan de linkerzijde om het contrast te verlagen of aan de rechterzijde om het contrast te verhogen.    
Stap 4    Druk op het Navigatiecluster omlaag om de helderheid te verlagen of omhoog om de helderheid te verhogen.    
Stap 5    Druk op Opslaan om het contrast in te stellen.    

 

Attachments

  Outcomes