Använd ett USB-headset med telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

USB-headset

Du kan använda ett USB-headset för dina samtal om din telefon har en USB-port.

En lista över telefoner som har stöd för USB-headset finns på https://help.webex.com/docs/DOC-14181.

En lista över headset som stöds finns på http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html. USB-headset som inte visas i listan fungerar eventuellt inte korrekt när de ansluts till USB-porten. Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av USB-headsetet.

Ansluta ett USB-headset

   

Ha följande i åtanke när du använder USB-headset till telefonen:

    
 •      

  Du kan endast använda ett headset åt gången. Det senast anslutna headsetet är det headset som är aktivt.

       

 •      

  Om du har ett aktivt samtal och kopplar ur ett USB-headset ändras inte ljudutgången automatiskt. Du måste trycka på Högtalartelefon-knappen eller lyfta på luren.

       

    
Anslut USB-headsetets kontakt till telefonens USB-port.
 

Attachments

  Outcomes