Överför ett samtal till en annan person från din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
  

När du överför ett samtal kan du sitta kvar i det ursprungliga samtalet tills den andra personen svarar. På så sätt har du möjlighet att tala privat med den andra personen innan du själv lämnar samtalet. Om du inte vill tala överför du samtalet direkt, utan att vänta på att den andra personen svarar.

Du kan även växla mellan de båda uppringarna för individuella förfrågningar innan du själv lämnar samtalet.


       
Steg 1    Tryck på Överför från ett samtal som inte är parkerat.    
Steg 2    Ange den andra personens telefonnummer.    
Steg 3    (Valfritt)Vänta tills du hör ringsignaler eller tills den andra personen besvarar samtalet.
Steg 4    Tryck på Överför igen.    

 


Attachments

    Outcomes