Telefoonnavigatie, schermtoetsen, toetsen en scherm

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Telefoontoetsen en -schermen

Uw kantoortelefoon heeft meer functies dan uw huistelefoon of mobiele telefoon. Tot deze functies krijgt u toegang met verschillende fysieke toetsen en schermtoetsen. Raadpleeg de volgende artikelen voor een overzicht van de basishardwarefuncties van uw telefoon:

Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe u met de toetsen, schermtoetsen en gebruikersinterface van uw telefoon kunt navigeren en werken.

Navigatie

   

U gebruikt de buitenste ring van het Navigatiecluster om door de menu's te bladeren. U gebruikt de toets Kiezen midden in het navigatiecluster om menu-items te selecteren.   

          

Elk item in een menu heeft een indexnummer. U kunt het indexnummer invoeren met het toetsenblok om het menu-item te selecteren.  

   

Scherm-, lijn- en functietoetsen

   

U hebt op verschillende manieren toegang tot de functies op uw telefoon:   

    
 •      

  Met de schermtoetsen onder aan het scherm kunt u de functie openen die op het scherm boven de schermtoets wordt weergegeven. Deze schermtoetsen veranderen afhankelijk van wat u aan het doen bent. De schermtoets Meer... geeft aan dat er nog meer functies beschikbaar zijn.     

       

 •      

  Functie- en lijntoetsen, aan beide zijkanten van het scherm, bieden toegang tot de telefoonfuncties en telefoonlijnen.     

        

  •       

   Functietoetsen worden gebruikt om gesprekken op een lijn weer te geven of om speciale functies zoals Snelkeuze te gebruiken.      

         

  •       

   Lijntoetsen worden gebruikt om een gesprek te beantwoorden of een gesprek in de wacht te hervatten. Als de lijntoetsen niet worden gebruikt voor een actief gesprek, worden ze gebruikt om telefoonfuncties te starten, zoals de weergave van gemiste gesprekken.      

         

        
    

Functie- en lijntoetsen lichten op om een status aan te geven:   

    
 •      

  Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek     

       

 •      

  Groen, knipperend: gesprek in de wacht     

       

 •      

  Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer     

       

 •      

  Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek     

       

 •      

  Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)     

       

 •      

  Rood, knipperend: externe lijn in de wacht     

       

        

Uw beheerder kan bepaalde functies als schermtoetsen of functietoetsen instellen. U hebt ook toegang tot bepaalde functies met schermtoetsen of de vaste toets die aan de functie is gekoppeld.   

    

Functies van telefoonscherm

   

Op het telefoonscherm wordt informatie over uw telefoon weergegeven, zoals het directorynummer, de status van het actieve gesprek en de lijnstatus, schermtoetsen, snelkeuzenummers, geplaatste gesprekken en telefoonmenulijsten. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de koptekstrij, het middelste gedeelte en de voettekstrij.   

   
Afbeelding 1. Het scherm van de Cisco IP-telefoon 7800

       
Afbeelding 2. Het scherm van de Cisco IP-telefoon 8800

 
         

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer, de huidige datum en tijd en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.   

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie die is gekoppeld aan de lijn en de functietoetsen op de telefoon.    

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.   

            
 

Attachments

  Outcomes