Använd program på telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode
 

Tillgängliga program

De här programmen är inte inkluderade som standard i Ciscos telefoner. Ditt företag kan dock ha lagt till program med information om väder, aktier, företagsnyheter, att-göra-listor eller liknande information och tjänster.   

Visa aktiva program

Du kan enkelt se vilka program du redan har öppna.

      
1    Tryck på Program.
2    Välj Aktiva program.
3    Tryck på Avsluta.

Växla till aktiva program

       
1    Tryck på Program.        
2    Välj Aktiva program.    
3    Markera ett aktivt program och tryck på Växla till för att öppna och använda det markerade programmet.    
4    Tryck på Avsluta.    

Stänga aktiva program

        
1    Tryck på Program.        
2    Välj Aktiva program.    
3    Markera ett aktivt program och tryck på Stäng program för att stänga programmet.    
4    Tryck på Stäng.    
5    Tryck på Avsluta.    
 

Attachments

    Outcomes