Stöd för Bluetooth på Cisco IP-telefon 8800-serien

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Om telefonen har stöd för Bluetooth kan du använda ett Bluetooth-headset eller ansluta din mobiltelefon eller surfplatta till telefonen via Bluetooth.

Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst när du befinner dig inom 1 till 2 meter (3 till 6 fot) från telefonen, men de kan fungera även när du befinner dig upp till 20 meter (66 fot) bort. Bluetooth-anslutningen kan försämras om du har en vägg, en dörr, ett fönster eller ett stort metallföremål i vägen, eller om det finns andra elektroniska enheter mellan telefonen och den anslutna enheten.

Om du vill ansluta en mobil enhet eller ett headset till telefonen via Bluetooth ska du först parkoppla enheten med telefonen. Du kan parkoppla upp till 50 mobila enheter och Bluetooth-headset med telefonen. När ett headset eller en mobil enhet är parkopplad ansluter telefonen till headsetet eller den mobila enheten när headsetet eller den mobila enheten slås på.

Ha följande i åtanke när du använder ett Bluetooth-headset och mobila enheter med telefonen:

  • Det Bluetooth-headset eller den mobila enhet som senast anslöts till telefonen används som standardenhet för telefonen.

  • Du kan ansluta en mobil enhet (telefon eller surfplatta) och ett Bluetooth-headset samtidigt.

  • Telefonen kan endast anslutas till en parkopplad mobilenhet åt gången. Om din mobiltelefon är ansluten och du slår på din surfplatta så ansluts surfplattan till telefonen, och mobiltelefonen frånkopplas.

  • När ditt Bluetooth-headset och din mobilenhet är anslutna till telefonen kan du inte använda Bluetooth-headsetet för att svara på skrivbordstelefonsamtal från mobiltelefonen.

Information om Bluetooth-headset och mobilenheter finns i följande artiklar:
Attachments

    Outcomes