Een mobiel apparaat aan uw bureautelefoon koppelen (8800-reeks)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Intelligent Proximity voor mobiele telefoons

   

U kunt uw mobiele contactpersonen en de gespreksgeschiedenis met de bureaubladtelefoon delen. U kunt ook de signaalsterkte en het batterijniveau van het mobiele apparaat op de bureautelefoon weergeven.   

        

Een mobiel apparaat aan uw bureautelefoon koppelen

   

Nadat u uw mobiele apparaat hebt gekoppeld aan uw bureautelefoon, maakt de telefoon automatisch verbinding met het mobiele apparaat als dit zich binnen het bereik bevindt. Uw telefoon verbreekt de verbinding met het mobiele apparaat wanneer dit zich buiten het bereik bevindt.   

    

Als u tegelijkertijd verbinding maakt met uw Bluetooth-headset en een mobiel apparaat, kunt u de Bluetooth-headset niet gebruiken om de audio van het mobiele apparaat te beantwoorden.   

    

Als het mobiele apparaat en de telefoon verbonden zijn, kunt u de contactpersonen en gespreksgeschiedenis van uw mobiele apparaat opslaan op uw bureautelefoon.   

    
Voordat u begint  

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en dat dit apparaat kan worden herkend. Controleer de documentatie die is meegeleverd met uw mobiele apparaat als u hulp nodig hebt.

   
       
1    Druk op uw bureautelefoon op Toepassingen .        
2    Selecteer Bluetooth > Bluetooth-apparaat toevoegen.    
3    Selecteer het mobiele apparaat in de lijst met beschikbare apparaten om het te koppelen.    
4    Verifieer de toegangscode op het mobiele apparaat.    
5    Verifieer de toegangscode op de bureautelefoon.    
6    (Optioneel) Geef aan of u de contactpersonen en de gespreksgeschiedenis van uw mobiele apparaat beschikbaar wilt maken op uw bureautelefoon.    

Schakelen tussen verbonden mobiele apparaten

   

Als er zich meer dan één gekoppeld mobiel apparaat in het bereik van uw Cisco IP-telefoon bevindt, kunt u kiezen met welk mobiel apparaat u verbinding wilt maken.   

    
    
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Bluetooth.    
3    Selecteer een mobiel apparaat in de lijst met beschikbare apparaten.    

Een mobiel apparaat verwijderen

  

U kunt een mobiel apparaat verwijderen zodat het niet automatisch via Bluetooth verbinding maakt.  

   
     
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Bluetooth.    
3    Selecteer het mobiele apparaat uit de lijst met beschikbare apparaten.    
4    Druk op Verwij.    

Uw gekoppelde Bluetooth-apparaten weergeven

  

Een gekoppeld mobiel apparaat wordt weergegeven als Bluetooth in de lijst met gekoppelde apparaten. Dit apparaat wordt weergegeven totdat u dit ontkoppelt van de bureautelefoon.

   
   
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Bluetooth.    
 

Attachments

  Outcomes