Uw telefoon (8800-reeks) personaliseren

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

De achtergrond wijzigen

   

Uw beheerder staat u mogelijk toe om de achtergrond van uw telefoon te wijzigen in een van de beschikbare achtergronden op de telefoon.

    
       
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Voorkeuren > Achtergrond.    
3    Selecteer een achtergrond en voer een van de volgende stappen uit:    
  • Druk op Voorbeeld om de achtergrond op uw telefoonscherm te bekijken.     
  • Druk op Instellen om de achtergrond toe te passen op de telefoon.     
  • Druk op Verwijderen om de achtergrond uit de lijst te verwijderen.     
4    Druk op Terug.    

De telefoonnaam wijzigen

   

U kunt de naam van de telefoon wijzigen. Uw mobiele apparaat geeft deze naam weer wanneer u uw mobiele apparaat koppelt aan uw bureautelefoon.

    
        
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Instellingen > Telefoonnaam.    
3    Gebruik het toetsenblok om een naam op te geven.    
4    Druk op Toepassen.    
5    Druk op Terug.    
 

Attachments

    Outcomes