Stöd för USB-enheter på Cisco IP-telefon 8800-serien

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Stöd för USB-enheter på Cisco IP-telefon 8800-serien

Cisco IP-telefon 8851, 8851NR, 8861 och 8865 har USB-portar. Cisco IP-telefon 8851 och 8851NR har en USB-port på sidan av telefonen. Cisco IP-telefon 8861 och 8865 har en USB-port på sidan av telefonen och en USB-port på baksidan. Det finns även en ytterligare USB-port under den övre tillbehörsanslutningsluckan på telefonens högra sida.


Var försiktig


USB-portarna får endast användas till USB-enheter. Andra föremål kan skada telefonen och ogiltiggöra telefonens garanti.


Varje USB-port kan användas till högst fem USB-enheter. Varje enhet som är ansluten till porten ingår i det högsta antalet enheter som får användas, inklusive eventuella knappexpansionsmoduler.

Telefonen kan till exempel ha upp till fem USB-enheter i sidoporten och fem ytterligare standard-USB-enheter i den bakre porten. Många USB-produkter från tredje parter innehåller fler än en USB-enhet och kan därför räknas som mer än en enhet.   

Du kan använda en USB-port för att ansluta:


OBS!


   

Om du använder en USB-hubb och tar bort USB-kabeln från telefonen under ett aktivt samtal, kan det leda till att telefonen startar om.   

    

Ladda mobila enheter

Du kan använda USB-portarna på telefonen för att ladda den mobila enheten om enheten har en USB-anslutning. Följande portar har stöd för USB-laddning:       

Telefonen fortsätter att ladda den mobila enheten även när telefonen är i energisparläge, men slutar att ladda den i Energisparläge Plus.

När telefonen används för att ladda en mobil enhet gäller följande:   

 •     

  Det kan förekomma en kort fördröjning innan laddningen börjar.    

      

 •     

  I vissa fall kan det hända att laddningsikonen inte visas på enheten. Det kan till exempel hända att ikonen inte visas när enheten är fulladdad.

      

 •     

  När fler än en Cisco IP-telefon 8800 knappexpansionsmodul är ansluten till telefonen går det inte att snabbladda enheten med den bakre USB-porten.    

      

Om du kopplar bort surfplattan och omedelbart ansluter ett USB-headset till telefonen uppstår en fördröjning på 3 sekunder innan telefonen identifierar USB-headsetet.   

 

Attachments

  Outcomes