Uw voicemail controleren

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Controleren op nieuwe spraakberichten

Let op de volgende signalen om te weten te komen of u nieuwe voicemailberichten hebt:

 •     

  Het indicatielampje op uw handset is onafgebroken rood.

      

 •     

  Het aantal gemiste gesprekken en voicemailberichten wordt op uw scherm weergegeven. Als u meer dan 99 nieuwe gesprekken hebt, wordt een plusteken (+) weergegeven.

      

U hoort ook een stottertoon op uw handset, headset of luidspreker wanneer u een telefoonlijn gebruikt. Deze stottertoon is lijnspecifiek. U hoort deze toon alleen als u een lijn gebruikt met spraakberichten.   

Uw voicemail controleren vanaf uw bureautelefoon

Wanneer u nieuwe voicemailberichten hebt, brandt op uw telefoon een onafgebroken rood lampje. Dit is uw berichtindicator. Voer de volgende stappen uit om uw berichten af te luisteren.

Voordat u begint

Het wordt aanbevolen ongewenste berichten te verwijderen om te voorkomen dat de opslaglimiet van uw postbus (15 MB of ongeveer 30 minuten aan voicemailopnamen) wordt bereikt. Nadat u een bericht hebt verwijderd, wordt het gedurende 15 dagen opgeslagen voordat het definitief wordt verwijderd.


     
Stap 1    Druk op uw telefoon op Berichten .
Stap 2    Voer uw pincode in en druk op #. U wordt geïnformeerd over het aantal nieuwe en oude (opgeslagen en verwijderde) berichten.
Stap 3    Druk op 1 voor nieuwe berichten en op 3 voor oude berichten.
Stap 4    Luister uw berichten af en voer een van de volgende acties voor elk bericht uit:    

Als u afsluit of ophangt voordat deze acties zijn voltooid, worden nieuwe voicemailberichten automatisch opgeslagen.

 • Druk op 1 om het bericht te herhalen.
 • Druk op 2 om het bericht op te slaan.
 • Druk op 3 om het bericht te verwijderen.
 • Druk op 6 om het bericht als nieuw te markeren.
 • Druk op * om het afspelen van berichten te annuleren.

Uw voicemail controleren vanaf een willekeurige telefoon

U hoeft uw werktelefoon niet te gebruiken voor toegang tot uw voicemailberichten. U kunt toegang krijgen tot uw berichten vanaf elke willekeurige plaats.


       
Stap 1    Selecteer via Mijn Cisco Spark Mijn profiel.
Stap 2    Klik op het pictogram met het weglatingsteken (...) en selecteer Voicemailpincode opnieuw instellen om toegangsgegevens voor uw externe voicemail te verkrijgen.

U hebt nu uw toegangsnummer voor externe voicemail, dat naast Kiezen wordt weergegeven, en uw toegangscode.

Stap 3    Kies het toegangsnummer voor externe voicemail.
Stap 4    Voer uw toegangscode in.

Uw toegangscode is een combinatie van een automatisch gegenereerd nummer en uw extensie van 4 cijfers.

Stap 5    Voer uw voicemailpincode in en druk op #.
Stap 6    Volg de audioprompts om uw berichten af te luisteren.

Uw voicemailberichten verwijderen

Het wordt aanbevolen ongewenste berichten te verwijderen om te voorkomen dat de opslaglimiet van uw postbus (15 MB of ongeveer 30 minuten aan opgenomen berichten) wordt bereikt. Nadat een bericht is verwijderd, wordt het gedurende 15 dagen opgeslagen voordat het definitief wordt verwijderd.


     
Stap 1    Druk op uw telefoon op Berichten .
Stap 2    Voer uw pincode in en druk op #. U wordt door het voicemailsysteem geïnformeerd over het aantal nieuwe en oude (opgeslagen en verwijderde) berichten.
Stap 3    Druk op 1 voor nieuwe berichten en op 3 voor oude berichten.
Stap 4    Als u een ongewenst bericht wilt verwijderen, drukt u op 3.

Een verwijderd voicemailbericht herstellen

Nadat u een voicemailbericht uit uw postbus hebt verwijderd, blijft het bericht gedurende 15 dagen opgeslagen. Gedurende deze 15 dagen kunt u toegang krijgen tot dat bericht en het herstellen. Als een bericht wordt hersteld, wordt het in uw map met opgeslagen berichten geplaatst waar het voor onbepaalde tijd toegankelijk blijft.


        
Stap 1    Druk op uw telefoon op Berichten .
Stap 2    Voer uw pincode in en druk op #. U wordt geïnformeerd over het aantal nieuwe en oude en opgeslagen (oude) berichten.
Stap 3    Druk op 3 om toegang te krijgen tot uw oude berichten.
Stap 4    Druk op 2 om toegang te krijgen tot uw verwijderde berichten.
Stap 5    Druk op 1 om uw verwijderde berichten te controleren.
Stap 6    Bepaal of u het bericht als een opgeslagen of een nieuw bericht wilt herstellen:
 • Druk op 2 om uw verwijderde bericht als een opgeslagen bericht te herstellen.
 • Druk op 6 om uw verwijderde bericht als een nieuw bericht te herstellen.
Stap 7    Druk op * om af te sluiten.

 

Attachments

  Outcomes